Tiskové zprávy

Konference Stáří spojuje 2014: V Praze už podruhé zazněly zásadní poznatky týkající se života a zdraví seniorů a lidí ve vyšším

Tématy konference Stáří spojuje 2014, kterou organizoval spolek Život 90, byl vyšší věk z různých úhlů pohledu – age management, zaměstnatelnost lidí 50+, prarodičovství, právo na celoživotní vzdělávání, sociální determinanty zdraví, prodloužení zdraví, podpora v křehkosti a nesoběstačnosti, dostupnost a přínos dlouhodobé péče; průniky zdravotních a sociálních služeb, potenciál kultury a umění pro kvalitu života, design místa a veřejného prostoru, bezpečný pohyb nebo komunitní centra a stárnutí v komunitě.

„Chceme, aby ti, kdo rozhodují o životě seniorů, lépe rozuměli tomu, co je trápí a co potřebují,“ shrnul ve svém úvodním slovu Jan Lorman, ředitel Života 90.

Tematickými rámci konference byla například harmonizace pracovního a soukromého života nebo právo na kvalifikaci starších lidí a celoživotní vzdělávání. V bloku zaměřeném na zdraví, jehož mluvčími byli i Jan Holčík, Iva Holmerová a Zdeněk Kalvach, zazněly přednášky na téma prodloužení zdraví, dostupnost a přínos dlouhodobé péče nebo nedostatek kapacit.
Mluvčí se na konferenci věnovali mimo jiné i diskriminaci lidí ve věku 50+ na trhu práce. "Pokud je vám 50+ a někam posíláte svůj životopis, prostě neuvádějte svůj věk. Jedině tak si personalista přečte to, co umíte," říká Linda Sokačová, odbornice na diskriminaci starších lidí.

Ve spolupráci s organizací Post Bellum a jejím programem Paměť národa zazněla i přednáška Mikuláše Kroupy na téma Je třeba pomocí vyprávění lidských osudů připomínat nedávnou minulost? Témata konference kladla důraz i na potenciál kultury a umění pro kvalitu života, otisky generací, univerzální hodnoty nebo různost tradic.

V rámci konference byly představeny i zcela nové výsledky zahraničního projektu RADIQL (Reminiscence Arts and Dementia – Impact on Quality of Life), který se věnuje zlepšování kvality života seniorů, převážně postižených stařeckou demencí. Pomocí speciálních reminiscenčních programů zapojuje program seniory do různých aktivit – vytváření umění, hraní divadla a podobně a dosahuje tak prokazatelné zlepšování jejich duševní kondice. Projekt představila jeho britská koordinátorka Belinda Sosinowicz.

Součástí konference byl také křest knihy Sociální gerontologie. Kniha přináší informace ze sociální gerontologie pro lékaře, zdravotnické a sociální pracovníky pracující se seniory, i pro veřejnost konfrontovanou s nároky života ve stáří. Cílem monografie je zvýšit povědomí zdravotnické veřejnosti o problematice sociální gerontologie, tedy o vztahu společnosti ke starým lidem, integraci seniorů do společnosti, zlepšování jejich statutu ve společnosti atd.

Konference „Stáří spojuje 2014“ byla druhou z řady každoročních konferencí, které se zabývají problémy stárnoucí společnosti ve smyslu využití vzájemných potenciálů. Pravidelně se zde otevírají témata jako je vzájemná participace, objektivní i subjektivní hodnocení překážek, existenciální výzvy, smysl života nebo vyprázdněnost pojmů a politik.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.