Tiskové zprávy

5. února je Den bezpečnějšího internetu, Život 90 organizuje přednášku o nástrahách sítě pro seniory

Občanské sdružení Život 90 se jako podporující organizace připojilo k  celosvětovému Dni bezpečnějšího internetu 2013, který připadá na 5.  února. Tématem jubilejního 10. ročníku jsou online práva a zodpovědnost.

„Počítačové kurzy jsou oblíbenou součástí naší Akademie seniorů,“ vysvětluje Jan Lorman, ředitel občanského sdružení Život 90. „Je naším zájmem, aby senioři s počítači a technikou vůbec pracovali – spousta našich klientů je díky tomu v kontaktu s příbuznými v cizích zemích a podobně. Je naší povinností klienty srozumitelně informovat o nebezpečích, která na ně online a na sociálních sítích obzvlášť čekají.“

V rámci Dne bezpečnějšího internetu zorganizuje ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu Život 90 přednášku Labyrint internetu. Přednáška se koná v pondělí 11. února 2013 v 15:00 hodin v domu Portus (Karoliny Světlé 18, Praha 1), ve kterém Život 90 sídlí. Zájemci se díky přednášce dozvědí více o nástrahách, které na ně ve světě internetu čekají a za cíl si klade i zbourat některé mýty, které o internetu kolují.

Téma Dne bezpečnějšího internetu bude provázet motto „Komunikujte ohleduplně“. Vyzývá především k uvědomění si vlastní zodpovědnosti ve světě internetu vůči sobě i k ostatním uživatelům. Letos je akcentována vyšší ochrana soukromí, respektování práv dalších uživatelů a užívání online prostředí s ohledem na základní pravidla netikety.

Den bezpečnějšího internetu 2013, organizovaný sítí osvětových center Insafe, slaví své desetileté výročí. Celosvětová kampaň proběhne v úterý 5. února 2013 a  svými aktivitami se k ní kromě Národního centra bezpečnějšího internetu a  dalších připojuje i Život 90.

Občanské sdružení Život 90 vzniklo v roce 1990. Kromě linky Senior telefon provozuje největší komunitní centrum pro seniory v České republice. Jeho služby zahrnují mimo tísňovou linku i krizovou pomoc, rehabilitační péči a pestrou škálu vzdělávacích, sportovních i relaxačních aktivit pro seniory.


Kontakt:
Michaela Sladká, tisková mluvčí
Život 90, o. s., Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1
email: michaela.sladka@zivot90.cz, telefon: 737 162 088

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.