O nás

O ŽIVOTě 90

MĚNÍME POHLED A PŘÍSTUP KE STÁŘÍ A STÁRNUTÍ UŽ VÍCE NEŽ 30 LET

Jedinečná šíře našich služeb a dalších aktivit nám umožňuje věnovat se starším a starým lidem komplexně a řešit všechny jejich potřeby. Od krizové intervence, doprovázení při nejrůznějších příležitostech, přes každodenní péči a rehabilitaci. Po vytváření prostor a podmínek, které podporují seniory a seniorky žít svůj života dál tak, jak byli zvyklí, jak chtějí a tam, kde chtějí.

NA ZAČÁTKU BYLA VIZE

Představte si, že jste ve věku, kdy vám zbývá k odchodu do důchodu přes dvacet let. Jste úspěšným rozhlasovým režisérem a vaše manželka úspěšná herečka. Mění se politický režim, který otevírá tisíc a jednu nových možností seberealizace i vydělávání peněz. Vaše zkušenost se seniory je omezena jen na péčí o vlastní stárnoucí rodiče a prarodiče. Otřesné poměry v socialistických domovech seniorů odhalíte jen náhodou, když vytváříte z tohoto prostředí reportáž.  

Vizi zakladatele ŽIVOTa 90 Jana Lormana před třiceti lety ovlivnilo zásadní setkání. V Paříži na kongresu dobrovolníků, kde působil jako delegát, potkal francouzského duchovního a zakladatele charitativních organizací Abbé Pierra. Tento výjimečný muž vyprávěl o tom, jak v poválečné Francii řešil problém lidí na okraji společnosti. Těch, kteří neměli co jíst a nevěděli co se životem - bezdomovců, kriminálníků, prostitutek, vojáků, kteří se vrátili z alžírské války…

 

 

Abbe jim nejprve dával almužnu. Pak si pořídil pozemek u Paříže a tam poskytl prostor každému, kdo chtěl. A tak nejenom v Paříži, ale i v jiných městech začaly vznikat obrovské haly, bazary, kde se lidé, původně existence bez perspektivy, naučili vydělávat na živobytí a na střechu nad hlavou. Vzkaz Abbeho Pierra zněl: nepřestat se sám o sebe starat za všech okolností.  

 


Přístup Abbeho Pierra se stal i základním principem, podle kterého v ŽIVOTě 90 fungujeme. I když máte jako senior – oprávněně i neoprávněně pocit, že už vás dneska nikdo nepotřebuje a nevíte co se životem, nesmíte se nikdy přestat sám o sebe starat! Zodpovědnost za vlastní osud nikdy nekončí. Když ale nevíte, proč tady jste, nemáte důvod se potkávat s ostatními, něco dělat, nebo se třeba uzdravit. V takové chvíli potřebuje senior podporu a naději zvenčí. Nejkrásnější je, když člověk, který na tom byl všelijak, najde sebe sama a dokáže věci, které byly zdánlivě nemožné.  

Podstata je v tom, že se navzájem ovlivňujeme. Role nejsou rozdané tak, že já jsem lékař a vy jste objekt mé péče. My oba se navzájem ovlivňujeme, obdarováváme a obohacujeme. Péči si poskytujeme vzájemně. To platí u lékařů stejně jako v sociálních službách, kdekoliv, i v normálním životě.  

Současná podoba organizace se rodila postupně a za každým mezníkem se skrývají slzy, pot i radost. Jako u všechno, co stojí na pevných základech a vznikalo s ideálem: projekt není na chvíli, ale na desetiletí. Okamžiků radosti i přechodné skleslosti byla a je spousta.

1990

 • Občanské sdružení bylo založeno 24. 10. 1990 manželi Blankou a Janem Lormanovými.
 • Mezi lety 1990–1991 jsme začali dobrovolnicky zajišťovat činnosti jako sociální, odborné a lékařské poradenství, klubové aktivity, aktivizační činnosti apod.

1991

 • Zahajuje provoz Senior telefon - linka první pomoci pro seniory.
 • Organizujeme první kurzy.
 • Vzniká dobrovolnická základna.

1992

 • Žádáme o první dotace, se kterými přichází počátek profesionalizace a rozvoj poskytovaných sociálních služeb  - Tísňová péče AREÍON, Senior telefon, Pečovatelská služba, Senior bazar apod.
 • Nabíráme profesionální zaměstnance.

1993–94

 • Rozvíjíme nabídku poskytovaných sociálních služeb.
 • Máme 5 středisek po celé Praze.

1995

 • Po velkém úsilí Jana Lormana byl hl. m. Prahou svěřen do péče ŽIVOTa 90 zchátralý historický dům v ul. Karolíny Světlé v centru Prahy. Podmínkou byla rekonstrukce objektu a realizace projektu ŽIVOTa 90 „DŮM AKTIVNÍHO STÁŘÍ“. Chtěli jsme v něm využít podněty z Velké Británie, Švýcarska a Německa.
 • Stěhujeme se a začínáme zde poskytovat sociální služby.

1996–2005

 • Probíhá rekonstrukce Domu PORTUS po etapách. Až 3. února otevíráme Dům PORTUS po celkové rekonstrukci

1999

 • ŽIVOT 90 pořádá evropskou konferenci seniorů EURAG.

2003

 • Dochází k převodu Senior telefonu na bezplatný provoz 800 157 157.

1990–2006

 • Boj o nový zákon o soc. službách, schváleno 108/2006 Sb. Jako zakladateli a průkopníku sociální služby Tísňová péče v České republice se nám podařilo tuto službu zařadit do zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. §44, do kategorie služeb péče. To umožňuje uživateli hradit měsíční úhradu za službu z přiznaného příspěvku na péči.

2008

 • ŽIVOT 90 uspořádal v Lichtenštejnském paláci konferenci: Senioři – naše šance?

2009

 • V rámci českého předsednictví EU spolupořádá ŽIVOT 90 v Praze Evropskou konferenci o péči a ochraně starších lidí.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 
STATUTÁRNÍ ORGÁN – ŘEDITEL

ThLic. Mgr. Jaroslav Reichl Lorman, Th.D.

ZAKLADATELÉ

Mgr. Jan Lorman
Mgr. Blanka Lormanová

SPRÁVNÍ RADA

Předseda správní rady

MUDr. Zdeněk Kalvach

Členové správní rady

Ing. Ladislav Čechák

Marcela Petrová Kafková

Monika Šimůnková

Ing. Jiří Hauptmann

Tomáš Jung

Eva Prokešová

ŽIVOT 90, z.ú., U 298 vedená u Městského soudu v Praze

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.