Kariéra a stáže

Proč pracovat v ŽIVOTě 90?

Organizaci ŽIVOT 90 založili v roce 1990 manželé Lormanovi s cílem přinášet starším lidem radost, dávat jim odvahu a sebedůvěru rozhodovat se podle vlastních přání, podpořit v nich přirozenou zvědavost, aby nerezignovali, a žili co nejlepší život s maximem nezávislosti. Od té doby se naše vize nezměnila. 


 

Volné pracovní pozice

FYZIOTERAPEUT*KA

Pro bližší info k volným pozicím můžete kontaktovat:

Helena Hořáková

telefon: 222 333 537
e-mail: helena.horakova@zivot90.cz

Stáže v ŽIVOTě 90

ŽIVOT 90 umožňuje stáže studujícím i nestudujícím, kteří potřebují v rámci své kvalifikace absolvovat odbornou stáž.


Kdo může být stážistou ŽIVOTa 90?
  • studující vysokých nebo vyšších odborných škol se sociálně-právním, psychologickým či pedagogickým  zaměřením, po dohodě i jiných škol
  • pracovníci a pracovnice jiných sociálních služeb či podobných oborů

Stáže jsou pouze pro zletilé osoby, které studují, jsou zaměstnány v jiných institucích se sociálním zaměřením či jsou v evidenci Úřadu práce.


Obsah stáže

Obsah stáže se odvíjí od individuální dohody mezi stážistou nebo stážistkou a pracovištěm.

Umožňujeme: seznámení se zvolenou sociální službou, účast při přímé práci s klienty a klientkami či náslechy konzultací, pouze však se souhlasem klientek a klientů. Stážistům a stážistkám je k dispozici kontaktní pracovník, pracovnice či koordinátor, korodinátorka stáží, který průběh celé praxe monitoruje.


Podmínky stáže

Studující VŠ a VOŠ mají stáže zdarma s tím, že se zapojují do běžného chodu jednotlivých oddělení služeb, tj. i mimo jiné vypomáhají s administrativními a jinými provozními záležitostmi, dle vzájemné domluvy.

Délka a rozvržení stáže záleží na dohodě v jednotlivých sociálních službách ŽIVOTa 90, minimální délka je však 8 hodin (z čehož se minimální délka stáže může u jednotlivých služeb lišit). 

Pracovnice a pracovníci jiných zařízení si domlouvají délku stáže individuálně podle účelu, k němuž ji potřebují. Tyto stáže jsou zpoplatněné, cena je 600 Kč za každých započatých 6 hodin.


Co dělat v případě zájmu o stáž?

Máte-li zájem o stáž na našem pracovišti, domluvte se, prosím, s koordinátorkou stáží Mgr. Terezií Šmídovou na telefonu: 775 882 141 nebo napište e-mail na: terezie.smidova@zivot90.cz. Koordinátorka stáží si s Vámi sjedná osobní pohovor.  

Následné podrobnosti stáže si domluvíte s koordinátorkou stáží v případě oboustranné dohody o jejím uskutečnění. Během osobního pohovoru budete mít prostor k ujasnění vzájemných očekávání, časových možností a případných výstupů stáže.


Koordinátorka stáží a zodpovědná osoba za jejich průběh:

Terezie Šmídová

manažerka Sociálních služeb ŽIVOTa 90, z.ú.
Telefon: 775 882 141
E-mail: terezie.smidova@zivot90.cz.

KATEŘINA VAŠKOVÁ

koordinátorka praxí tísňové péče NADOSAH
Telefon: 770 146 305
E-mail: katerina.vaskova@zivot90.cz

 

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.