Tiskové zprávy

Podporujeme týrané seniory a hledáme s nimi cestu ven

Díky posílení provozu na lince důvěry Senior telefon 800 157 157 se dočká pomoci víc seniorských obětí domácího násilí. Projekt „Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním“, který realizuje Život 90, se věnuje různým etapám pomoci týraným seniorům.

Cílem projektu je pomoct seniorům, kteří jsou ohroženi násilím a týráním, zmírnit dopady těchto jejich zkušeností a zabránit tomu, aby se konflikty zhoršovaly, zejména uvnitř rodiny.

„V rámci projektu jsme posílili provoz bezplatné nonstop krizové linky Senior telefon,“ vysvětluje Jana Černá ze Života 90, která je autorkou projektu. „Od zahájení projektu v říjnu 2014 do května 2015 jsme na lince Senior telefon vyslechli 305 seniorů, kteří byli ohroženi nebo přímo postiženi domácím násilím nebo týráním. Mohli jsme jim tak pomoci jejich situaci změnit.” dodává.

„Podle OSN se násilí týká zhruba 3 až 10 % seniorů. V Česku je to dle odhadu odborníků asi 60 000 seniorů,“ upřesňuje Barbora Hořavová, manažerka programu Dejme (že)nám šanci v Nadaci Open Society Fund Praha.

Aby byla poskytovaná pomoc efektivnější, zaměřuje se projekt i na posílení spolupráce mezi různými institucemi. Zatím proběhla dvě setkání 5. 12. 2014, 6. 2. 2015, v rámci kterých spolupráci navázala policie spolu s intervenčními centry, sociálními odbory a neziskovými organizacemi.

Život 90 dál vydal 5 000 kusů informačního letáku, který je určen veřejnosti. Obsahuje základní informace o násilí na seniorech a o možnostech pomoci. V rámci projektu dále probíhá taky vzdělávání mládeže a pracovníků v přímé péči o seniory. Ti se vzdělávají na odborných kurzech a docházejí na supervize.

Během léta bude dokončena i metodická brožurka Domácí násilí a týrání páchané na seniorech a příručka pro pečující – Jak násilí předcházet a jak ho řešit.

Projekt Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Co projekt „Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním“ obsahuje:
• Na lince Senior telefon sleduje Život 90 nárůst hovorů s oběťmi týrání a domácího násilí. Roste tedy potřeba těchto seniorů po telefonické krizové pomoci. Pracovníci linky častěji s klienty řeší velice náročné situace - sociální pracovníci linky potřebují dostatečné kompetence a podporu ve zvládání těchto psychicky náročných zátěžových situací. Kromě personálního posílení zajišťujeme pracovníkům linky pravidelnou supervizi a cílené vzdělávání.
• Tematicky zaměřená setkání u kulatého stolu: probíhají diskuse vybraných témat vztahujících se k násilí a týrání.
• Vydání metodické příručky, která pracovníkům v přímé péči usnadní identifikaci oběti a zároveň jim poskytne informace o možnostech pomoci.
• Pachateli týrání seniorů bývají nezřídka vnoučata a pravnoučata - v rámci prevence se proto obracíme na studenty středních škol, zapojujeme je při workshopech do mezigeneračního dialogu a nenásilně korigujeme případné stereotypy spojené s vyšším věkem. I k tomuto účelu jsme vyrobili informační letáky pro širokou veřejnost.

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2014
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015


Projekt Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

(Publikováno 15. června 2015)

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.