Tiskové zprávy

Odstartovala iniciativa #respektujistari

Organizace ŽIVOT 90 tento týden spouští iniciativu #respektujistari. Její součástí je osvětová akce proti násilí na seniorech, která se koná 15. června při příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech. Iniciativa odstartovala v pondělí debatou s odborníky a pokračuje středeční akcí v ulicích. Potřebu řešení tématu násilí na seniorech potvrzují i statistiky, kdy každý šestý senior se v minulém roce setkal s některou z forem násilí. #respektujistari podpořily také neziskové organizace Elpida a Sue Ryder.

Násilí na starších lidech má mnoho podob. Vedle fyzického napadení představuje například také vydírání nebo obtěžování. „Na linky důvěry se obrací senioři s prosbou o pomoc v situacích, kdy jsou pod psychickým tlakem, v ekonomické tísni kvůli příbuzným nebo jim není poskytována dostatečná péče,“ přibližuje vyskytující se druhy násilí vedoucí Senior telefonu ŽIVOTa 90 Aneta Mundok Nitschová. Tento fakt potvrzuje také Kateřina Bohatá z Linky Seniorů organizace Elpida, která dodává: „Senioři se na nás obracejí s prosbou o pomoc a mnohdy ani sami netuší, že jejich problém se týká už násilí.“

Seniorský abusus je palčivý problém celosvětového rozměru. Počet jeho obětí i rozsah důsledků stále roste. Už v pondělí na to upozornili také odborníci u kulatého stolu realizovaného v rámci iniciativy #respektujistari. „Podle světové zdravotnické organizace se v domácím prostředí setkalo s výhružkami či nátlakem až 16 % starších osob,“ upřesňuje Jan Lorman, ředitel Gerontologického institutu. „V českém prostředí navíc stále chybí legislativní ukotvení i stížnostní mechanismus, který by tento počet pomohl snížit”, doplňuje Lorman.

Na nedostatečnou legislativní ochranu upozorňuje také výzva zákonodárcům, jejímž prostřednictvím se iniciativa #respektujistari připojuje ke krokům Kanceláře veřejného ochránce práv. „Naléhavost zavedení institutů, které posílí ochranu starším osobám, je alarmující,“ říká Monika Šimůnková, zástupkyně veřejného ochránce práv.

Ve výzvě iniciativa požaduje například legislativní ukotvení přestupku špatného zacházení nebo zahrnutí problematiky do strategických a koncepčních resortních materiálů. Kompletní znění výzvy je součástí webových stránek www.respektujistari.cz a zároveň bude 15. června k dispozici k podpisu veřejnosti na dvou místech v Praze.

ŽIVOT 90 založil iniciativu #respektuji stáří, aby spojil jednotlivce i subjekty jako jsou například organizace Sue Ryder a Elpida, kteří usilují o rozšíření povědomí o důstojném stáří a jsou si vědomí naléhavosti legislativního řešení. Podporu iniciativě vyjádřili vedle neziskových organizací také Rada seniorů a Veřejný ochránce práv a svobod. Symbolem iniciativy se stala fialová stužka. Organizace ŽIVOT 90 spustila pro zvýšení osvěty také webové stránky www.respektujistari.cz.

 

Fakta a statistiky

● 1 ze 6 lidí ve věku nad 60 let zažil během minulého roku některou z forem seniorského abusu. *

● Každý čtvrtý senior/seniorka se setkal/a v minulosti s jednáním, které jeví prvky šikany. **

● Až 21 % starších lidí se setkalo s urážkami a nefyzickým atakem v domácím prostředí. ***

● Až 6 % klientů domácí péče se setkalo s nedůstojným jednáním ze strany pečovatele. ***

● Až 9 % obyvatel ústavů a domovů pro seniory se setkalo s neuctivým až hrubým jednáním. ***

● Míra zneužívání seniorů je vyšší v institucích, jako jsou domy s pečovatelskou službou a zařízení dlouhodobé péče, přičemž 2 ze 3 zaměstnanců uvádí, že se v uplynulém roce dopustili zneužívání. *

● Zneužívání může u starších lidí způsobit fyzická zranění a dlouhodobé psychické následky. *

*Data WHO (Světové zdravotnické organizace) ** Data z linky důvěry Senior telefon ***Data z výzkumu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.