Tiskové zprávy

Tísňová péče Života 90 – výjimečná služba, která umožňuje seniorům žít déle doma


Žít doma i ve vysokém věku, bez obav a s vědomím, že v případě potřeby vždy přijde pomoc - to umožňuje seniorům a zdravotně postiženým propracovaný systém tísňové péče. Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat pomoc v případě pádu, nevolnosti nebo dezorientace. Umožňuje tak žít soběstačný život s jistotou, že v případě potřeby přijde pomoc. Služba se díky spolupráci s Nadací České spořitelny stane dostupnou pro širší okruh seniorů.

„Při zavádění systému tísňové péče jsme mysleli hlavně na ty seniory, kteří nechtějí opustit svůj domov ale kvůli svému vysokému věku také potřebují jistý druh dohledu a pomoci, která pro ně bude připravena 24 hodin denně,“ říká Jan Lorman, ředitel spolku Život 90, který tísňovou péči provozuje.

„Tísňová péče Života 90 je vlastně takový komplex služeb. Nejde jen o samotné hlídání a přijímání poplachových zpráv pomocí tlačítka. Instalujeme uživateli také čidlo pohybu, takže i když nestihne tlačítko použít, pomoc přijde. Pravidelně také všechny uživatele obvoláváme, jsme s nimi v kontaktu a známe je, což je velkou výhodou ve chvíli, kdy nás potřebují,“ dodává vedoucí služby Eliška Fousková.

Život 90 se pomocí domácí nebo venkovní tísňové péče stará o 1 200 seniorů ve 13 krajích České republiky. Nyní do poskytování této služby vstupuje Nadace České spořitelny, která se rozhodla podporovat provoz služby jedním milionem korun ročně. Pro nové žadatele o službu to znamená, že odpadá pořizovací a instalační poplatek za službu, který byl v řádech tisíců korun.

„Služba tísňové péče dodává seniorům - a také jejich rodinám - nesmírně důležitý pocit bezpečí. I přes komplikace spojené s přibývajícím věkem, pomáhá lidem žít plnohodnotně a beze strachu ve svých domovech. Nadace České spořitelny byla partnerem tísňové péče Života 90 již v minulosti a nyní se s odstupem několika let vrací ke spolupráci na rozšíření této velmi potřebné služby i do zbývajících regionů ČR“ říká Dagmar Sladká, tajemnice Nadace České spořitelny.


Jak tísňová péče funguje?

V případě krizové situace, kdy se uživateli udělá nevolno, upadne a nemůže vstát, je týrán, okraden nebo potřebuje jinou pomoc, stačí jen zmáčknout tlačítko, které u sebe nosí. Během chvíle je propojen s dispečinkem tísňové péče. Operátorky zjistí, co se stalo a podle situace zorganizují potřebnou pomoc – zavolají rodině, pošlou výjezdovou službu s klíči od bytu uživatele, zorganizují příjezd záchranné služby, policie nebo hasičů.

Čidlo pohybu v domově uživatele – jistota pomoci

Domácí verze tísňové péče je chytré zařízení, které obsahuje nejen tlačítko, ale i čidlo pohybu. To sleduje nečinnost a nepohyb v bytě. Stane-li se, že uživatel upadne a nestihne tlačítko použít, čidlo po nastavené době samo spustí alarm a volá dispečink tísňové péče. Služba tak dokáže zachránit život a vylučuje riziko, že uživatel leží na zemi svého bytu zraněn a bez pomoci i několik dní.

Pravidelná volání

Další velmi oceňovanou výhodou a jedinečností služby tísňové péče Života 90 je pravidelné volání - operátorky dispečinku jednou týdně všechny uživatele obvolávají. Díky tomu, že pravidelně sledují a aktualizují informace a stav uživatele, jsou pak schopny ještě rychleji a efektivněji zorganizovat pomoc, kdykoli ji uživatelé potřebují.


Pomoc při ochraně majetku

Čidlo ale může mít i opačnou funkci - v době své nepřítomnosti v bytě ho uživatelé používají i jako zabezpečovací systém. Uživatel operátorkám nahlásí, že byt opouští, a čidlo pohybu přepne na hlídací režim. Pokud do „zakódovaného“ bytu někdo vstoupí, operátorky zjistí, kde a v čím bytě k tomu došlo.


Život 90 je organizace, která poskytuje služby seniorům a jejich blízkým. Provozujeme jedinou bezplatnou nonstop telefonickou linku důvěry Senior telefon, instalujeme a provozujeme službu tísňové péče s tísňovým tlačítkem, organizujeme vzdělávací a rekondiční aktivity pro seniory, odlehčovací pobytové centrum, pečovatelskou službu a seniorské Divadlo U Valšů.
www.tisnovapece.cz

Nadace České spořitelny od svého vzniku zvolila cestu systematické a dlouhodobé spolupráce s partnery, kteří se věnují oblastem, jenž společnost velmi tíží, ale sama je zatím neumí efektivně řešit. Mezi ně patří péče i o seniory a podpora programů zaměřených na jejich vzdělávání a aktivní zapojování do života a dění ve společnosti. Nadace České spořitelny je generálním partnerem Života 90 a již 21 let je partnerem projektů zacílených na aktivní a důstojný život ve stáří: krizové linky Senior telefon, portálu seniorum.cz, cyklu pořadů Otisky generací či osvětové kampaně „Proti násilí na seniorech“ a „Žít déle doma“.
www.nadacecs.czKdo jsou klienti tísňové péče Života 90?

Františka Garlíková (*1921) poté, co ovdověla, začala v sedmdesáti letech podnikat. Vrátila se tak ke své milované práci – šití oblečení na panenky. Spolu s okruhem přítelkyň seniorek oblékla jen pomocí ruční práce tisíce panenek do českých a moravských krojů. Jednotlivé panenky vyrábí dodnes. Františka žije sama. Bohumil Glückauf (*1923) je milovníkem krásných žen, country hudby a tance. Pětadvacetkrát absolvoval dálkový pochod Praha – Prčice. Klobouk si před 10 lety přivezl z Texasu, kde se zastavil při své velké cestě po USA. Bohumil je fanouškem Sparty a hrdým účastníkem 2. odboje, 4 roky strávil v nacistické káznici Ebrach. Bohumil žije sám. Jeho bezpečí hlídá tísňová péče Života 90.
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.