Pomáhejte s námi

Firemní partnerství a podpora

Firemní partnerství a podpora

Nejčastější způsob pomoci, který využívají firmy v České republice, je finanční podpora.

Ta má význam i z hlediska možnosti daňové optimalizace firemního rozpočtu prostřednictvím daňových úlev.

Hlavním motivačním faktorem je ale především chuť a snaha smysluplně pomáhat.

Možností, jak se mohou firmy angažovat ve veřejně prospěšných činnostech, existuje celá řada.

Možné formy spolupráce

1. Peněžní dárcovství

  • Finanční dar jednorázově i opakovaně
  • Sbírka mezi zaměstnanci
  • Firemní nadace
  • Výtěžek z akcí – např. charitativní aukce nebo výstavy

2. Nepeněžní dárcovství

  • Firemní dobrovolnictví – účast a pomoc zaměstnanců na akcích a projektech ŽIVOTa 90, manuální práce
  • Odborná pomoc a vzdělávání – pomoc firemních expertů, konzultace a vzdělávání v oblasti IT, manažerských dovedností, marketingové podpory, jazykové kurzy, apod.
  • Věcná podpora – darování vlastních výrobků nebo služeb, nábytku a vybavení
  • Účast na benefičních kulturních nebo sportovních akcích

Naši partneři se tak společně s námi podílejí na naplňování našeho hlavního poslání.

Tím je podpora seniorů v jejich nezávislém životě a v samostatném rozhodování. Díky komplexní nabídce služeb umožňujeme zlepšovat kvalitu jejich života a vytvářet jim podmínky pro to, aby byli soběstační a zvládali každodenní činnosti sami nebo s pomocí.

Chceme, aby i toto období života prožili důstojně. Chceme seniorům ukázat, že na to nejsou sami.

Kontakt

Markéta guerra

péče o firemní dárce
marketa.guerra@zivot90.cz
tel.: +420 605 444 334

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.