Asistence

Senior Telefon

Kdo jsme

Senior Telefon

 • Bezplatná, anonymní, odborná linka důvěry, která funguje nonstop – 24/7
 • Rada a informace ohledně dávek v seniorském věku (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení či mobilitu nebo jiné možné příspěvky)
 • Obtíže, informace a rady ohledně domácího násilí, které probíhá, které probíhá většinou v rodině nebo týrání, kterého se dopouští personál v pobytovém zařízení
 • K jejich stabilitě a zvládání náročných situací patří pravidelná supervize a možnost kdykoliv vyhledat intervizorskou pohotovost

Jak nás kontaktovat

 • Na Linku se můžete obrátit – telefonicky na bezplatné číslo zelené linky 800 157 157
 • Email na adresu: seniortelefon@zivot90.cz. Odpověď Vám zašleme do 48 hodin

Magdalena Pavlíčková

vedoucí telefonické krizové pomoci
magdalena.pavlickova@zivot90.cz
tel.: 601 323 293

S čím se na nás lidé nejčastěji obracejí

 • Osamocenost
 • Ztráta smyslu života
 • Krizové situace ohrožující život či zdraví
 • Sdílení tíže se zdravotními problémy
 • Osobní obtíže (strach, nespavost, úzkost, deprese…)
 • Mezilidské vztahy (nejčastěji nespokojenost v širší rodině či mezi partnery)
 • Vyrovnání se se smrtí blízkého člověka
 • Sociálně právní témata (bytová problematika, dědictví, opatrovnictví…)
 • Jaký typ a jakým způsobem vybrat domov pro seniory?
 • Rada a informace ohledně dávek v seniorském věku (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení či mobilitu)
 • Domácí násilí, které probíhá většinou v rodině nebo týrání, kterého se dopouští personál v pobytovém zařízení

S kým budete mluvit

Jedná se o tým konzultantů, kteří splňují vzdělání podle Zákona č. 108/2006 Sb. podle § 55. Všichni prošli výcvikem Telefonické krizové intervence a mají potřebnou praxi pro vykonávání této pozice. Stále se vzdělávají v nových trendech seniorské problematiky a umějí zvládnout i ten nejnáročnější hovor. K jejich stabilitě a zvládání náročných situací patří pravidelná supervize.

Jak to vypadá, když se dovoláte na Linku důvěry?

„Dobrý den, Linka důvěry pro seniory a jejich blízké. S čím Vám mohu pomoci?“ Toto zazní po každém zvednutí sluchátka.

Dále Vám nabízíme a dále pomáháme:

Rada a informace ohledně dávek v seniorském věku (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení nebo jiné).

Obtíže, informace a rady ohledně domácího násilí, které probíhá, v pobytovém zařízení. K jejich stabilitě a zvládání náročných situací a možnost kdykoliv vyhledat intervizorskou pohotovost

Kvalita poskytované služby

Linka důvěry pro seniory a jejich blízké funguje od roku 1992. Od roku 2007 je registrována jako sociální služba Telefonické krizové pomoci podle Zákona č. 108/2006 Sb., § 55.

Pokud nejste spokojeni s poskytnutou službou, napište nám:

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.