Tiskové zprávy

V Česku se každý den objeví nový případ týrání seniora, každého druhého týrá rodina

Na 300 nových případů týrání zaznamenala v roce 2011 krizová telefonní linka Senior telefon, kterou provozuje občanské sdružení Život 90. Ve více než polovině případů šlo o mezigenerační týrání, tedy situaci, kdy je starší člověk psychicky, fyzicky nebo ekonomicky zneužíván svými dětmi nebo vnoučaty. Násilí na seniorech si celý svět připomíná v pátek 15. června 2012.

Jediná bezplatná linka důvěry pro seniory s nepřetržitým provozem Senior telefon s číslem 800 157 157 přijme ročně více než 12 000 hovorů. Nový případ týrání se objevuje každý den. „Zkušenost s týráním má více než pětina Čechů starších 60 let. Většina těchto případů zůstane skryta, oběti mají strach z případných sankcí. Musíme si uvědomit, že projevy násilí nejsou jen fyzické útoky. Za násilí na seniorech se považuje také psychické týrání, zanedbávání jejich péče a zneužívání peněz a majetku. Velkým problémem je, že utlačovaná osoba se stydí za chování svých dětí a raději se trápí, než aby zveřejnila rodičovské selhání. Bohužel, svou roli hraje také malá pozornost, kterou společnost závažnému fenoménu věnuje,“ říká Jan Lorman, ředitel občanského sdružení Život 90.

Krizová linka Senior telefon také vloni zaznamenala 70 případů, kdy došlo k týrání mezi seniory. Podle vedoucí krizové linky Jany Kosařové není ani tento model nijak neobvyklý: „Ve stáří mohou eskalovat špatné mezilidské vztahy mezi partnery až do týrání. Senioři se často obávají využít pomoc. V takové situaci je možné bezplatně zavolat na Senior telefon a anonymně sdílet své emoce i probrat možnosti pomoci. “

Týrání seniorů se ale neodehrává jen v rodinách, ale i v rezidenčních institucích, v ústavech sociální péče, v domovech pro seniory nebo v léčebnách. Podílí se na něm i profesionální pečovatelé. „Nejčastější formou je zanedbávání péče,“ upřesňuje Jan Lorman. „Nad poskytovanou péčí v ústavech není dostatečná kontrola, i tady působí strach obětí ze sankcí. Proto je jen velice malá část případů nahlášena. Nejhůře jsou na tom osamělí a křehcí staří lidé, kteří se nedokáží bránit a nemají oporu v rodině. Časté je dehonestující chování mezi obyvateli domovů, formy zastrašování,“ dodává.

15. červen vyhlásila „Světovým dnem připomenutí násilí na seniorech“ (World Elder Abuse Awareness Day) v roce 2006 mezinárodní organizace INPEA (International Network for Prevention of Elderly Abuse). Ta se snaží na celém světě zvyšovat obecné povědomí o týrání seniorů a podporuje prevenci tohoto jevu. Jejím reprezentantem pro Českou republiku je ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman.

Bezplatná nonstop linka důvěry Senior telefon funguje od roku 1991, původně jako zpoplatněná linka. Služba je určena pro seniory, kteří se potřebují radu nebo se cítí opuštěni i pro osoby, které o seniory pečují. Za rok 2011 se na linku dovolalo 12 078 lidí. „Nárůst hovorů zaznamenáváme paradoxně v letních měsících, kdy jejich počet narůstá i o více než třetinu. Je to způsobeno jednak Mezinárodním dnem, kdy naši krizovou linku připomínáme, ale toto období je pro seniory také zdrojem depresí, a to i víc než například Vánoce. Senioři v letních měsících více pociťují samotu nebo prázdno po zemřelém blízkém člověku,“ dodává vedoucí Senior telefonu Jana Kosařová.

Život 90 je občanské sdružení, které poskytuje charitativní služby seniorům a osobám, které o staré lidi pečují. Provozujeme jedinou bezplatnou nonstop telefonickou linku důvěry Senior telefon, instalujeme a provozujeme tísňové tlačítko AREÍON, nabízíme volnočasové aktivity, pečovatelskou službu a seniorské Divadlo U Valšů.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.