Tiskové zprávy

Město Úpice spustilo krizovou pomoc seniorům

První z deseti plánovaných zařízení pro tísňovou pomoc zapojeno * Dobrá spolupráce o.s. ŽIVOT 90 a sociální firmy Lotrando * Poskytnutá pomoc a  podpora 24 hodin denně!

Novou jistotu dávají seniorům a zdravotně postiženým o.s. ŽIVOT 90 a sociální firma Lotrando v Úpici. Velký problém této skupiny lidí je obava z  osamělosti a strach z nemožnosti se dovolat potřebné pomoci v okamžiku, kdy nastane nepředvídatelná událost – pád, zdravotní těžkosti, ale i  neznámá osoba před bytem či nečekaný problém s bytovým zařízením. Proto se v městě Úpice zrodil projekt spolupráce jehož výsledkem je podaná ruka seniorům v oblasti Jestřebých hor.

Na setkání představitelů města Úpice, sociálních pracovníků, odborníků na pečovatelskou službu a starostů okolních obcí s o.s. ŽIVOT 90 a zástupci sociální firmy Lotrando nejednou zaznělo, že právě tísňová péče je službou budoucnosti, která představuje pro seniory a zdravotně postižené významnou alternativu k ústavní péči. „Za nejdůležitější považujeme skutečnost, že jim tato služba dává větší pocit bezpečí a fakt, že jim bude poskytnuta pomoc nebo rada možnost klidného života. Nemusí proto opouštět svoje domácí prostředí, domy často umístěné mimo centra měst a  obcí“, zdůraznil Karel Šklíba, radní města Úpice.

První zařízení krizové pomoci instalovalo seniorům v Úpici občanské sdružení ŽIVOT 90, které tísňovou péči Areíon provozuje již více jak deset let. "Pro spolupráci s o.s. ŽIVOT 90 jsme se rozhodli na základě referencí, které tísňová péče Areíon má“ , zdůraznil Bc. Jaroslav Prouza, ředitel sociální firmy Lotrando.

Jak celé zařízení funguje vysvětlil přítomným Robert Pitrák manažer sekce krizové pomoci a poradenství o.s. ŽIVOT 90: „Základem je spojení přes telefon s krizovým centrem. Klient má stále u sebe speciální tlačítko po jehož stisknutí se samo vytočí číslo na krizový dispečink a on může řešit problém se školenou zdravotní sestrou. Ta vyhodnotí, zda je nutné volat polici, lékaře, člena rodiny nebo zda stačí rada a pomoc po telefonu. K tomu máme na dispečinku veškeré informace, například zda není klient diabetik, zda chodí o holích, jak velký je byt, ve kterém patře atd., tedy všechno co potřebujeme znát pro případný zásah“. Zařízení pamatuje i na případy, kdy senior nebo zdravotně postižený člověk ztratí vědomí nebo je více hodin nepohyblivý. Speciální pohybové číslo nastavené na 10 nebo 12 hodinový režim hlásí tuto skutečnost dispečinku Areíonu, který volá zpět. Nemůže se tak stát, že by se klient ocitl bez pomoci.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.