O nás

Podporujeme seniory v nezávislém životě, v samostatném rozhodování a účasti na společenském životě podle své vůle a preferencí.

ŽIVOT 90 je nabízí široké portfolio služeb seniorům a jejich blízkým s cílem zlepšovat kvalitu jejich života. Vycházíme z přesvědčení, že stáří není stigma. Lze jej prožít aktivně, ve zdraví a hlavně důstojně. ŽIVOT 90 se o seniory nejen stará, ale vytváří jim podmínky pro to, aby byli soběstační a naplno využívali své schopnosti a dovednosti.

ŽIVOT 90 vznikl v roce 1990 jako občanské sdružení. Nedílnou součástí našeho života je dobrovolnické centrum, ve kterém se angažuje na 150 dobrovolníků, a tvoří tak jedno z největších dobrovolnických center zaměřené na seniory v České republice.

Krom mnoha sociálních služeb provozujeme také Divadlo U Valšů, kde se mohou setkat senioři i mladší generace a vyměňovat si tak své zkušenosti. Stejně tak i v komunitní kavárně v sídle ŽIVOTa 90.

Tato unikátní šíře služeb umožňuje věnovat se seniorům komplexně a postihnout tak všechny jejich potřeby – od krizové intervence, doprovázení, až po aktivizaci a socializaci. Dále umožňuje v praxi uplatňovat koncept mezigeneračního setkávání a přispívat tak ke vzájemnému porozumění napříč generacemi. V neposlední řadě se organizaci také daří efektivně oslovovat odbornou i laickou veřejnost a osvětlovat dogmata spojená se stárnutí v celospolečenské diskuzi.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.