Tiskové zprávy

Jak česká města připravit na stárnutí svých obyvatel? Odpovědi přinese mezinárodní konference „Stáří spojuje“

23. května 2018 –

Do roku 2030 bude ¼ městské populace vyspělých zemí starší šedesáti let. Jsou česká města připravena na své stárnutí?

Jak tento fakt ovlivní jejich fungování a jaké konkrétní kroky bude muset Praha a další obce v ČR přijmout, pokud se chtějí stát místem pro kvalitní stárnutí? Odpovědi na tyto otázky přinese mezinárodní konference „Stáří spojuje“.

Ta se koná ve dnech 30. – 31. května 2018 v Malém sálu v Městské knihovně v Praze. Čeští i zahraniční odborníci se budou věnovat tématům jako je vytváření městské infrastruktury přátelské k seniorům, dopadům globalizace na život seniorů ve městech, možnostem sdíleného bydlení nebo podpoře sendvičové generace. Konferenci organizuje Gerontologický institut, odborná společnost nezisková organizace Život 90.

„Česká města se už nyní s větší či menší razancí snaží reagovat na demografický vývoj např. bezbariérovostí, výstavbou odpočinkových zón, dostatkem veřejných toalet nebo delší frekvencí zeleného signálu na přechodu pro chodce. Existují ale města a země, která jsou mnohem dál a svými přístupy mohou české prostředí obohatit. Ať už je to podpora sousedských vztahů a lokálních komunit nebo řešení chudoby a sociálního vyloučení. I tato témata totiž konference otevře. Věřím, že přinesou inspiraci všem, kteří chtějí, aby se česká města stala místem, kde by každý z nás rád kvalitně prožil své stáří,“ říká Jan Lorman, ředitel Života 90 a Gerontologického institutu

Na konferenci vystoupí špičkoví domácí i zahraniční odborníci, kteří se tématu stárnutí měst a stárnutí ve městech dlouhodobě odborně věnují: prof. Christopher Philipson, sociolog a sociální gerontolog z Univerzity v Manchesteru ve Velké Británii nebo odbornice na bydlení pro seniory, prof. Cecilia Henning ze Švédska. Zcela nová data o rizicích stárnutí v českých městech odprezentuje doktorka Lucie Galčanová z FSS MU, svůj příspěvek přednese i český gerontolog doktor Zdeněk Kalvach nebo ombudsmanka Anna Šabatová. Konference startuje ve středu 30. května 2018 v 9 hodin, v Malém sále Městské knihovny v Praze.

Zájemci se mohou registrovat na www.zivot90.cz do 22. 5. 2018.

Konference proběhne pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové, senátorky Daniely Filipiové, primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové, náměstka primátorky hl. m. Prahy Petra Dolínka, radních hl. m. Prahy Daniela Hodka a Ireny Ropkové. Konferenci Stáří spojuje 2018 podpořili: MPSV, Magistrát hl. města Prahy, Nadační fond Veolia, Innogy a JTI. Výstupem budou konkrétní doporučení pro politickou reprezentaci a další aktéry veřejného života, kteří mohou svou činností přispět k vytváření měst přátelských k seniorům.

O Životě 90

Život 90 je nezisková organizace založená v roce 1990 s cílem umožnit seniorům žít plnohodnotný život tam, kde to mají rádi – doma. S tímto cílem vede i své aktivity – je provozovatelem Senior telefonu (800 157 157), bezplatné linky důvěry pro seniory v ČR. Poskytuje také Tísňovou péči Života 90, bezplatné poradenství, pečovatelskou službu nebo široké spektrum aktivizačních programů. Ve svém pražském sídle provozuje Odlehčovací centrum Života 90 a Divadlo U Valšů. Součástí je také jedno z největších dobrovolnických center zaměřené na seniory v České republice a odborné centrum Gerontologický institut Života 90. O Gerontologickém institutu Jádrem aktivit Gerontologického institutu je analytická, vzdělávací, koncepční, metodická, konferenční a poradenská činnost v oblasti problematiky stáří a stárnutí. V této oblasti navazuje na bohaté zkušenosti svého zakladatele, organizace Život 90, z.ú., který dlouhodobě poskytuje sociální služby seniorům a jejich blízkým, realizuje aktivizační programy pro seniory, osvětové informační kampaně o stáří a provozuje také divadlo přátelské seniorům.

Pro více informací a akreditaci prosím kontaktujte: Veronika Gorylová 773 200 071 Veronika.gorylova@zivot90.cz

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.