Tiskové zprávy

Pádu se již senioři nemusí obávat – komplexní řešení nabízí občanské sdružení ŽIVOT 90

Praha, 15. 11. 2011 - ŽIVOT 90, občanské sdružení, které již 21 let poskytuje komplexní sociální a zdravotní služby pro seniory a je zároveň jednou z nejdéle fungujících a největších institucí tohoto druhu v ČR, vyrazil do boje se situací, která je pro mnohé seniory nejvíce obávanou komplikací ve stáří. Strašákem, kvůli kterému senioři omezují své aktivity nebo dokonce v jeho důsledku musí na čas opustit svůj domov, je tak zvaný náhlý pád. ŽIVOT 90 na tuto situaci reaguje zavedením nového způsobu péče o seniory, který v ČR doposud nemá obdoby.

„Na rozdíl od zahraničí, kde existují například Centra pro ambulantní komplexní diagnostiku pádů, je prevenci pádu v České republice věnována jen malá pozornost a samotná problematika pádu je zatím podceňovaným tématem. Z vlastní praxe mohu říci, že pád má pro hospitalizované pacienty v seniorském věku závažné důsledky a neméně závažné důsledky má i pro pacientovu rodinu, která musí po propuštění věnovat pacientovi daleko větší péči.“ popisuje MUDr. Pavel Šebor situaci z hlediska lékařů, kteří s lidmi po pádu přicházejí do styku nejčastěji.

„Pád pro seniora vždycky znamená velký problém. I pokud se nic nestane, začnou se staří lidé pádů obávat a omezovat své běžné aktivity. Menší fyzická aktivita vede k rychlejšímu procesu stárnutí, a tak ve svém důsledku tito lidé padají častěji než lidé, kteří se pádu neobávají. V horším případě musí být senior hospitalizován a někdy dokonce přesunut do zařízení s trvalou péčí. Čím déle zůstane senior bez pomoci, tím je samozřejmě situace horší a následky pádu trvalejší.“ Vysvětluje problematiku pádu manažer sekce Krizové pomoci a poradenství ŽIVOT 90 Robert Pitrák.

ŽIVOT 90 přichází s unikátním řešením tohoto problému. Již 19 let provozujeme tísňovou péči. Ta je od 1. listopadu dostupná ve zcela nové variantě mobilní komplexní asistence fungující kdekoliv v dosahu sítě GSM. „Jedná se o malou krabičku, která funguje na stisk SOS tlačítka a která dokonce sama dokáže pád na základě nehybnosti rozpoznat. Nově nabízíme tuto službu také v mobilním telefonu pro seniory. Obě zmiňované varianty fungují doma i venku, po celé ČR.“ Popisuje první část řešení Robert Pitrák. Dalším krokem, bez kterého by logicky tento systém nefungoval, je dispečink tísňové péče fungující 24 hodin denně, který obsluhují zdravotní sestry a sociální pracovníci, kteří mají k dispozici sociální a zdravotní záznam uživatele a může zjistit, kde se uživatel v době, kdy potřebuje pomoc, přibližně nachází. Následně komunikuje s uživatelem a organizuje potřebnou pomoc. Především jeho práce je posledním kamínkem do mozaiky, která z této služby dělá opravdu komplexní podporu řešení krizové situace.

Od takto komplexního řešení si ŽIVOT 90 slibuje nejen to, že zabrání mnohým zdravotním a sociálním komplikacím, kterým senioři v důsledku náhlých pádů musí čelit, ale hlavně, že seniory podpoří v aktivním a bezpečném životě. „Pokud bude mít senior jedno z těchto špičkových technologických zařízení při sobě, jsme schopni zajistit pomoc téměř okamžitě a tím snížit i riziko, že pád bude mít závažné komplikace a vliv na další život. Navíc sebedůvěra, kterou senior díky tomuto systému získá, je nezbytným předpokladem pro to, aby zůstal aktivní, a tím i nejlepší prevencí pádu samotného. Tutu službu tedy vnímám jako další hmatatelnou realizaci naší vize umožnit seniorům aktivní a důstojné stáří“ shrnuje myšlenku služby Jan Lorman, ředitel a zakladatel občanského sdružení ŽIVOT 90.

Více informací na www.tisnovapece.cz

Kontakt pro média:
Bc. Robert Pitrák

manažer sekce Krizové pomoci a poradenství
ŽIVOT 90
Karolíny Světlé 18/286
110 00 Praha 1
mobil: 603 226 320
tel.: 222 333 555, 222 333 565
robert.pitrak@zivot90.cz
www.zivot90.cz

Náhlý pád
Podle statistik se s pádem každý rok potká téměř jedna třetina seniorů ve věku nad 65 let. Pád je u této věkové skupiny také nejčastějším důvodem k hospitalizaci (u žen ze 66% a u mužů z 52%). Pokud přijede pomoc do jedné hodiny, funguje 90% seniorů dál zcela bez problémů. Pokud se ale seniorům dostane pomoci až po 12 hodinách, samostatného fungování s nezměněným režimem je následkem pádu schopno již jen 10% seniorů.(zdroj: New England Journal of Medicine)

O občanském sdružení ŽIVOT 90
Občanské sdružení ŽIVOT 90 je nejdéle působící organizací zaměřenou na seniory v České republice. Sdružení vzniklo v roce 1990 za účelem prohloubení kvality života seniorů, kterým umožňuje aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově, tak dlouho, jak je to jen možné. ŽIVOT 90 poskytuje seniorům bohatou nabídku služeb, které jsou soustředěny do Domu PORTUS a mezi které zejména patří: Akademie seniorů, Centrum denních služeb, Informační a poradenské centrum, tísňová péče, Odlehčovací a rehabilitační centrum, pečovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek ad. ŽIVOT 90 rozvíjí i vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity pro seniory, provozuje např. Divadlo 90 – U Valšů a pořádá závod Seniorská míle.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.