Tiskové zprávy

15. června si připomínáme Světový den proti násilí na seniorech

Praha 15. června 2020 - Podle Světové zdravotnické organizace zažil každý šestý senior nad 60 let psychické či fyzické týrání. Tuto smutnou statistiku bychom si měli připomenout právě dnes, v pondělí 15. června, kdy je Světový den proti násilí na seniorech. 

V ŽIVOTě 90 se věnujeme dlouhodobě problematice diskriminace seniorů a seniorek, ať se již týká týrání, zneužívání nebo zanedbávání. Z dostupných statistik vyplývá, že domácí násilí nezahrnuje pouze formy psychické a fyzické, ale také sexuální násilí. Dle Českého statistického úřadu má konkrétně s psychickým týráním zkušenost 11,6 % osob ve věku 60 a více let. Více než 6 % seniorů je pak vystaveno finančnímu nátlaku, 4,2 % jsou zanedbáváni, 2,6 % lidí starších 60 let jsou vystaveni fyzickému násilí, přičemž téměř každý stý má bohužel zkušenost i se sexuálním násilím. 

Tato problematika se nedotýká pouze žen, ale často také mužů. Násilí páchané na seniorech bohužel často probíhá i mimo rodinu, například v domovech seniorů, ústavech sociální péče či lůžkových zařízeních se zdravotní péčí. 

Podle monitoringu hovorů na Lince důvěry Senior telefon začíná týrání ztrátou respektu k seniorovi. "Na začátku často bývá ponižování, které po letech vede bohužel až k fyzickému týrání," říká Jaroslav Lorman, výkonný ředitel organizace ŽIVOT 90.  Organizace ŽIVOT 90 pomáhá seniorkám a seniorům a jejich blízkým, kteří mají zkušenost s jakoukoliv diskriminací, včetně psychického a fyzického týrání. Obrátit se mohou na naši nonstop anonymní bezplatnou linku Senior telefon 800 157 157 nebo přijít do našeho poradenského centra. 

Velmi důležité je věnovat pozornost svému okolí. "Pokud máte pocit, že se například ve vašem bydlišti nebo v sousedství špatně zachází s nějakým seniorem, zavolejte na naši linku Senior telefonu, případně se obraťte přímo na policii," dodává Jaroslav Lorman. 

Obecně je potřeba, abychom nebyli lhostejní k našemu okolí a měli respekt ke stáří a k názorům lidí ve vyšším věku. "Senioři a seniorky si o pomoc obvykle sami neřeknou. Často si také různá příkoří, která se jim stanou, kladou sami sobě za vinu," uzavírá Jaroslav Lorman ze ŽIVOTa 90.

Problematikou násilí na seniorech a seniorkách se dlouhodobě zabývá také Gerontologický ústav ŽIVOTa 90, který pořádá ve dnech 19. a 20. října 2020 konferenci "Stáří spojuje". Více informací o konferenci najdete na https://www.zivot90.cz/cs/institut/konference.

Násilí na našich starších spoluobčanech je dlouhodobě závažným a velmi smutným celospolečenským problémem. Každý z nás si zaslouží žít v bezpečí, s respektem a úctou. Podpořte symbolicky seniory a seniorky, kteří se stali oběťmi násilí, zakoupením stuhy na https://podporte.zivot90.cz/cs/stuha/

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.