Aktuality

Jarní kurzy Gerontologického institutu

Institut

Rádi bychom Vás pozvali na následující akreditované semináře Gerontologického institutu, plánované ve virtuální podobě během března a dubna 2021.

Jarní kurzy Gerontologického institutu

Význam rodiny pro seniory a význam seniorů pro síť rodinných vztahů s důrazem na Zdravý vývoj dětí a dospívajících

Datum konání:  15. a 23. dubna 2021
Čas: 9:00 - 13:00 hodin

Cena:
 950,- /1 účastník
Doba trvání: 8 hodin (4 + 4 hodiny)
Maximální kapacita: 30

Kurz si klade za cíl předat nejnovější poznatky týkající se seniorů a jejich významu pro společnost jako celek, především však pro vývoj dětí a dospívajících a pro zvyšování stability rodiny a rodinných vztahů. Dalším významným cílem navrženého programu je zvyšování kvality života seniorů jako jednotlivců, posilování jejich proaktivního přístup ke stárnutí a stáří, podržení si aktivity a soběstačnosti při zvládání objektivních problémů spojených se stárnutím do co nejvyššího věku. V neposlední řadě je cílem programu v předstihu a koncepčně  reagovat na stárnutí evropské populace a zajistit pro naše seniory kvalitu života běžnou v jiných vyspělých zemích, čímž není míněno pouze materiální zajištění. Program využívá především aktuální poznatky vývojové a sociální psychologie.

Číslo akreditace: A2020/1150-SP/PC/PP/VP
Lektorka:  prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. absolvovala jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, specializace klinická a sociální psychologie. V současnosti se věnuje soukromé psychologické praxi a vede oddělení sociální psychologie na katedře psychologie FF UK v Praze.
 

Přihlásit se můžete na tomto odkazu do 17. 3. 2021.

Na základě Vašeho přihlášení Vám do 5 dní přijde faktura s žádostí o její zaplacení.
V případě, že se přihlášený účastník nemůže kurzu zúčastnit, je možné vyslat náhradníka, platbu však není možné vrátit.

Duchovní potřeby seniorů v každodenním životě

Datum konání: 6. a 9. dubna 2021
Čas: 9:00 - 13:00 hodin

Cena:
 950,- /1 účastník
Doba trvání: 8 hodin (4 + 4 hodiny)
Maximální kapacita: 20

Péče o duchovní potřeby v tuzemských geriatrických zařízeních je často redukována na zajištění možnosti náboženské praxe tradičně věřících seniorů. Pojem spirituality je přitom daleko širší a zahrnuje témata společná všem seniorům, jako například smysl života, porozumění životnímu příběhu včetně negativních událostí a selhání, vědomí vlastní hodnoty, smíření, odpuštění nebo akceptace vlastní smrtelnosti.  Orientace v oblasti specifik spirituality a spirituálních potřeb ve stáří proto patří ke klíčovým kompetencím těch, kteří se seniory pracují či o ně pečují.
Účastníci se budou orientovat v základní terminologii, porozumí širšímu kontextu spirituality a klíčových psycho-spirituálních potřeb seniorů, získají přehled o možných zdrojích obtíží v oblasti osobní spirituality a seznámí se se zásadami smysluplné psycho-spirituální podpory nejen v rámci individuální interakce. Cestou praktického nácviku si účastníci osvojí některé techniky aktivního naslouchání.


Číslo akreditace: A2020/1176-SP/PC/PP/VP
Lektor: Mgr. Věra Suchomelová Th.D., vysokoškolská učitelka. Specializuje se na spiritualitu seniorů, vzdělávání dospělých a sociální pedagogiku.


Přihlásit se můžete na tomto odkazu níže do 2. 4. 2021.

Na základě Vašeho přihlášení Vám do 5 dní přijde faktura s žádostí o její zaplacení.
V případě, že se přihlášený účastník nemůže kurzu zúčastnit, je možné vyslat náhradníka, platbu však není možné vrátit.

V případě dotazů se na nás můžete obrátit na info@giops.cz, +420 731 610 060.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.