Tiskové zprávy

Život 90 je proti zpoplatňování inkontinenčních podložek

Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší zdravotní pojišťovna v Česku, se rozhodla v roce 2013 nehradit inkontinenční podložky svým pacientům. Jedná se o úsporný krok, který je nešťastně namířen proti nejzranitelnějším osobám naší společnosti - seniorům a lidem se zdravotním postižením.

Rozhodnutí pojišťoven nehradit podložky z veřejného zdravotního pojištění zasáhne zhruba 25 000 lidí, kteří patří do skupiny lidí s nízkými příjmy a mezi sociálně slabé. Finanční situace seniorů a osob se zdravotním postižením je velice napjatá a další zatížení by mohlo být neúnosné.

Připojujeme se proto k výzvě Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Rady seniorů ČR, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna přehodnotila své rozhodnutí a aby ostatní zdravotní pojišťovny nenásledovaly slepě tento nešťastný krok.

ŽIVOT 90 o.s.

(18. ledna 2013)

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.