Tiskové zprávy

Desatero pro výběr domova pro seniory

Necítíte v zařízení zápach moči? Nejsou bezdůvodně zvednuté postranice u postele? Můžete telefonovat o samotě? Život 90 u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na seniorech představuje Desatero pro výběr domova pro seniory

V rámci Mezinárodního dne proti násilí na seniorech upozorňuje Život 90 na domácí násilí a týrání seniorů doma i v ústavní péči. Jako pomoc nově nabízí seniorům i jejich rodinám materiál Desatero pro výběr domova pro seniory. To klade zásadní otázky, které by měl každý při výběru zařízení pro seniory zvážit. Obsahuje konkrétní rady, jak se v ústavu vyhnout riziku zanedbávání péče nebo týrání.

„Na bezplatné telefonní lince Senior telefon evidujeme nárůst případů domácího násilí a týrání. Ale v pobytových zařízeních pro seniory jsou hlasy, které neslyšíme. Senioři, kteří jsou tady týraní, si nemohou říct o pomoc, nemohou například o samotě telefonovat,“ vysvětluje Jan Lorman, ředitel Života 90. „Desaterem chceme pomoct jak seniorům, tak jejich rodinám, které při výběru domova pro seniory bývají bezradné, nemají žádné zkušenosti a někdy tak přehlédnou důležité varovné ukazatele,“ dodává.

Leták Desatero pro výběr domova pro seniory je ode dneška zdarma k dispozici v Životě 90 a na webu www.zivot90.cz. Na jeho distribuci bude Život 90 spolupracovat s širokým okruhem subjektů a institucí, které podporují seniory a jejich rodiny.

Problematice týrání klientů v ústavní péči se dlouhodobě věnuje i organizace Liga lidských práv. Zaměřuje se především na právo na osobní svobodu a na důstojné podmínky v zařízeních poskytující sociální, případně zdravotní služby. „Prioritou je, aby senior mohl zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí. Stát má povinnost zabezpečit přednostně podporu a pomoc v komunitě. Pokud se senior ocitne v zařízení proti své vůli, např. smlouvu podepíše jen jeho opatrovník, máme právní mechanismy, jak mu pomoci. Žádné zařízení nesmí osoby týrat, ani s nimi špatně zacházet,“ vysvětluje Barbora Rittichová, právnička z Ligy lidských práv.
Život 90 také zaznamenává růst počtu případů domácího násilí a týrání. Jen od ledna letošního roku se na bezplatnou anonymní linku Senior telefon 800 157 157 obrátilo s tímto problémem 204 seniorů. To je o 40 víc než za stejné období v loňském roce. „Nejčastěji je zastoupeno mezigenerační týrání, kdy se násilí na seniorovi dopouští jeho potomci - děti, vnoučata nebo jiní mladší příbuzní. To je věc, která platí dlouhodobě,“ vysvětluje Gabriela Knápková, sociální pracovnice linky Senior telefon. „Nezanedbatelný je ale i počet seniorů, kteří jsou týráni svým životním partnerem. Takových případů je pětina,“ dodává. Knápková také poukazuje na to, že nejčastěji se volající svěřují s psychickým domácím násilím, které zároveň bývá nejhůř prokazatelné. Množí se případy násilí spojené s majetkem. A nejen v ústavech, ale i v domácím prostředí se objevuje zanedbání péče.

Senior telefon 800 157 157 je jediná nonstop bezplatná linka důvěry pro seniory v Česku. Funguje od roku 1991, ročně přijme více než 13 000 hovorů. Nejčastějšími tématy, se kterými se senioři na lince svěřují, jsou samota a opuštěnost, špatná finanční situace nebo téma násilí a týrání. Službu je možné také podpořit zasláním DMS ve znění ZIVOT 90 na číslo 87 777.

Případy, se kterými se senioři Senior telefonu svěřují:
Věra (68) žije v domě se synem a jeho rodinou. Dům po smrti muže darovala synovi, který jí slíbil, že se o ni postará. Syn ale o matku nijak nepečuje, snacha jí zakazuje pohyb po společné zahradě, nutí ji hradit větší část poplatků za energie. Snacha bývá na Věru sprostá, nadává jí, že kvůli ní musí být všechny děti v jednom pokoji a že je na čase, aby odešla do domova pro seniory. Věra sice má v domě zajištěné právo na dožití, ale v takových podmínkách se jí žije těžce.

Nezaměstnaná vnučka Karla (75) je zadlužená, chce po prarodičích, ať si vezmou úvěr a ona může splatit část svých závazků. Vnučka je na Karla a jeho ženu sprostá a vyhrožuje jim, že pokud si úvěr nevezmou, už ji nikdy neuvidí a jejich malá pravnučka bude muset jít do dětského domova.

Volá Jitka (59), která má pochybnosti o péči své sestry o jejich matku. Maminka je upoutaná na lůžko, sestra na ni bere nejvyšší příspěvek na péči. Když přijede Jitka na návštěvu, vidí, že matka je zanedbaná a v pokoji je nepořádek a zima, vše je cítit kouřem ze sestřiných cigaret, i když maminka má astma. Maminka o péči sestry nechce mluvit. Když jsou s Jitkou vzácně samy, říká jen, že má Raduška hodně starostí a že ona už to nějak vydrží.

Život 90
je organizace, která poskytuje služby seniorům a jejich blízkým. Provozujeme bezplatnou nonstop telefonickou linku důvěry Senior telefon, instalujeme a provozujeme službu tísňové péče s tísňovým tlačítkem, organizujeme vzdělávací a rekondiční aktivity pro seniory, provozujeme odlehčovací pobytové centrum, pečovatelskou službu a proseniorské Divadlo U Valšů.
www.zivot90.cz, www.zitdeledoma.cz, www.seniorum.cz

Kontakt: Michaela Sladká, michaela.sladka@zivot90.cz, tel.: 737 162 088.

(Publikováno 15. června 2015)

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.