Tiskové zprávy

Život 90 představuje nový nástroj komunikace pro seniory - projekt webová agora


Webová agora pro seniory je webový nástroj, který umožní uživatelům z cílové skupiny 65+ vyjadřovat své názory, šířit je, propojovat se navzájem a v neposlední řadě prostřednictvím petic vytvářet tlak na tvůrce politik. Webová agora pro seniory je mixem diskusního fóra a petičního webu. Chceme tak vytvořit unikátní sociální síť a podpořit možnost „síťování“ - navazování nových známostí prostřednictvím formulování nejen generačních témat. Projekt Webová agora pro seniory vznikl v rámci programu „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014.

„Vnímáme hlas generační skupiny 65+ v rámci české společnosti jako silně podreprezentovaný, neodpovídající demografické síle této populační skupiny, a to v celé řadě oblastí, výzkumy počínaje a veřejnou debatou konče,“ vysvětluje Jan Lorman, ředitel Života 90. „Neznáme hlavní příčinu tohoto stavu, ale je nesporné, že jedním z důvodů je malá aktivita naší cílové skupiny v rámci internetových komunikačních kanálů, které jsou dnes velmi důležité pro šíření informací a názorů,“ dodává.

V rámci webové Agory mohou uživatelé založit diskuzní téma, probírat ho s ostatními uživateli a to jak prostřednictvím diskuzního fóra tak i v reálném čase prostřednictvím chatů. Pokud dále uživatel chce, může svůj názor prosazovat založením petice a získáváním dalších petentů. Po uzavření sběru petičních elektronických podpisů Agora usnadní uživateli získávání publicity pro jeho petici a umožní její šíření do médií a sociálních sítí. „Předpokládáme, že senioři překonávají různé bariéry při komunikaci prostřednictvím internetu a mají z toho důvodu nedůvěru v efektivitu a smysl internetových kanálů. Zjednodušení přístupu a používání těchto kanálů zlepší kvalitu generačního i mezigeneračního dialogu, který v současné době není na takové úrovni jako ve vyspělých zemích západní Evropy,“ vysvětluje autor projektu Hynek Bečvář.

Snahou projektu Webová agora je zlepšit kvalitu komunikace cílové skupiny 65+ obecně a zároveň umožnit starším lidem "být slyšet". Agora jim umožňuje vyjadřovat své názory, šířit je, přesvědčovat o jejich správnosti ostatní a v neposlední řadě je i prosazovat u tvůrců politik. „Chceme pro seniory posílit jejich základní právo ve svobodné společnosti - artikulovat a šířit své názory,“ dodává Jan Lorman.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz.

(Publikováno 1. října 2015)

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.