Tiskové zprávy

11. Mezinárodní konference o stárnutí IFA míří do PrahyObčanské sdružení Život 90 organizuje 11. Mezinárodní konferenci o stárnutí IFA (International Federation on Ageing) 2012, která se v Praze v Kongresovém centru koná 28. května – 1. června 2012. Cílem konference, na kterou se sjede více než 800 delegátů, specialistů a osobností zásadního významu z celého světa, je zlepšit podmínky života seniorů. Motto akce zní: „Stáří spojuje“. Během pěti dnů bude v Praze přednášet více než 250 odborníků, proběhnou desítky plenárních zasedání, 50 sympozií, seminářů a worskshopů. Programu se zúčastní kanadská ministryně pro problematiku seniorů Alice Wong, poradce Světové zdravotnické organizace Chris Ham, Dana Zátopková a další. „Jsme hrdí na to, že se Životu 90 povedlo takovouto událost světového významu přivézt do Prahy. Díky tolika osobnostem a odborníkům na problematiku stárnutí a stáří se nám snad povede více rozproudit celospolečenskou debatu na toto téma a intenzivněji nasměrovat pozornost českých médií a české společnosti na problémy stáří – samotu, ztrátu respektu, chudobu nebo týrání,“ říká ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman.

Program konference

Účastníci budou diskutovat o čtyřech základních tématech:

1. Senioři a rozvoj – problematika stárnoucí pracovní síly; přístup ke znalostem a vzdělání; důchodové zabezpečení a prevence chudoby

2. Podpora zdraví a životní pohody ve stáří – celoživotní podpora zdraví; univerzální přístup ke zdravotní péči; potřeba mentálního zdraví

3. Zajištění vhodného a podpůrného prostředí – bydlení a životní prostředí; péče a podpora pečujících; zanedbávání, zneužívání a násilí

4. Komunikační technologie – komunikační služby a poskytovatelé; vztah generací – sociální sítě, blogy; podpora starších lidí – technologie, přístroje a produkty

Kompletní program konference a doprovodných akcí najdete zde: http://www.ifa2012.com/.

Hosté konference

Na slavnostním zahájení 11. Mezinárodní konference IFA 2012, které se koná 29. května 2012 v 9:00 hodin v pražském Kongresovém centru, se budete se moci setkat s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem, kanadskou ministryní pro stát a problematiku seniorů Alicí Wong, ředitelem brazilského Centra pro stárnutí populace Alexem Kalachem a jedním z ředitelů IFA a ředitelem občanského sdružení Život 90 Janem Lormanem. Jako video vzkaz účastníkům konference zazní i poselství jihoafrického arcibiskupa a držitele Nobelovy ceny míru Desmonda Tutu.

Konferenci IFA podpoří řada českých osobností. Zahájení se osobně nebo přes video vzkaz zúčastní Dana Zátopková, Teodor Pištěk, Martina Navrátilová, Miloš Forman a další významní představitelé české starší generace.

O tématech, které se stárnutím souvisejí, přijede do Prahy přednášet více než 250 odborníků. Mezi nimi bude například ředitelka nadnárodní politiky pro péči o zdraví společnosti Intel Alice Borrelli (USA), která momentálně spolupracuje s americkými odborníky na reformě tamního zdravotnictví a soustředí svou pozornost na zapojení inovativních technologií pro poskytování péče, včetně e-Care nebo dálkového monitorování pacientů do systému zdravotnictví. Pracuje také na propojení vládních agentur celého světa na podporu přijetí životaschopných elektronických zdravotních záznamů.

Dalším z výjimečných hostů konference bude baronka Sally Greengross (UK), která je zástupkyní britské Komise pro rovnost a lidská práva. V letech 1987 – 2000 byla zároveň generální ředitelkou organizace starších lidí Age Concern England. Baronka Greengross je nezávislou členkou Sněmovny lordů a pracuje v současné době také jako výkonná ředitelka Mezinárodního centra dlouhověkosti Velké Británie (International Longevity Centre UK). Specializuje se mimo jiné i na demografické změny společnosti.

O reformě zdravotní péče, chronické i primární péči a zlepšení jejich managementu přijede přednášet Chris Ham (UK), který je profesorem Politiky zdraví a managementu na univerzitě v Birminghamu. Je autorem dvou desítek knih, které se zaměřují na zkvalitňování zdravotnické péče. Působí jako poradce Světové zdravotnické organizace (WHO) a jako poradce několika vlád.

Dalšími hosty konference budou také spisovatel Richard Watson, vědec a člen australské Akademie technologických věd Greg Tegart nebo viceprezident nadnárodní farmaceutické firmy Pfizer Jack T. Watters, který je v zodpovědný za vztahy s lékaři, akademickou sférou i vládními zdravotní politikami.

