Tiskové zprávy

Organizace ŽIVOT 90 čelí v jubilejním 30. roce novým výzvám. Přichází proto s vylepšenou službou tísňové péče.

23. 10. 2020 – Před 30 lety založili manželé Jan a Blanka Lormanovi organizaci, jejíž vize byla podporovat nezávislost, samostatnost a společenský život starších lidí. Dodnes organizace vytváří řadu aktivit, které toto všechno splňují a pomáhají. Letošní rok, kdy ŽIVOT 90 slaví své výročí, ji postavil před nové výzvy – pomoci udržovat seniory a seniorky v psychické pohodě a fyzické kondici v podivné covidové době. K tomu slouží jen technicky vylepšená služba tísňové péče, která zajišťuje nejen v této době bezpečí osamělým starším lidem a osobám se zdravotním postižením.

Vše začalo v roce 1990 vánočním setkáním pro osamělé seniorky a seniory, které se pro velký zájem několikrát opakovalo. O rok později vznikla také vůbec první linka důvěry v ČR specializovaná na pomoc seniorům a seniorkám. Senior telefon nejprve fungoval jen několik hodin denně, ale pro vytíženost manželé po půl roce zajistili nonstop provoz. Linka nyní po 30 letech pomáhá i během koronaviru. Na jaře zaznamenala dvojnásobný meziroční nárůst hovorů lidí, kteří měli strach, úzkosti nebo jen potřebovali jasné informace. „V roce 1992 jsme zahájili provoz tísňové péče, kterou jsme vyprojektovali podle evropských vzorů a zasloužili jsme se o její zařazení do zákona o sociálních službách,“ uvádí zakladatel a ředitel organizace Jan Lorman.

ŽIVOT 90 spolu se službou tísňové péče a linkou důvěry Senior telefonem začal také pořádat kurzy, výlety, senior bazar a začal nabízet i odborné poradenství. V průběhu let se rozšířily služby, které organizace začala nabízet. V rámci Centra aktivního stáří pořádají kurzy tance, tréninky paměti, počítačové a jazykové kurzy, vlastivědné vycházky, klub filatelistů, pěvecký sbor a další. „Jsme průvodci seniorů a seniorek, kteří jsou v plné kondici, mají spoustu nápadů a chuť se realizovat. Pečujeme o ně i tehdy, když je zrazují fyzické i psychické síly. A podporu nabízíme i těm, kteří o ně pečují,“ říká Lorman. S neustálou péčí ošetřovatelek mohou starší lidé nějaký čas pobývat v pražském domě Portus, kde se nachází Pobytová odlehčovací služba a sídlo organizace. Organizace dohlíží na své klienty a klientky ale i na dálku – tato služba je aktuální zejména v aktuálním nouzovém stavu s omezeným pohybem. Tísňová péče zajišťuje nepřetržitý dozor a okamžitou pomoc. Tísňové tlačítko na ruce nebo v mobilu ihned spojí potřebné s dispečinkem a čidlo nepohybu spustí alarm, když člověk omdlí a nehýbe se. 

Velkou zkouškou je pro ŽIVOT 90 podle jeho zakladatele právě tento jubilejní rok. Během koronaviru jsou služby organizace velmi potřebné, jelikož starší lidé žijící sami zůstávají v izolaci bez svých oblíbených aktivit a cítí se často osamělí, jak potvrzují hovory na krizové lince během první vlny pandemie. Z toho důvodu na jaře nabízeli služby dobrovolníků, kteří seniorům a seniorkám chodili nakupovat, nosili roušky a komunikovali s nimi. Pracovníci na lince důvěry Senior telefon byli a stále jsou připraveni volajícím poradit, popovídat si nebo doporučit pomoc. „I mezi dobrovolníky byla spousta seniorů a seniorek, a právě v těchto chvílích nacházeli smysl – potřebnost, užitečnost,“ doplňuje Lorman, podle kterého je v boji proti covidové beznaději důležité neuzavírat se před světem, udržovat svůj životní rytmus, stále tvořit, plánovat si program na další den a vždy si vymyslet něco, na co je možné se těšit.

Pomoci starším lidem, ale i jejich blízkým a rodinám může i tzv. koronavirové desatero, které přináší základní rady, jak se mohou senioři udržovat za daných podmínek v psychické i fyzické pohodě. Česká společnost, podle Lormana, v péči o starší lidi během krize obstála. „Nikdo nevyřkl, že kvůli starcům nebude trpět. A to je dobré pro tuto chvíli, ale i pro budoucnost, protože takovým postojem si mladí připravují své vlastní stáří a dávají příklad svým dětem,“ dodává. Před založením organizace byly domovy důchodců místem, kde se přežívalo a čekalo na smrt, kluby důchodcům nabízely jen stereotypní program. „Děkuji městům a obcím, které integrují proseniorské programy. Také jim děkuji za to, že vytvářejí přátelské prostředí a považují seniory a seniorky ne za staré a postproduktivní, ale za starší dospělé. Za občany, kteří, tak jako druzí, potřebují životní prostor k seberealizaci,“ uzavírá zakladatel ŽIVOTa 90. 

﹡﹡﹡

ŽIVOT 90 - Podporujeme seniory v nezávislém životě, v samostatném rozhodování a účasti na společenském životě podle své vůle a preferencí. https://www.zivot90.cz/

 

Kontakty pro média:

Libor Marek, Život 90 – manažer fundraisingu a komunikace

libor.marek@zivot90.cz

Barbora Doleželová, Storyhunters – tiskový servis

bara@storyhunters.cz, 724 072 307

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.