Respektuji stáří

#respektujistari je iniciativa ŽIVOTa 90, která spojuje všechny, kteří se snaží o proměnu jednání vůči starším lidem. Svými kroky usilují o rozšíření obecného povědomí o důstojném stárnutí a uvědomují si naléhavou potřebu legislativního řešení.

Téma stáří je v současné společnosti tabuizováno – vyvolává totiž řadu otázek a obav. Iniciativa #respektujistari vznikla právě proto, aby tyto obavy rozptylovala. Každý chceme strávit podzim života bez ohrožení fyzického i psychického stavu, ba co víc: podle svých představ.
 

Co všechno je násilí?

Násilí na seniorech má mnoho podob. Jeho význam je širší než fyzické násilí a prozatím v České republice neexistuje žádná právní definice, která je by toto téma zastřešila. Zjednodušeně řešeno v případě starších lidí tato problematika zahrnuje vedle fyzického násilí také psychické týrání, ekonomické nebo sexuální zneužívání, zanedbávání péče i nerespektování lidské důstojnosti. Senior se vlivem své životní situace může stát téměř ideální obětí – v jednom člověku se najednou může potkat několik charakteristik oběti – zhoršený zdravotní stav, omezení až ztráta samostatnosti, sociální izolace a často také ekonomická/finanční závislost. 

Fakta a statistiky

Příběh

“Vnučka si bere víc a víc, ale nechci ji ztratit – jsem za ni rád, i když mě to vyčerpává” 

Ráno v 6:48 h pan Milan zjistil, že mu došla káva – jeho každodenní snídaně. Domníval se, že má ještě nové balení, ale bohužel. O zásoby v domácnosti se starala jeho žena, která však před časem zemřela. Nyní panu Milanovi chybělo manželky: "Táto, koukej vstát z toho otomanu, snídani máš na stole. Pak zajedeme králíkům na zelený." Jak rád by to opět slyšel. A to tenkrát brblal... 

Dnes se pan Milan cítil jako starý muž. Obtěžovalo ho mýt se, prát, převlékat se a raději než o sebe, se staral o králíky a slepice. Čas od času ale Milana navštívila jeho vnučka s přítelem, a to atmosféra domu ožila. Jejich návštěvy však připomínaly kulový blesk (až by se dalo říct, že domem proběhli, jako by něco hledali). 

- "Dědo, kde jsou ty šperky po babičce? Vždyť víš, že mi je slíbila." - "A připravil jsi nám ta vajíčka? Minule jich bylo nějak málo!"  - Tuhle velkou sekeru už, dědečku, neuzvednete," vynořil se z kůlny její partner, "půjčím si ji a dám ji nabrousit." ...a takhle to chodilo při každé návštěvě. V podstatě jednou měsíčně si pro “něco” přijeli. A pan Milan neprotestoval. Jen byl rád, že se toho žena nedožila.  

 

Ekonomické vydírání aneb je důležité si situaci uvědomit a hovořit o ní 

Pan Milan se obrátil na Senior telefon s pocitem, že na něj všechno padá a vnučka si bere při svých návštěvách čím dál víc. Situace ho trápí, ale zároveň o vnučku nechce přijít. Konzultantka linky situaci hned porozuměla a snažila se pana Milana povzbudit a seznámila ho s možnostmi ochrany – s pomocí intervenčního centra, Policie ČR, právní poradny aj. Eskalující situace u pana Milana by postupně mohla vést k úplnému narušení jeho vztahu s vnučkou. I přesto však o vnučku Milan nechce přijít. Pan Milan se zatím obává si o tom všem s vnučkou promluvit, aby se neurazila, bude si o tom ještě chvíli přemýšlet. Konzultantka se proto s panem Milanem domluvila na opakovaném volání. Třeba společně příště najdou další způsoby řešení. 


Iniciátor akce 


Na akci spolupracují 

 

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.