Asistence

Senior Telefon

O službě

Senior Telefon

Senior telefon ŽIVOTa 90 je bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry, která funguje nonstop – 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. 
Linka důvěry pro seniory a jejich blízké funguje od roku 1992. 
Od roku 2007 je registrována jako sociální služba Telefonické krizové pomoci podle Zákona č. 108/2006 Sb. § 55.


V rámci linky důvěry posktujeme:

 • Rady a informace ohledně dávek v seniorském věku (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení či mobilitu nebo jiné možné příspěvky).
 • Rady a informace ohledně domácího násilí nebo týrání, které probíhá v rodině nebo kterého se dopouští personál v pobytovém zařízení.

 

Na Linku se můžete obrátit:

Telefonicky na bezplatné číslo zelené linky 800 157 157.
E-mail: seniortelefon@zivot90.cz. Odpověď  Vám zašleme do 48 hodin.

 

Okruhy témat

S čím se na nás lidé nejčastěji obracejí? Jaká témata a jaké životní situace s námi senioři probíraji a sdílí?

 • Osamocenost.
 • Ztráta smyslu života.
 • Krizové situace ohrožující život či zdraví.
 • Sdílení tíže se zdravotními problémy.
 • Osobní obtíže (strach, nespavost, úzkost, deprese apod.).
 • Mezilidské vztahy (nejčastěji nespokojenost v širší rodině či mezi partnery).
 • Vyrovnání se se smrtí blízkého člověka.
 • Sociálně právní témata (bytová problematika, dědictví, opatrovnictví a další).
 • Jaký typ a jakým způsobem vybrat domov pro seniory?
 • Rady a informace ohledně dávek v seniorském věku (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení či mobilitu).
 • Rady a informace ohledně zneužívání a týrání seniorů, které probíhá většinou v rodině nebo kterého se dopouští personál v pobytovém zařízení.

 

Naši konzultanti

S kým budete mluvit?
Jedná se o tým konzultantů, kteří splňují vzdělání podle Zákona č. 108/2006 Sb. podle § 55. Všichni prošli výcvikem Telefonické krizové intervence a mají potřebnou praxi pro vykonávání této pozice. Stále se vzdělávají v nových trendech seniorské problematiky a umějí zvládnout i ten nejnáročnější hovor. 

 

Jak to vypadá, když se dovoláte na Linku důvěry?
„Dobrý den, Senior telefon. S čím Vám mohu pomoci?“, tato věta zazní po každém zvednutí sluchátka.

Obracet se na nás můžete v tíživých životních situacích. Pomůžeme Vás provést přes potíže a problémy, které právě prožíváte.

 

Kontakt

Magdalena Pavlíčková

vedoucí telefonické krizové pomoci
e-mail: magdalena.pavlickova@zivot90.cz
telefon: 601 323 293

 

Pokud nejste spokojeni s poskytnutou službou, napište nám.

 

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.