Tiskové zprávy

15. červen je Mezinárodním dnem připomenutí násilí na seniorech. V Česku se tlak na staré lidi a formy jejich vydírání stále stu

V sobotu 15. června si celý svět připomíná Mezinárodní den boje proti násilí na seniorech. Občanské sdružení Život 90 ve spolupráci s  občanským sdružením spotřebitelů TEST v této souvislosti upozorňuje na aktuální a stále se vyhrocující problematiku psychického a ekonomického týrání seniorů při nabídkových zájezdech a podomních obchodních akcích.

Ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman upozorňuje na nutnost legislativních i společenských změn: „Vyspělost každé společnosti se pozná podle toho, jak dokáže zajistit důstojnost a bezpečí svým nejstarším členům,“ říká Jan Lorman, ředitel občanského sdružení Život 90, které se problematice násilí na seniorech v Česku kontinuálně věnuje od roku 2005. „Už jen proto nemůžeme a nesmíme být lhostejní vůči násilí na starých lidech nebo jejich chudobě. Je to problém nás všech a  je to i cesta, po které jednou budeme sami kráčet,“ dodává.

Problematice agresivních obchodních praktik vůči seniorům na českém trhu se věnuje občanské sdružení TEST, které provozuje internetový portál a časopis dTest. „Dluhy jsou velmi často následkem neuvážených nákupů předraženého zboží a uzavírání smluv o úvěru na předváděcích akcích pro seniory. Zničujícím dopadům uvedených praktik se věnujeme velmi podrobně. Podle našich zkušeností se charakter těchto aktivit mění – jsou sofistikovanější, pro zákazníky hůře čitelné a obecně agresivnější,“ říká vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený.

Linka Senior telefon: více týrání i sebevražedných hovorů

Občanské sdružení Život 90, které provozuje nonstop bezplatnou krizovou linku Senior telefon 800 157 157, zaznamenalo na této lince oproti loňskému roku nárůst počtu hovorů o 2000 volajících. Lidí, kteří se svěřovali přímo s problematikou týrání, bylo v roce 2012 o 100 víc než v roce 2011. Významně také stoupl počet suicidálních hovorů.

Vedoucí linky Senior telefon Jana Kosařová ale upozorňuje, že hovory zachycené na lince Senior telefon jsou jen špičkou ledovce celého problému. „Počet týrání stoupá s ekonomickou krizí. Více lidí si nedokáže zajistit samostatné bydlení, tím se prohlubuje závislost i zhoršené mezilidské vztahy. U nárůstu počtu sebevražedných hovorů vidíme souvislost se zhoršující se ekonomickou situací seniorů. V dluzích vidí svoji situaci mnohdy jako neřešitelnou,“ dodává Jana Kosařová.

Jak pomoci týraným seniorům?

U příležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na seniorech pořádá o.  s. Život 90 ve středu 12. června od 10 hodin odborný seminář „Pomoc týraným seniorům (Příklady dobré praxe)“. Seminář je určen odborníkům i  zájemcům o problematiku. Svá stanoviska na něm přednesou zástupci Intervenčního centra Praha, Ministerstva vnitra, České obchodní inspekce, Bílého kruhu bezpečí, spotřebitelského časopisu dTest a  dalších organizací.

Program semináře:

9:30 –10:00

Registrace 10:00 – 10:10
Úvodní slovo / Mgr. Jan Lorman, ředitel o. s. Život 90 a Bc. Robert Pitrák, manažer krizové pomoci a poradenství o. s. Život 90
10:10 – 11:20 Projekce filmu „Šmejdi“

11:20–12:00

Diskuze a komentář k filmu. Účast na debatě přislíbili:

Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny dTest

Ing. Jan Štěpánek, ředitel inspektorátu ČOI

Mgr. Martina Střihavková, zástupce ředitele inspektorátu ČOI

Mgr. Jan Lorman, ředitel o. s. Život 90
12:00 – 12:30 Oběd 12:30 – 12:40

„Prevence kriminality pro seniory v rámci kompetencí Ministerstvo vnitra ČR“ / Mgr. Alena Horáková, vedoucí oddělení prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR

„Aktuální případy trestné činnosti páchané na seniorech v ČR“„ /
pplk. Ing. Jaroslav Karásek, rada , Úřad služby kriminální policie, odbor obecné kriminality

12:40 – 13:00 „Dobrá praxe Intervenčního centra Praha při práci s  týranými/zneužívanými seniory“/ PhDr. Marie Šusterová, sociální pracovnice Intervenčního centra Praha
13:00 – 13:20 „Příklady dobré praxe v rámci pomoci týraným seniorům"/ Zdena Prokopová, socioterapeutka, vedoucí azylového domu o. s. ROSA
13:20 – 13:40 „Organizace pro pomoc obětem trestných činů“/ Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí 13:40 – 14:00 „Dobrá praxe v rámci Senior telefonu a odborných poraden o. s. Život 90“, diskuze/ Mgr. Jana Kosařová, vedoucí Senior telefonu o. s. Život 90 14:00 Závěrečné slovo / rozdávání certifikátů

Žít déle doma: cesty k péči i bezpečí starých lidí

V říjnu občanské sdružení Život 90 představí osvětovou informační kampaň Žít déle doma. Smyslem kampaně je upozornit na možnosti, které pomohou rodinám a pečujícím oddálit nebo úplně vyloučit odchod seniora do ústavu trvalé péče. I tady se kampaň zaměří na bezpečnost starých lidí. „Je spousta cest, jak umožnit seniorům v klidu stárnou doma, ve společnosti rodiny, v prostředí, které mají rádi. Narážíme ale na velkou neinformovanost lidí o možnostech, které v této situaci mají,“ vysvětluje Jan Lorman. „Zajištění bezpečnosti pro mámu nebo dědečka je přitom primárním zájmem rodiny. Tady dokáže pomoci třeba tlačítko tísňové péče. V případě obtěžování podomním prodejcem nebo nějaké jiné krize ho senior zmáčkne. Spojí se s dispečinkem a není na problém sám,“ dodává Lorman.

Oficiální začátek kampaně je naplánován na 1.  října 2013, kdy o. s. Život 90 pořádá ve Stavovském divadle benefiční galavečer pro tísňovou péči Života 90.

Občanské sdružení Život 90 vzniklo v roce 1990. Kromě linky Senior telefon provozuje největší komunitní centrum pro seniory v České republice. Jeho služby zahrnují mimo tísňovou linku i krizovou pomoc, rehabilitační péči a pestrou škálu vzdělávacích, sportovních i relaxačních aktivit pro seniory.


Kontakt:
Michaela Sladká, tisková mluvčí
Život 90, o. s., Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1
email: michaela.sladka@zivot90.cz, telefon: 737 162 088

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.