Tiskové zprávy

Počty násilných činů na starých lidech jsou stále vyšší. Telefonní linka Senior telefon eviduje třikrát více týraných seniorů ne


O 100 víc než v roce 2012, o 200 víc než v roce 2011. Tak roste číslo, které označuje počet hovorů, které se týkaly násilí na seniorech nebo jejich týrání. Krizová telefonní linka Senior telefon, kterou provozuje občanské sdružení Život 90, eviduje jen za letošní rok 164 případů týrání a 124 domácího násilí. Na linku Senior telefon se za posledních 10 let dovolalo 136 388 seniorů v problematických životních situacích.

„Počet hovorů v oblasti domácího násilí a týrání má tendenci narůstat. Hovory s touto tématikou často doprovázejí i sebevražedné myšlenky. Ze statistik vyplývá, že za poslední rok stoupl počet hovorů, které se sebevraždou souvisely, o dalších 60,“ říká Dana Kroupová, která v Životě 90 krizovou telefonní linku Senior telefon vede.

V roce 2013 volalo na Senior telefon celkem 12 423 klientů. Z tohoto počtu bylo týrání zastoupeno ve 450 případech, domácí násilí ve 246 případech a 315 hovorů řešilo sebevražedné tendence seniorů. Nejčastějším tématem hovorů na Senior telefonu však dál zůstává samota, pocit opuštěnosti a deprese ze ztráty blízkých lidí nebo sociálního kontaktu.

Je za rok 2014 se na Senior telefon dovolalo 5418 klientů. Od ledna do května 2014 bylo 164 hovorů s tématem: týrání, 124 o domácím násilí a 117 hovorů se týkalo sebevražd.

Nová data: Studie zaměřené na násilí na seniorech a jejich týrání

V rámci projektu, který se právě oblastí domácího násilí a syndromu týrání a zanedbávání seniorů věnoval, vznikly za podpory Ministerstva vnitra dvě nové studie. Jejich autoři Jana Kosařová a  Tomáš Durdík se problematice věnovali z praktického i právního hlediska. Cílem studií bylo zmapovat současnou podobu domácího násilí a syndromu týrání u seniorů v České republice a navrhnout doporučení, která pomohou zlepšit poskytovanou pomoc seniorům v této oblasti.

Právní rešerše přináší podrobný pohled na domácí násilí u seniorů z oblasti trestního zákoníku i přestupkového řízení. Současně přináší vhled do násilí na seniorech z pohledu trestního práva hmotného. „V ČR je minimum pracovišť, která se specializují na problematiku seniorů. Z tohoto důvodu by bylo vhodné prohloubit pracoviště specializované na pomoc seniorům,“ píše mimo jiné Kosařová. Durdík k tomu navrhuje, aby seniory, kteří jsou oběťmi násilí, stát více podporoval. Více zapojit do procesu odhalování násilí by se podle něj měli například praktičtí lékaři.

Mezinárodní petice za práva seniorů

Iniciativa HelpAge International přináší globální petici, která upozorňuje na práva seniorů. Nositelem dokumentu je v České republice Život 90. Cílem petice je podpořit schválení celosvětové Úmluvy o právech starších lidí, o které od roku 2010 jedná na půdě OSN tzv. Otevřená pracovní skupina pro stárnutí, která má upozornit na mezery v ochraně práv seniorů a navrhnout řešení. Text této Úmluvy by měl posloužit národním vládám jako legislativní rámec a nástroj pro důslednější zajištění práv starších lidí ve společnosti.

Petici lze podepsat přímo v občanském sdružení Život 90 nebo na mezinárodní konferenci Stáří spojuje, která se koná 18. června 2014 v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy.


Senior telefon 800 157 157 je jediná nonstop bezplatná linka důvěry pro seniory v Česku. Funguje od roku 1991, ročně přijme více než 12 000 hovorů. Senioři mohou na linku volat kdykoli a zdarma. Nejčastějšími tématy, se kterými se senioři na lince svěřují, jsou samota a opuštěnost, špatná finanční situace nebo téma násilí a týrání. Službu je možné také podpořit zasláním DMS ve znění ZIVOT 90 na číslo 87 777.

Život 90 je organizace, která poskytuje služby seniorům a jejich blízkým. Provozujeme jedinou bezplatnou nonstop telefonickou linku důvěry Senior telefon, instalujeme a provozujeme službu tísňové péče s tísňovým tlačítkem, organizujeme vzdělávací a rekondiční aktivity pro seniory, provozujeme odlehčovací pobytové centrum, pečovatelskou službu a seniorské Divadlo U Valšů.
www.zivot90.cz, www.zitdeledoma.cz

Kontakt: Michaela Sladká, michaela.sladka@zivot90.cz, tel.: 737 162 088.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.