Komunita

Odlehčovací služba pro seniory

Víme, že péče o seniora je nejenom fyzicky náročná. Často ale zapomínáme i na psychické zdraví osob, které se starají o své blízké. Odlehčovací služba nabízí pomoc seniorům, jejich pečujícím a i celým rodinám. Umožní jim regeneraci sil a nezbytný odpočinek.

Poskytujeme krátkodobý pobyt seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Přistupujeme ke klientům s individuální péčí. Snažíme se mobilizovat schopnosti a dovednosti seniora prostřednictvím různých aktivit v rámci terapeutické činnosti.

Vytváříme prostředí a životní podmínky, které jsou co nejvíce podobné domácímu prostředí. To vše při maximální podpoře klienta v soběstačnosti a snaze o jeho další rozvoj.

Naším hlavním úkolem je, aby senior opouštěl službu v dobré psychické a fyzické formě do domácího prostředí, v němž na něj čeká odpočatá pečující osoba.

Odlehčovací služba ŽIVOTa 90 je registrovanou sociální službou. Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Formy poskytování odlehčovací služby

  • pobytová forma (kapacita 9 lůžek, služba poskytována nepřetržité 24 hodin)
  • ambulantní forma (kapacita 3 místa, služba poskytována po–pá, 8.00–16.00)

Komu je služba určena

  • Odlehčovací služba je určena seniorům starším 60 let

Komu služba určena není

  • osobám s agresivním a nepřizpůsobivým chováním
  • osobám, jejichž základní životní funkce jsou ohroženy a tedy svou povahou vyžadují neustálou přítomnost zdravotnického a lékařského personálu
  • osobám trpícím infekčními a parazitárními chorobami všeho druhu
  • osobám s neléčenými psychickými poruchami (při nichž může klient ohrozit sebe i druhé, resp. jeho chování znemožňuje klidné soužití kolektivu)
  • osobám trpícím chronickým alkoholismem a jinými závažnými závislostmi
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje takovou péči, na něž nemá centrum technické, zdravotní a personální vybavení a kapacitu (např. plná imobilita, trvalá inkontinence stolice, Alzheimerova choroba, pokročilý syndrom demence, psychotické stavy apod.)

Kontaktujte nás

Eva Dvořáková

Vedoucí Odhlehčovacího centra
eva.dvorakova(at)zivot90.cz
222 333 548
606 027 718

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.