Tiskové zprávy

Péče - a co za to?

Co je to příspěvek na péči a příspěvek na bydlení? Jak o ně žádat a kdo na ně má nárok? Co dělat, když není příspěvek přiznán? Jaká jsou práva a povinnosti žadatele? Přečtěte si na informace, které zazněly na semináři cyklu Generace uprostřed konaného 3. 12. 2014. Seminář vedla sociální pracovnice Života 90 Julie Městková.

Podívejte se na prezentaci, která na semináři zazněla.

Co je příspěvek na péči?

• Obnos peněz slouží k tomu, aby si senior (nebo zdravotně postižený) mohl koupit péči jiné osoby.

• Výši příspěvku na péči a podmínky jeho získání najdete zde.

• Neposuzuje se finanční situace osoby, o kterou má být pečováno, nárok na příspěvek na péči vzniká jen dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Příspěvek nespadá ani do dědictví.Kdo může pečovat a za jakých podmínek?

Pečovat může buď pečovatel (poté, co absolvuje 150hodinový odborný kurz), nebo asistent sociální péče (laik).

Je důležité, aby asistent sociální péče měl uzavřenou smlouvu o péči. Jde o jednoduchou smlouvu, ve které má být sepsaná náplň práce a odměna za ni.

Asistent výdělek daní až od určité částky, pokud za svou péči dostává např. 500 – 1000 Kč měsíčně, odměnu danit nemusí.

Kdo pečuje (je asistentem sociální péče), je sociálně i zdravotně pojištěný. Pokud např. dcera přeruší své zaměstnání, aby pečovala o  rodiče, zůstává pojištěná. Více informací v prezentaci.

Máte další dotazy? Chcete s námi konzultovat vaši konkrétní situaci? Objednejte se do bezplatné sociální poradny Života 90 na telefonu 800 157 157 nebo nám položte dotaz zde.

Řízení o přiznání příspěvku na péči

Je třeba, aby ošetřující lékař napsal do posudku pečovaného, že jeho stav je nevratný. Jinak příspěvek nebude přiznán kvůli tomu, že je výhled na zlepšení, k tomu dochází např. po mozkové mrtvici.

Řízení o příspěvku na péči musí být ze zákona hotovo do 30 dní. V praxi ale šetření trvá od 3 do 6 měsíců, není ale výjimkou i delší doba. Proto rodině většinou přijde oznámení o přerušení řízení, aby se stihla veškerá administrace. Jde o běžný postup.

Příspěvek se vyplácí zpětně ke dni, kdy bylo požádáno.

Pokud v řízení nedojde k přiznání příspěvku, doporučuje se podat odvolání. Jeho součástí by měla být písemná argumentace lékaře o  zdravotním stavu pečovaného, případně písemná argumentace pečovatele, kterou lékař potvrdil.

Rodina má právo v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči nahlížet do spisu – seznámit se se sociálním šetřením, s posudkem od lékaře. Toto se doporučuje zejména ve chvíli, kdy není příspěvek přiznán a není zcela jasné, proč.


Sociální šetření

Je povinnou součástí řízení o přiznání příspěvku na péči.

Doporučujeme, aby u sociálního šetření asistovala rodina a dohlížela na to, aby žadatel o příspěvek nepředstavoval své schopnosti jako větší než je skutečnosti jsou. Stává se, že si žadatel nerad přiznává svoje selhání a výsledky sociálního šetření neodrážejí skutečnost, což je v  neprospěch žadatele

Žadatel o příspěvek má povinnost umožnit sociální pracovnici šetření u  sebe doma. Pokud to neumožní, řízení o přiznání příspěvku se zastavuje.


Užitečné odkazy:

www.zivot90.cz
www.zitdeledoma.cz
www.pecujdoma.cz

(Publikováno 6. ledna 2015)

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.