Tiskové zprávy

V Praze začala 11. Mezinárodní konference o stárnutí IFA11. Mezinárodní konference o stárnutí IFA 2012, kterou organizuje občanské sdružení Život 90 odstartovala dnes v Praze prvními akcemi. V následujících pěti dnech od 28. května do 1. června 2012 bude v pražském Kongresovém centru přednášet více než 250 odborníků, proběhnou desítky plenárních zasedání a více než 50 sympozií, seminářů a worskshopů. Programu se zúčastní kanadská ministryně pro problematiku seniorů Alice Wong, poradce Světové zdravotnické organizace Chris Ham, Dana Zátopková a další. Cílem konference, na kterou se sjelo více než 700 delegátů, specialistů a osobností zásadního významu z celého světa, je zlepšit podmínky života seniorů. Motto akce zní: „Stáří spojuje“.

„Jsme hrdí na to, že se Životu 90 povedlo takovouto událost světového významu přivézt do Prahy. Díky tolika osobnostem a odborníkům na problematiku stárnutí a stáří se nám snad povede rozproudit celospolečenskou debatu na toto téma a intenzivněji nasměrovat pozornost českých médií a české společnosti na problémy stáří – samotu, ztrátu respektu, chudobu nebo týrání,“ říká ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman.


Program konference


Účastníci budou diskutovat o čtyřech základních tématech:
1. Senioři a rozvoj – problematika stárnoucí pracovní síly; přístup ke znalostem a vzdělání; důchodové zabezpečení a prevence chudoby
2. Podpora zdraví a životní pohody ve stáří – celoživotní podpora zdraví; univerzální přístup ke zdravotní péči; potřeba mentálního zdraví
3. Zajištění vhodného a podpůrného prostředí – bydlení a životní prostředí; péče a podpora pečujících; zanedbávání, zneužívání a násilí
4. Komunikační technologie – komunikační služby a poskytovatelé; vztah generací – sociální sítě, blogy; podpora starších lidí – technologie, přístroje a produkty

Kompletní program konference a doprovodných akcí najdete zde: http://www.ifa2012.com/soubory/Preliminary-Program-d.pdf.Hosté konference


Na slavnostním zahájení 11. Mezinárodní konference IFA 2012, které se koná 29. května 2012 v 9:00 hodin v pražském Kongresovém centru, se budete se moci setkat s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem, kanadskou ministryní pro stát a problematiku seniorů Alicí Wong, ředitelem brazilského Centra pro stárnutí populace Alexem Kalachem a jedním z ředitelů IFA a ředitelem občanského sdružení Život 90 Janem Lormanem. Jako video vzkaz účastníkům konference zazní i poselství jihoafrického arcibiskupa a držitele Nobelovy ceny míru Desmonda Mpilo Tutua.

Konferenci IFA podpoří řada českých osobností. Zahájení se osobně nebo přes video vzkaz zúčastní Dana Zátopková, Teodor Pištěk, Martina Navrátilová, Miloš Forman a další významní představitelé české starší generace.

O tématech, které se stárnutím souvisejí, přijede do Prahy přednášet více než 250 odborníků. Mezi nimi bude například ředitelka nadnárodní politiky pro péči o zdraví společnosti Intel Alice Borrelli (USA), která momentálně spolupracuje s americkými odborníky na reformě tamního zdravotnictví a soustředí svou pozornost na zapojení inovativních technologií pro poskytování péče, včetně e-Care nebo dálkového monitorování pacientů do systému zdravotnictví. Pracuje také na propojení vládních agentur celého světa na podporu přijetí životaschopných elektronických zdravotních záznamů.

Dalším z výjimečných hostů konference bude baronka Sally Greengross (UK), která je zástupkyní britské Komise pro rovnost a lidská práva. V letech 1987 – 2000 byla zároveň generální ředitelkou organizace starších lidí Age Concern England. Baronka Greengross je nezávislou členkou Sněmovny lordů a pracuje v současné době také jako výkonná ředitelka Mezinárodního centra dlouhověkosti Velké Británie (International Longevity Centre UK). Specializuje se mimo jiné i na demografické změny společnosti.

Výsledky nového průzkumu o přístupu veřejnosti k povinnému i nepovinnému očkování bude prezentovat viceprezident nadnárodní farmaceutické firmy Pfizer Jack T. Watters (UK), který je v zodpovědný za vztahy s lékaři, akademickou sférou i vládními zdravotní politikami. Společnost Pfizer také reprezentuje na poli odpovědnosti firem a lidských práv se zaměřením na rostoucí problém viru HIV a onemocnění AIDS.

Dalšími hosty konference budou také například spisovatel Richard Watson, vědec a člen australské Akademie technologických věd Greg Tegart nebo docent vývojové psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity David Šmahel, který se zabývá internetem, online identitami a online vztahy, a další.

Doprovodná sympozia a konference

V rámci 11. Mezinárodní konference IFA 2012 je připravena v Praze také celá řada zasedání a setkání mezinárodních organizací, které jsou s problematikou stárnutí spojeny. Významnou přednášku na počest Daniela Thursze, přednese profesor Alan Walker – v Kongresovém centru ve čtvrtek 31. května v 10 hodin.

