Tiskové zprávy

Výstava Doma ukazuje, jak chtějí staří lidé žít

Praha, 13. září 2013 – Občanské sdružení Život 90 představilo putovní výstavu portrétů seniorů. Ti se fotili ve svých domovech, aby podpořili základní myšlenku projektu – zůstat žít do nejdéle doma. Výstava vznikla v rámci informační kampaně „Žít déle doma“, která se soustředí na prevenci umisťování starých lidí do ústavů trvalé péče. Portréty si můžete prohlédnout zde.

Portréty zobrazují deset seniorů, kteří se narodili v letech 1918 – 1948 a kteří žijí doma s podporou různých služeb (pečovatelská služba, tísňové tlačítko, mobilní hospicová péče apod.) nebo úplně samostatně. Všechny spojuje láska k domovu a rozhodnutí zůstat v něm žít.

„Jsou situace, kdy domov pro seniory je to nejlepší, co staré lidi může potkat, mnozí si pobyt v něm vybírají dobrovolně a péče je na vysoké úrovni,“ upozornil na vernisáži předseda Senátu PČR Milan Štěch. „Cílem výstavy je ale upozornit na alternativní způsoby pomoci zejména osamělým starým lidem, při jejichž využívání zároveň mohou zůstat doma. Staří lidé své domovy totiž většinou opouštějí neradi. Jsou navíc příslušníky generací, která zdaleka nebyla tak „stěhovavá“ jako jsou generace dnešní a měla k místu, v němž žila a žije, daleko osobnější vztah,“ dodal.

„Dříve se všechno v životě podstatné dělo doma - porod, svatba, marodění i umírání. Pak lidé přišli s nápadem, že bude efektivnější a levnější, když na jedno místo soustředí činnosti podobné. Tak vznikly školy, špitály, ale také blázince, chudobince, či starobince,“ říká Jan Lorman, ředitel občanského sdružení Život 90, které je autorem výstavy. „Teď pro svůj životní úděl potřebujeme spoustu úřadů, které ty instituce na lidskou radost i bolest spravují. Po letech bloudění se ale vracíme tam, kde jsme začali - domů.“

Výstava portrétů, které pro o. s. Život 90 nafotil Václav Jedlička, je koncipována jako prodejní. Fotografie jsou v různých formátech k zakoupení na webových stránkách www.zitdeledoma.cz. Z výtěžku výstavy bude Život 90 financovat pomoc svým klientům a umožní jim tak žít déle doma.

Kudy bude výstava putovat?
• Vernisáž fotografií se konala 12. září v Senátu PČR (předseda Senátu Milan Štěch převzal nad akcí záštitu). Zde výstava zůstane do 20. 9.
• V rámci Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. října, bude část výstavy k vidění v rámci benefičního představení pro Život 90 ve Stavovském divadle.
• Od 15. října budou fotografie měsíc vystaveny v Informačním centru Evropského parlamentu a Evropské komise v Jungmannově ulici 28 v Praze 1. 
• Od 18. listopadu hostí výstavu Doma kavárna Mamacoffee v Karlíně (Sokolovská 6, Praha 8).
• Od poloviny ledna 2014 budou fotky na měsíc k vidění v Krámku o. s. Cesta domů (Bubenská 3, Praha 7).
Další místa a termíny jsou v jednání.


O kampani Žít déle doma
Celorepublikovou informační kampaň Žít déle doma odstartuje Život 90 dne 1. října 2013 na benefičním představení Figarovy svatby ve Stavovském divadle.
Cílovou skupinou kampaně jsou senioři 80+, kteří služby, které kampaň představuje, potřebují a využívají, ale také jejich děti a vnoučata, kteří často o umístění seniora do ústavní péče rozhodují.
„Dle zkušeností o. s. Život 90 je častou příčinou umisťování seniorů do trvalé ústavní péče malá informovanost veřejnosti o alternativních službách. Chceme proto zvýšit orientaci pečujících rodin i samotných seniorů v možnostech pomoci při péči o seniory. Chceme, aby staří lidé mohli žít ve svých domovech, v okruhu svých blízkých a v ideálním případě nedopustit nebo alespoň maximálně odsunout moment, kdy bude nutné umístit je do zařízení trvalé péče,“ říká Jan Lorman.

Služby, které (například) pomáhají
• Tísňová péče – senior nosí doma nebo venku na ruce či krku tlačítko. Pokud se octne v nouzi (nevolnost, pád, přepadení apod.), zmáčkne ho a spojí se s nonstop dispečinkem tísňové péče. Operátorky zajistí pomoc – zavolají rodinu, sousedy, záchranku, policii.
• Pečovatelská služba – pečovatelé přicházejí pravidelně je klientům domů. Nosí a připravují jim jídlo, pomáhají s osobní hygienou, úklidem, nákupy nebo doprovází seniory k lékaři či na procházky.
• Mobilní hospic – tým pracovníků paliativní péče navštěvuje pravidelně těžce nemocné a umírající u nich doma. Lékaři, sestry, psychologové a další jeho členové pomáhají jak rodině tak nemocnému prožít poslední chvíle života bez zbytečné bolesti a ve známém a milém prostředí.
• Odlehčovací pobytové centrum – centrum rodinného typu nabízí krátkodobé (až do 3 měsíců) pobyty seniorům, o které jinak pečuje rodina. Senioři jsou tak v kontaktu s vrstevníky, rehabilitují a navštěvují různé aktivity. Rodina si v té době může „odlehčit“ – odpočinout si, zařídit rekonstrukci bytu apod.

Koho na výstavě (například) uvidíte

Vojmír Srdečný (*1919) vyučuje na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, kde má na starosti předměty zdravotní tělesná výchova a sport handicapovaných. Pan Srdečný je vítězem 1. ročníku běhu Života 90 Seniorská míle a pravidelným účastníkem tohoto závodu.
Božena Heřmanová (*1940) vychovala 2 dcery. Od mládí postupně ztrácela zrak, v 60 letech zcela oslepla. Žije úplně soběstačně, s každodenními povinnostmi jí pomáhá vodicí fenka Via.
Jan Šabršula (*1918) byl v roce 1939 byl coby student Filozofické fakulty UK zatčen a odvlečen do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde strávil 14 měsíců. Stal se profesorem románských jazyků, které celý život vyučoval. Dodnes aktivně publikuje. Se zajišťováním jídla pomáhá Janovi pečovatelská služba.
Vladimír Rubeš (*1948) pracoval celý život jako řidič. Teď je těžce nemocný a jeho přáním je strávit zbytek života doma, ne v nemocnici. Doma o něj pečuje žena ve spolupráci s mobilním paliativním týmem domácího hospice Cesta domů.
Františka Garlíková (*1921) poté, co ovdověla, začala v sedmdesáti letech podnikat. Vrátila se tak ke své milované práci – šití oblečení na panenky. Spolu s okruhem přítelkyň seniorek oblékla jen pomocí ruční práce tisíce panenek do českých a moravských krojů. Františka žije sama. Pomáhá jí tísňová péče Života 90.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.