Tiskové zprávy

Informační kampaň Generace uprostřed upozorňuje na problematiku sendvičových generací. Péče o děti i rodiče bývá někdy důvodem k


Češi se o své staré rodiče a prarodiče starají, protože jim to přijde správné a ústavní péči vnímají jako poslední možnost. 1 z 10 pečujících ale pod tímto náporem psychicky kolabuje. 8 % pečujících rodin nezvládá situaci finančně. Průměrný zástupce sendvičové generace stráví péčí bezúplatně až 20 hodin týdně, a to na úkor svého osobního života nebo volného času. V péči rodin se momentálně nachází 75 000 seniorů, brzy jich ale bude intenzivní péči blízkých potřebovat 150 000. Na všechna tato fakta upozorňuje nová kampaň Generace uprostřed, kterou přináší Život 90.


„Péče o blízkého člověka je naplněním přirozené role v rodině,“ říká Jan Lorman, ředitel spolku Život 90. „Staráme se proto, že je to přirozená odměna za dřívější péči rodičů, proto, že tak to má prostě být. Musíme ale dát pozor, abychom nepřecenili své schopnosti. Cílem péče nesmí být sebezničující obětování sama sebe, pečující člověk musí mít sílu, aby své povinnosti zvládnul, jinak ohrožuje nejen sebe, ale i opečovávaného člověka. Proto jsme tuto kampaň připravili.“

Kampaň Generace uprostřed přináší spolek Život 90. Hlavním partnerem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mediální kampaň bude do konce roku k vidění v celostátním disku, na poutačích nebo jako webová reklama. Vizuál s textem „Pracuje zdarma 20 hodin týdně. Víte, co dělá?“ má upozornit nejen na velkou zátěž, kterou příslušníci sendvičové generace musejí zvládat, ale i na společenské uznání, které se roli pečujícího u nás příliš nedostává.

Brožura a semináře pro veřejnost

Kampaň ale pečujícím nabízí i konkrétní věci a pomocnou ruku. Vychází brožura Generace uprostřed, která je přehledem sociálních služeb, jejich cen a specifik. Brožura má všem, kteří s péčí potřebují pomoci, ukázat možnosti a cesty, jak si péči ulehčit a zároveň ji zachovat na požadované úrovni. Dalším konkrétním výstupem kampaně bude soubor seminářů pro širokou veřejnost, který obsáhne témata, která pečující rodiny řeší, ať už jde o péči samotnou, o přehled dávek, které je možné čerpat (seminář proběhne 3. prosince), nebo o předcházení syndromu vyhoření (seminář proběhne 24. listopadu), který pečující často postihuje.

„Ze seminářů a především z dílčích diskusí s jejich účastníky – pečujícími vzniknou kazuistiky, které budou umisťovány na webu www.generaceuprostred.cz a které by měly sloužit jako vodítko všem, kteří si ve své situaci nevědí rady,“ doplňuje Jan Lorman.

Pomoc pečujícím rodinám

Informační kampaň Generace uprostřed vychází z nejnovějšího sociologického průzkumu společnosti SC&C „Rodinná soudržnost – Domácí a institucionální péče o seniory“ a ze studie „Mezigenerační solidarita v péči o seniory“ prof. Hynka Jeřábka a kol. (vydalo Sociologické nakladatelství, 2013).

Problémy rodin, které o svého seniora pečují (nebo pečovat chtějí):

• nevědí, co bude péče obnášet, mají strach z neznáma

• začnou péči řešit až akutně (po úraze, náhlém zhoršení zdravotního stavu apod.)
• pečující nemají dostatečné finanční zázemí
• pečující nemohou odejít ze zaměstnání, pokud odejdou, není jim umožněn návrat
• pečující neznají nabídku služeb
• rodiny nevědí jak a kde přesně vyjádřit své potřeby (komunikace s úřady i s vnitřně – sžít se s novou situací, čerpat pomoc v tomto ohledu) – téma jim přijde příliš intimní
• v současné době finančně nezvládá péči o seniora 8 % lidí, z nichž 16 % je v těžké finanční situaci
• psychicky péči velmi nezvládá 8 % rodin, dochází zpravidla k jejich kolapsu

Kampaň míří především na pečující rodiny seniorů. Statisticky jsou právě tito pečující (z cca 80 % jsou to ženy) ve věku 50+ i starší. Právě těch se týkají problémy se zaměstnáním – ženy odcházejí předčasně ze zaměstnání, aby se mohly postarat o své rodiče. To jim vzápětí snižuje důchod. Zároveň chceme informacemi zasáhnout i širokou veřejnost ČR – pečující jsou v Česku podhodnocovaní a veřejným míněním nedostatečně respektovaní.

(Publikováno 16. října 2014)

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.