Tiskové zprávy

Život 90 představuje nový projekt, který pomůže týraným seniorům

Nový projekt „Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním“ se věnuje různým etapám pomoci týraným seniorům - od prevence, přes rozpoznání obětí pracovníky sociálních služeb a akutní pomoc seniorům, až po posílení mezioborové spolupráce v komplexní pomoci obětem týrání a násilí.

V rámci projektu dochází k personálnímu posílení bezplatné nonstop krizové linky Senior telefon a ke zvýšení povědomí o této problematice u široké veřejnosti i u odborníků a pracovníků v přímé péči o seniory.

„Cílem projektu je poskytování pomoci seniorům ohroženým násilím a týráním, zmírnit dopady násilí a zamezit jeho eskalaci,“ vysvětluje Jana Černá, manažerka sociálních služeb Života 90 a autorka projektu. „Dále usilujeme o prohloubení mezioborové spolupráce odborníků v přímé péči a rozšiřujeme povědomí o násilí a týrání seniorů u studentů,“ dodává. „Nárůst domácího násilí, kterého se na starých lidech dopouští nejčastěji jejich děti a vnoučata, a zároveň důraz projektu na mezioborovou spolupráci jsou hlavní důvody, proč jsme tento projekt podpořili," říká Barbora Hořavová, manažerka programu Dejme (že)nám šanci v Nadaci Open Society Fund Praha.


Co projekt „Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním“ obsahuje:


• Na lince Senior telefon sleduje Život 90 nárůst hovorů s oběťmi týrání a domácího násilí. Roste tedy potřeba těchto seniorů po telefonické krizové pomoci. Pracovníci linky častěji s klienty řeší velice náročné situace - sociální pracovníci linky potřebují dostatečné kompetence a podporu ve zvládání těchto psychicky náročných zátěžových situací. Kromě personálního posílení linky proto zajistíme pracovníkům linky pravidelnou supervizi a cílené vzdělávání.

• Tematicky zaměřená setkání u kulatého stolu: Diskuse vybraných témat vztahujících se k násilí a týrání.

Vydání metodické příručky, která pracovníkům v přímé péči usnadní identifikaci oběti a zároveň jim poskytne informace o možnostech pomoci.

• Pachateli týrání seniorů bývají nezřídka jejich vnoučata a pravnoučata - v rámci prevence je proto vhodné obrátit se na studenty středních škol, zapojit je při workshopech do mezigeneračního dialogu, pokusit se nenásilně korigovat případné stereotypy spojené s vyšším věkem ap. K tomuto účelu budou vyrobené informační letáky pro širokou veřejnost.

Projekt má pozitivní vliv na rozvoj tolerance společnosti, dodržování základních lidských práv a na boj proti násilí na ženách a mužích. Mezigenerační diskuzí o násilí páchaném na seniorech usiluje o pochopení a vstřícnost napříč generacemi, o šíření tolerance vůči starým lidem a o odstraňování příčin jejich časté sociální izolovanosti. Rozvoj bezplatné anonymní pomoci seniorům ohroženým týráním nebo domácím násilím je v souladu s ochranou základního lidského práva na důstojnost a respektování fyzické a duševní nedotknutelnosti.

Projekt Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

(Publikováno 16. října 2014)
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.