Tiskové zprávy

Konference "Stáří spojuje 2015"

Važte si sebe sama a nesmiřujte se s málem! vyzývá seniory deklarace, která byla přijata na konference Stáří spojuje 2015. V Praze zazněly zásadní poznatky týkající se života a zdraví seniorů, jejich rodin a životního prostředí.

Už potřetí se v Praze sešli přední odborníci z  celé České republiky na problematiku stáří. Letošní ročník konference Stáří spojuje řešil subjektivní a objektivní možnosti stárnoucího člověka ve městě pro všechny generace. Byla otevřena témata jako je kompetence staršího člověka pro využití veřejných statků, pečující rodina, podmínky pro celoživotní domov ve městě, systém komunitních služeb a další. V závěru konference byla schválena deklarace, která se různými apely obrací jak na politickou reprezentaci, tak na seniory samotné.

„Každý bod deklarace je zásadní. Musíme houževnatě pracovat na změně myšlení nejen o stáří, ale i samotného stáří o sobě samém. Když na sobě budu neustále pracovat a budu si sám sebe i jako seniora vážit, bude se to zrcadlit v přístupu okolí ke mně,“ vysvětlil Jan Lorman, ředitel spolku Života 90, který konferenci v Praze už potřetí pořádal. „V mozaice témat není nic, co by nemělo význam – ať jde o zdraví, komunitní podporu, porozumění státu a municipalit nebo pečující rodinu. Jsem rád, že jsme se na těchto věcech shodli a můžeme teď na nich společně pracovat,“ dodal a poukázal na to, že se na deklaraci podílelo široké spektrum odborníků i politických představitelů, mezi nimi i pražská radní pro oblast sociální politiky Irena Ropková, náměstkyně ministryně práce Iva Merhautová a další.

Středobodem konference byl starší člověk - význam pojmu „senior“, místo seniora ve městě, ucelená rehabilitace a  prevence zdravotních rizik starších lidí, komunitní život nebo celistvý přístup k životu ve stáří. Diskutoval se také Národní akční plán pozitivního stárnutí, význam finanční gramotnosti pro seniory a jejich život nebo příklady dobré praxe služeb asistovaného života.

Přednášejícími byli například přední česká gerontolog Zdeněk Kalvach, sociolog Hynek Jeřábek, socioložka Lucie Vidovičová, emeritní přednosta Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK Jan Pdeiffer, Tomáš Klinecký, nebo popularizátor problematiky finanční gramotnosti Patrik Nacher.

Za rok se sejde konference Stáří spojuje 2016, na které bude vyhodnoceno naplnění výzev letošní deklarace a stanoveny další cíle.


(Publikováno 5. června 2015)

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.