Senior telefon, dobrý den....Co je sociální služba Senior telefon?
Senior telefon je sociální služba telefonické krizové pomoci (TKP) - linka důvěry zaměřená na pomoc a podporu uživatelů seniorů a osob pečujících o seniory. Je jedinou bezplatnou linkou krizové pomoci a poradenství v ČR pro seniory s nonstop provozem. Na Senior telefon se obracejí uživatelé z celé ČR. Zřizovatelem linky je Život 90, jehož cílem je celistvé řešení lidských problémů člověka ve stáří.

Jakou pomoc Senior telefon nabízí?
Telefonickou krizovou pomoc.
Doprovázení uživatelů seniorů v dlouhodobé krizové situaci.
Podporu osob pečujících o uživatele seniory.
Sociální poradenství.
Poradenství v oblasti domácího násilí.
Podpůrnou péči uživatelům s psychiatrickými symptomy.

S jakou problematikou se senioři na Senior telefon obracejí?

Jedná se o široké spektrum sociálních problémů, které mohou nastat během stáří člověka od nejvážnějších až po běžné lidské problémy. Je to zejména:
· samota · mezigenerační vztahy · obavy, smutek · zdravotní stav · ztráta blízké osoby · rady a informace v sociální a právní problematice · týrání, zneužívání · domácí násilí · sebevražedné tendence atd.

Nejvíce zastoupená problematika je osamělost.

Stáří je životním obdobím, které rozhodně není ušetřeno krizových situací a událostí. Přirozené zdroje podpory a pomoci se vytrácejí.
Dochází ke ztrátě přátel, vrstevníků, sourozenců, životního partnera.
V této situaci může být velkou podporou obrátit se na telefonickou krizovou linku důvěry - Senior telefon.

Komu může Senior telefon pomoci?
Seniorům v krizové životní situaci.
Seniorům ohroženým zdravotními, sociálními a kriminálními riziky.
Rodinám seniorů, jejichž člen se ocitne v těžké životní situaci.
Osobám pečujícím o seniory.
Široké veřejnosti, která se náhodně stane účastníkem pomoci seniorovi.
Dalším subjektům poskytujícím služby seniorům.

Principy práce s uživateli:

Pracovníci Senior telefonu nabízejí formy pomoci od telefonické krizové pomoci, doprovázení až po sociální poradenství.
Pomoc v krizi spočívá především v poskytnutí podpory uživatelům a jejich zplnomocnění k vlastnímu řešení jejich problému.
Sociální služba telefonické krizové pomoci je anonymní.
Pracovníci Senior telefonu jsou povinni zachovávat mlčenlivost.
Na TKP - Senior telefonu pracují sociální pracovníci/ce jak ukládá zákon č. 108/2006 sb. zákon o sociálních službách.

Stáže a odborné praxe.
Na pracovišti telefonické krizové pomoci - Senior telefon přijímáme stážisty k absolvování odborné stáže. Vybíráme je z řad studentů VOŠ studia oboru sociální práce, nebo VŠ oboru sociální práce, sociální politiky, sociální pedagogiky, sociální péče a speciální pedagogiky. Stážisté procházejí vstupním pohovorem.
V případě zájmu o odbornou stáž se můžete obrátit na vedoucí Senior telefonu Magdalenu Pavlíčkovou magdalena.pavlickova@zivot90.cz.

Na jaké služby navazuje TKP Senior telefon v rámci zřizující organizace Života 90?
Individuálně přistupujeme k uživatelům podle problematiky, kterou přinášejí. Poskytujeme:
Odborné sociální poradenství, poradenství v oblasti domácího násilí, právní poradenství, psychologické poradenství, poradenství pro pečující, Centrum denních služeb a klub Kontakt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě nespokojenosti s poskytováním této služby, prosím využijte následujících odkazů, které Vás provedou procesem podání případné stížnosti.

Informace a postup pro podání stížnosti ZDE

Formulář pro podání stížnosti ZDE

 

Kalendář akcí -

Předchozí
Další

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Portál - kniha Hry a trénink Paměti
 

© Copyright Život90 2008 - 2018.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Zivot90.cz je bez písemného souhlasu Život90, z. ú. zakázáno. Provozovatelé portálu zaručují všem uživatelům ochranu jejich osobních údajů. Provozovatelé nesbírají žádné osobní údaje, které jim uživatelé portálů sami dobrovolně neposkytnou.

test

Zavřít