Tiskové zprávy

Vzrůstající zájem o dobrovolnictví zlepšuje vztahy mezi generacemi

Na nenahraditelnou roli dobrovolníků v rámci mezigenerační spolupráce upozorní mezinárodní konference Dvě generace, dva světy

Praha, 22. listopadu 2017 - Zájem o dobrovolnictví ve vztahu k seniorům roste. Jen za poslední rok eviduje nezisková organizace Život 90 nárůst těchto dobrovolníků o 40 %. Nejčastějšími důvody, které lidi motivují k dobrovolnické činnosti se seniory, je touha smysluplně naplnit svůj čas, pomoc starším lidem a možnost inspirovat se jejich životními zkušenostmi. Vyplývá to z vnitřního šetření Dobrovolnického centra organizace Život 90, které patří mezi největší v České republice zaměřující se na problematiku seniorů. Na důležitou roli dobrovolníků v rámci úspěšného mezigeneračního dialogu upozorní také mezinárodní konference Dvě generace, dva světy, kterou Život 90 pořádá u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků.

„Činnost dobrovolníků ve vztahu k seniorům je nedocenitelná. Podle statistik z naší linky důvěry Senior telefonu, na kterou se nám ročně dovolá přes 33 tisíc lidí z celé republiky, je největším problémem seniorů osamělost. Buď zůstali sami, nebo o ně už nikdo neprojevuje zájem. S vývojem demografické křivky není v možnostech sociálního systému se o všechny tyto lidi postarat. Dobrovolníci zde ale konají spoustu skvělé práce, což senioři velmi oceňují. Jejich aktivita tak výrazně utužuje vztahy mezi generacemi, což je významné nejen pro jednotlivce, ale pro celou naši společnost,“ říká Petra Hamerníková, vedoucí Dobrovolnického centra Života 90.

Z šetření Života 90 dále vyplývá, že dobrovolníci se nejčastěji zapojují do dlouhodobých činností. Vzrůstá počet těch, kteří se seniory tráví svůj čas pravidelně – navštěvují je doma či v dalších zařízeních, doprovázejí je na úřady či na kulturní akce, nebo působí jako lektoři a odborní garanti. Zejména dlouhodobá dobrovolnická spolupráce má pak na porozumění mezi generacemi největší vliv. „Zdaleka neplatí, že dobrovolník musí být jen v aktivním věku: v Životě 90 máme desítky dobrovolníků, kteří jsou sami v seniorském věku. Svou aktivitou a vitálností často inspirují své o desítky let mladší kolegy. Velkou roli u nás hraje také firemní dobrovolnictví,“ říká Petra Hamerníková.

Na důležitost dobrovolnictví právě při mezigeneračním setkávání upozorní konference Dvě generace, dva světy, která se bude konat 29. listopadu 2017 v sídle Života 90, Karoliny Světlé 18, Praha. Diskutovat zde budou jak samotní dobrovolníci, tak zástupci státního, univerzitního a neziskového sektoru od nás i ze zahraničí.

O Životě 90

Život 90 je nezisková organizace založená v roce 1990 s cílem umožnit seniorům žít plnohodnotný život tam, kde to mají rádi – doma. S tímto cílem vede i své aktivity – je provozovatelem Senior telefonu (800 157 157), bezplatné linky důvěry pro seniory v ČR. Poskytuje také Tísňovou péči Života 90, bezplatné poradenství, pečovatelskou službu nebo široké spektrum aktivizačních programů. Ve svém pražském sídle provozuje Odlehčovací centrum Života 90 a Divadlo U Valšů. Součástí je také jedno z největších dobrovolnických center zaměřené na seniory v České republice.

Pro více informací prosím kontaktujte: Veronika Gorylová 773 200 071 Veronika.gorylova@zivot90.cz

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.