Tiskové zprávy

Češi se ještě nenaučili odkazovat majetek na dobročinné účely

 

Organizace ŽIVOT 90 se zajímala o to, jak se Češi během svého života připravují na odchod do důchodu. Z průzkumu realizovaného agenturou Ipsos v říjnu 2019 vyplynulo, že o důchodu začínají lidé přemýšlet až po třicítce. Co se stane s jejich majetkem po smrti zajímá spíše osoby s vysokoškolským vzděláním.

Důchod často nestačí na pokrytí veškerých výdajů

„Už jsem v důchodu, na spoření na důchod jsem neměla dostatek financí, a proto si nyní musím přivydělávat brigádou,“ sdělila jedna z respondentek.  S variantou přivýdělku v důchodu počítá 22 % dotázaných.

Převážná část lidí spoří na důchod formou penzijního připojištění (53 %), méně častou formou je investování do podílových fondů, nemovitostí či zlata.

Na důchod si zatím neukládá rezervu 25 % respondentů, mezi nimiž tvoří většinu lidé do 29 let.

O tom, kdo zdědí jejich majetek, přemýšlejí častěji lidé s VŠ vzděláním

Výzkum se rovněž zabýval problematiku závětí. Z výsledků vyplynulo, že 40 % lidí ve věku 18-65 let přemýšlí o tom, co se stane s jejich majetkem po smrti, a chtějí o tom sami rozhodnout.

„O rozdělení majetku chtějí rozhodnout během svého života častěji lidé s VŠ vzděláním a vyššími příjmy. Naopak lidé se základním vzděláním rozdělení majetku zatím spíše neřeší,“ uvedl Tomáš Macků, ředitel komunikace agentury Ipsos.

ŽIVOT 90 nabízí bezplatné poradenství

Lidé, kteří hledají pomoc při sepisování závěti nebo tápou v problematice dědického řízení, mohou využít služeb organizace ŽIVOT 90. Michael Kleinert uvedl: „V ŽIVOTě 90 nabízíme přednášky o dědictví a závětích, senioři a jejich pečující mohou zdarma využít poradenství v sociálně právní oblasti a s dotazy ohledně dědického řízení se mohou obracet také na naši bezplatnou linku důvěry Senior telefon, kde jsou jim k dispozici non stop naši dispečeři a dispečerky.“

Neziskové a charitativní organizace jsou také jednou z možností, kam mohou lidé svůj majetek po smrti odkázat. Dle výzkumu by v současnosti tuto možnost využily pouze 3 % dotázaných. Převážně si lidé přejí přenechat svůj majetek rodině (89 %).

 

Aneta Šebková, aneta.sebkova@zivot90.cz

 

Senior telefon: 800 157 157

www.zivot90.cz

 

O výzkumu:

Výzkum byl realizován v říjnu 2019 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1008 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

Informace o Ipsos:

Ipsos je výzkumnou technologickou a konzultační společností. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos

v 90 zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Ipsos je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje.

Více na www.ipsos.cz.

 

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.