Dne 28. května 2012 proběhl seminář zástupců vlád (Senior Officials Meeting) Dlouhodobá péče a technologie. Semináře se zúčastnilo i 7 reprezentantů Senátu Spojených států amerických.

V pondělí 28. května 2012 se také konala v Divadle U Valšů 7. světová konference organizace INPEA (The International Network for the Prevention of Elder Abuse), která se zaměřuje na ochranu před týráním a zneužíváním seniorů. Konference INPEA také připomene Světový den připomenutí násilí na seniorech, který se každý rok slaví 15. června.

Master classes

Konference IFA nabízí v rámci svého doprovodného programu 3 master classes. Dne 28. května proběhla v prostorách Univerzity Karlovy master class Zdeňka Kalvacha na téma Křehkost a zranitelnost starých lidí.

Dne 29. května, se v Kongresovém centru od 14:00 hodin koná master na téma Film jako nástroj změny. Seminář účastníky seznámí s několika pozoruhodnými dokumenty, které ukazují životy starých lidí v různých částech světa a v různých kontextech. „Cílem master class je hledat zobrazení pravdy, vzít film jako svědectví. To není jen ideový, ale i metodický problém. Je možná animace starších lidí do určité žádoucí situace? A děje se? Nechceme ukazovat řešení, nejde o propagandu, ale o otázky,“ nastoluje základní témata ředitel Života 90 Jan Lorman, který je jedním z vedoucích master class.
Master class Film jako nástroj změny povedou: Karel Vachek (CZ), Vlastimil Venclík (CZ), Jim Vanden Bosch (USA), Zuzana Špidlová (CZ), Jan Lorman (CZ).
Filmy, které budou promítány: Bába (ČR, 20 min., režie Zuzana Špidlová); Restoring of the Light (Čína, 50 min., režie Carol Liu) - dokument o zdravotnické péči na čínské vesnici; Mary (USA, režie Jim Vanden Bosch) – dokument o sexuálně zneužívané ženě, které je 96 let, The good old days or were they? (IRL, režie Josephine Glynn).

30. května se bude konat master class na téma Tanec a demence. Tu povede Iva Holmerová a taneční mistr Petr Veleta, který se zabývá taneční a pohybovou terapií pro seniory s psychickým a fyzickým postižením.

Doprovodný program

29. května od 18.00 bude v Divadle U Valšů (Karolíny Světlé 18, Praha 1) uvedena projekce snímku Prodejce (Le Vendeur) kanadského režiséra Sébastiena Pilota o stárnoucím prodejci automobilů. Film, který získal řadu cen v Kanadě i zahraničí, bude promítán ve francouzském znění s českými titulky.

Součástí doprovodného programu konference bude i galavečer v Národním divadle, který se koná 30. května 2012. Kromě kulturního programu (Un Ballo – balet Jiřího Kiliána na hudbu Maurice Ravela; Český rok – Musica Bohemica a Vycpálkův soubor) budou v průběhu večera vyhlášeni vítězové o nejlepší fotografii, plakát a dokumentární film na témata stárnutí, mezigenerační solidarity apod.

V soutěži o nejlepší dokument bude 8 filmů, mezi nimi například výjimečný dokument Restoring the Light o zdravotní péči na čínském venkově nebo americký dokument Mary režiséra Jamese Vanden Bosche o sexuálně zneužívané seniorce. Soutěžní dokumenty se budou promítat ve dnech 29. a 30. května v Kongresovém centru.

Hlavními partnery konference IFA 2012 jsou Vláda České republiky, Intel Corporation a Hlavní město Praha.

Nabízíme možnost zprostředkování rozhovorů s účastníky konference i dalšími hosty, a to na adrese michaela.jendekova@zivot90.cz nebo na telefonu 737 162 088.

Život 90, o. s.

Život 90 je občanské sdružení, které poskytuje charitativní služby seniorům a osobám, které o staré lidi pečují. Provozujeme jedinou bezplatnou nonstop telefonickou linku důvěry Senior telefon, instalujeme a provozujeme tísňové tlačítko AREÍON, nabízíme volnočasové aktivity, pečovatelskou službu a seniorské Divadlo U Valšů.
www.zivot90.cz
www.divadlouvalsu.cz
www.seniorum.cz

International Federation on Ageing (IFA)


IFA je mezinárodní nevládní organizace s celosvětovou členskou základnou nevládních organizací a podnikové sféry, akademické obce, státní a jednotlivců. Sbírá, analyzuje a šíří informace o právech, politice a postupech, které zlepšují kvalitu života starších lidí. Má všeobecný konzultační status při OSN (v jejím ekonomickém a sociálním výboru), oficiální vazby se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), operativní status v UNESCO, konzultační status v Mezinárodní organizaci práce (ILO) a konzultační status v Radě Evropy.
www.ifa2012.com

Kontakt:
Michaela Jendeková, tisková mluvčí
Život 90, o. s., Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
email: michaela.jendekova@zivot90.cz, telefon: 737 162 088
www.zivot90.cz
www.divadlouvalsu.cz
www.ifa2012.com

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.