Doprovodná sympózia a konference


V rámci 11. Mezinárodní konference IFA 2012 je připravena v Praze také celá řada zasedání a setkání mezinárodních organizací, které jsou s problematikou stárnutí spojeny. Dne 28. května 2012 proběhne Seminář zástupců vlád (Senior Officials Meeting) na téma Dlouhodobá péče a technologie. Semináře se zúčastní i 7 reprezentantů Senátu Spojených států amerických.

Jako předprogram konference se v pondělí 28. května 2012 koná v Divadle U Valšů také 7. světová konference organizace INPEA (The International Network for the Prevention of Elder Abuse), která se zaměřuje na ochranu před týráním a zneužíváním seniorů. Konference INPEA také připomene Světový den připomenutí násilí na seniorech, který se každý rok slaví 15. června.

V Kongresovém centru se 28. května odpoledne koná Sympozium Globální aliance mezinárodních center dlouhověkosti a součástí programu IFA 2012 bude i konference Evropské komise na téma stáří, nezávislého života a technologických řešení.

Významnou přednášku na počest Daniela Thursze, přednese profesor Alan Walker – v Kongresovém centru ve čtvrtek 31. května v 10 hodin.

Master classes


Konference IFA nabídne v rámci svého doprovodného programu 3 master classes. Dne 28. května proběhne v prostorách Univerzity Karlovy celodenní master class Zdeňka Kalvacha na téma Křehkost a zranitelnost starých lidí. O den později, 29. května, se koná odpolední master class Jana Lormana na téma Film jako nástroj změny. A 30. května se bude konat master class Ivy Holmerové a Petra Velety na téma Tanec a demence.

Doprovodný program

29. května od 18.00 bude v Divadle U Valšů (Karolíny Světlé 18, Praha 1) uvedena projekce snímku Prodejce (Le Vendeur) kanadského režiséra Sébastiena Pilota o stárnoucím prodejci automobilů. Film, který získal řadu cen v Kanadě i zahraničí, bude promítán ve francouzském znění s českými titulky.

Součástí doprovodného programu konference bude i galavečer v Národním divadle, který se koná 30. května 2012. Kromě kulturního programu (Un Ballo – balet Jiřího Kiliána na hudbu Maurice Ravela; Český rok – Musica Bohemica a Vycpálkův soubor) budou v průběhu večera vyhlášeni vítězové o nejlepší fotografii, plakát a dokumentární film na témata stárnutí, mezigenerační solidarity apod.

V soutěži o nejlepší dokument bude 8 filmů, mezi nimi například výjimečný dokument Restoring the Light o zdravotní péči na čínském venkově nebo americký dokument Mary režiséra Jamese Vanden Bosche o sexuálně zneužívané seniorce. Soutěžní dokumenty se budou promítat ve dnech 29. a 30. května v Kongresovém centru.

Akreditace

Novináři se na jednotlivé akce konference IFA 2012 mohou akreditovat na e-mailu: revayova@guarant.cz (prosíme uvést jméno akreditovaného a médium), a to vždy nejdéle 48 hodin před jejím začátkem.

Nabízíme možnost zprostředkování rozhovorů s účastníky konference i dalšími hosty, a to na adrese michaela.jendekova@zivot90.cz nebo na telefonu 737 162 088.

Život 90, o. s.

Život 90 je občanské sdružení, které poskytuje charitativní služby seniorům a osobám, které o staré lidi pečují. Provozujeme jedinou bezplatnou nonstop telefonickou linku důvěry Senior telefon, instalujeme a provozujeme tísňové tlačítko AREÍON, nabízíme volnočasové aktivity, pečovatelskou službu a seniorské Divadlo U Valšů.
www.zivot90.cz
www.divadlouvalsu.cz
www.seniorum.cz

International Federation on Ageing (IFA)


IFA je mezinárodní nevládní organizace s celosvětovou členskou základnou nevládních organizací a podnikové sféry, akademické obce, státní a jednotlivců. Sbírá, analyzuje a šíří informace o právech, politice a postupech, které zlepšují kvalitu života starších lidí. Má všeobecný konzultační status při OSN (v jejím ekonomickém a sociálním výboru), oficiální vazby se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), operativní status v UNESCO, konzultační status v Mezinárodní organizaci práce (ILO) a konzultační status v Radě Evropy.
www.ifa2012.com


Kontakt:
Michaela Jendeková, tisková mluvčí
Život 90, o. s., Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
email: michaela.jendekova@zivot90.cz, telefon: 737 162 088
www.zivot90.cz
www.divadlouvalsu.cz
www.ifa2012.com

Zdroj: Život 90 o.s.

(Publikováno 17. května 2015)

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.