Tiskové zprávy

Svět si připomíná násilí na seniorech

Praha, 15. června 2010 – Na 15. červen připadá „Světový den připomenutí násilí na seniorech“ (World Elder Abuse Awareness Day). Upozornit má na fakt, že starší lidé patří mezi nejčastější oběti týrání.

Zkušenost s týráním má podle výzkumu Jihočeské univerzity o domácím násilí více než pětina Čechů starších 60 let. „Většina těchto případů zůstane skryta,“ upozorňuje Jan Lorman, ředitel organizace Život 90. „Oběti mají strach z případných sankcí. Pokud je týrá někdo z rodiny, za chování svých blízkých se stydí,“ doplňuje Lorman. Svou roli hraje také malá pozornost, kterou společnost závažnému fenoménu věnuje.

Projevy násilí nejsou jen fyzické útoky. Za násilí na seniorech se považuje také psychické týrání, zanedbávání jejich péče a zneužívání pěněz a majetku. Častěji bývají oběťmi násilí starší ženy.

U příležitosti Světového dne připomenutí násilí na seniorech pořádá letos sdružení Život 90 odborný a osvětový seminář. V Divadle 90 U Valšů se kromě odborníků představí první český dokumentární film o týrání seniorů „Abusus v Čechách“. Život 90 také slavnostně vyhlásí sbírku na podporu krizové linky Senior telefon, která pomáhá týraným starším lidem. Její služby využilo v roce 2009 přes 12 000 seniorů.

Občanské sdružení Život 90 pomáhá starším lidem od roku 1990. Poskytuje poradenství i právní, ekonomické a psychologické služby. Mimo jiné provozuje komunitní centrum a pro seniory pořádá také nejrůznější kursy.

Poznámky pro editory:
15. červen vyhlásila „Světovým dnem připomenutí násilí na seniorech“ (World Elder Abuse Awareness Day) v roce 2006 mezinárodní organizace INPEA (International Network for Prevention of Elderly Abuse). Ta se snaží na celém světě zvyšovat obecné povědomí o týrání seniorů a podporuje prevenci tohoto jevu. Jejím reprezentantem pro ČR je ředitel občanského sdružení ŽIVOT 90 Jan Lorman.

Program semináře:

10:00–10:10 Zahájení (Mgr. Jan Lorman) 10:10-10:30 Jak pomáhá sociální služba Senior telefon obětem násilí
(Bc. Jana Kosařová) 10:30-10:50 Genderové aspekty násilí na seniorech a seniorkách, výsledky evropských projektů (Mgr. Klára Cozlová) 10:50-11:15 Přestávka s občerstvením 11:15-11:35 Násilí na seniorech – zanedbávání péče (Julia Městková) 11:35-12:00 „Abusus v Čechách“ – premiéra dokumentární filmu natočeného na základě skutečných případů 12:00–12:15 Vystoupení pana Michaela Kocába, zmocněnce vlády ČR pro lidská práva 12:15–12:30 Diskuse 12:30-13:00 Tisková konference a zahájení veřejné sbírky

Kontakty
Oldřich Bubrle, tel.: 724 176 081, e-mail: oldrich.bubrle@zivot90.cz
Jana Trejbalová, tel.: 739 089 215, e-mail: jana.trejbalova@zivot90.cz

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.