Tiskové zprávy

Vánoční přání malých „Ježíšků“ potěší osamělé seniory

Dneškem startuje pilotní ročník projektu Dopisy od Ježíšků. Žáci prvního stupně základních škol budou psát a výtvarně zpracovávat vánoční přání, která budou následně rozeslána konkrétním seniorům, kteří už nikoho nemají. Projekt má za cíl pomoct seniorům překonat pocit osamění, který je pro ně nejintenzivnější právě před Vánoci, ale také upozornit na důležitost mezigeneračního setkávání.

Dopisy od Ježíšků organizuje nezisková organizace Umění pro děti ve spolupráci s organizací Život 90 za podpory paní radní Evy Špačkové za Prahu 1.  „Samota seniorů je fenomén, který zesiluje před každými vánočními svátky. Jen na naši linku důvěry Senior telefon, která funguje celorepublikově, se od začátku letošního listopadu dovolalo dvakrát více seniorů řešící osamělost, než v předchozích měsících. Častým důvodem osamělosti je nezájem blízkých. Považuji proto za důležité těmto lidem říct, že na ně někdo myslí. To, že tento vzkaz vyšlou děti, je o to cennější, že i ty si uvědomí, že existují babičky a dědečkové, kteří jsou sami, a třeba si z toho vezmou ponaučení do dalšího života,“ říká Jan Lorman, ředitel neziskové organizace Život 90. „Idea projektu je, že i malé děti mohou skrze umění rozdávat radost. Díky spolupráci s neziskovou organizací Život 90 víme, že zrovna před Vánoci je důležité myslet na seniory, pro které je samota velký problém. Věříme, že tyto lidi potěší přání psané dětskou rukou. Protože letos jsme zaznamenali enormní zájem dětí, které se chtěly stát našimi Ježíšky, věříme, že příští rok se nám podaří projekt rozšířit na více škol a propojit tak seniory a školáky z celé republiky,“ říká Kateřina Samková, ředitelka neziskové organizace Umění pro děti. „Jsem šťastná, že v tomto projektu se povedly skloubit obě moje gesce: školství, spolky a občanská společnost, a že můžeme děti přivést k tomu, že pocit štěstí zažijí nejen, když něco dostanou, ale mnohem větší štěstí pocítí, když něco darují. V tomto případě svůj čas a pozornost osamělým starým lidem,“ říká Eva Špačková, radní pro školství Praha 1.

Do letošního nultého ročníku se přihlásilo na 56 dětí ze čtyř základních škol v Praze 1 ve věku kolem 8 let. Umění pro děti, o.p.s. Společnost Umění pro děti, o.p.s. byla založena v roce 2011 jako nezisková organizace za účelem podpory vztahu dětí k umění. Hlavním cílem je správně podchytit vnímání dětí na začátku jejich rozvoje a pomoci se jim vymanit ze současného trendu vnímání masové kultury.

Prvním realizačním projektem Galerie umění pro děti GUD je víceúčelový multimediální prostor věnovaný dětem od cca 2 do 13 let.

Kontakt: Kateřina Samková, ksamkova@galeriegud.cz, 774 1111 27

Kontakt pro přihlášení škol do projektu v příštím roce: zivot90@zivot90.cz

O Životě 90

Život 90 je nezisková organizace založená v roce 1990 s cílem umožnit seniorům žít plnohodnotný život tam, kde to mají rádi – doma. S tímto cílem vede i své aktivity – je provozovatelem Senior telefonu (800 157 157), bezplatné linky důvěry pro seniory v ČR. Poskytuje také Tísňovou péči Života 90, bezplatné poradenství, pečovatelskou službu nebo široké spektrum aktivizačních programů. Ve svém pražském sídle provozuje Odlehčovací centrum Života 90 a Divadlo U Valšů. Součástí je také jedno z největších dobrovolnických center zaměřené na seniory v České republice. )

Pro více inform

ací a fotografie prosím kontaktujte: veronika.gorylova@zivot90.cz, 773 200 071 Život 90 z. ú. Karoliny Světlé 18 Praha 1

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.