O nás

Podporujeme seniory v nezávislém životě, v samostatném rozhodování a účasti na společenském životě podle své vůle a preferencí.

Život 90 je nezisková organizace, která nabízí široké portfolio služeb seniorům a jejich blízkým s cílem zlepšovat kvalitu jejich života. Vycházíme z přesvědčení, že stáří není stigma. Lze jej prožít aktivně, ve zdraví a hlavně důstojně. Život 90 o seniory nejen stará, ale vytváří jim podmínky pro to, aby byli soběstační a naplno využívali své schopnosti a dovednosti.

Život 90 vznikl v roce 1990 jako občanské sdružení. Nedílnou součástí našeho života je dobrovolnické centrum, ve kterém se angažuje na 150 dobrovolníků, a tvoří tak jedno z největších dobrovolnických center zaměřené na seniory v České republice.

Krom mnoha sociálních služeb provozujeme také Divadlo U Valšů, kde se mohou setkat senioři i mladší generace a vyměňovat si tak své zkušenosti. Stejně tak i v komunitní kavárně v sídle Života 90.

Tato unikátní šíře služeb umožňuje věnovat se seniorům komplexně a postihnout tak všechny jejich potřeby – od krizové intervence, doprovázení, až po aktivizaci a socializaci. Dále umožňuje v praxi uplatňovat koncept mezigeneračního setkávání a přispívat tak ke vzájemnému porozumění napříč generacemi. V neposlední řadě se organizaci také daří efektivně oslovovat odbornou i laickou veřejnost a osvětlovat dogmata spojená se stárnutí v celospolečenské diskuzi.

Organizační struktura

Statutární orgán – ředitel

Mgr. Jan Lorman

Výkonný ředitel

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.

Zakladatelé

Mgr. Jan Lorman
Mgr. Blanka Lormanová

Správní rada

Předseda správní rady

MgA. Vlastimil Venclík

Místopředseda správní rady

MUDr. Zdeněk Kalvach

Členové správní rady

Ing. Ladislav Čechák
PhDr. Jiří Flutka
Jaroslava Janoušková
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Stručná historie v datech a událostech

1990

 • občanské sdružení bylo založeno 24.10.1990 manželi Blankou a Janem Lormanovými
 • 1990–1991 dobrovolnicky zajišťována činnosti jako sociální, odborné, lékařské poradenství, klubové aktivity, aktivizační činnosti apod.

1991

 • zahajuje provoz Senior telefon - linka první pomoci pro seniory.
 • organizace kurzů
 • vzniká dobrovolnická základna

1992

 • první dotace = počátek profesionalizace a rozvoj poskytovaných sociálních služeb, Tísňová péče AREÍON, Senior telefon, pečovatelská služba, Senior bazar apod.
 • profesionální zaměstnanci

1993–94

 • rozvoj nabídky poskytovaných sociálních služeb
 • 5 středisek po celé Praze

1995

 • po velkém úsilí Jana Lormana byl hl. m. Prahou svěřen do péče ŽIVOTa 90 zchátralý historický dům v ul. Karolíny Světlé, Praha 1 v centru Prahy. Podmínkou byla rekonstrukce objektu a realizace projektu ŽIVOTa 90 „DŮM AKTIVNÍHO STÁŘÍ“. Chtěli jsme v něm využít podněty z Velké Británie, Švýcarska a Německa.
 • nastěhování a poskytování soc. služeb

1996–2005

 • rekonstrukce Domu PORTUS po etapách/ 3. února otevření Domu PORTUS po celkové rekonstrukci

1999

 • ŽIVOT 90 pořádá evropskou konferenci seniorů EURAG

2003

 • převod Senior telefonu na bezplatný provoz 800 157 157

1990–2006

 • boj o nový zákon o soc. službách, schváleno 108/2006 Sb. Jako zakladateli a průkopníku sociální služby Tísňová péče v České republice se nám podařilo tuto službu zařadit do zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. §44, do kategorie služeb péče. To umožňuje uživateli hradit měsíční úhradu za službu z přiznaného příspěvku na péči.

2008

 • ŽIVOT 90 uspořádal v Lichtenštejnském paláci konferenci: Senioři – naše šance?

2009

 • v rámci českého předsednictví EU spolupořádá ŽIVOT 90 v Praze Evropskou konferenci o péči a ochraně starších lidí
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.