Tiskové zprávy

Benefiční večer pro ŽIVOT 90

Již po osmnácté při příležitosti mezinárodního dne seniorů 1. října 2011 občanské sdružení ŽIVOT 90 odměňovalo. Na slavnostním večeru na scéně Národního divadla v Praze poděkoval Mgr. Jan Lorman, ředitel sdružení všem, kteří podporují naši práci pro seniory a předal jim pamětní plakety.

Dříve než zazněly první tóny baletu Labutí jezero P.I. Čajkovského, představení, které bylo dárkem našeho sdružení odměněným, proběhl krátký slavnostní ceremoniál. Jak řekl Jan Lorman v úvodu, nesmírně si vážíme všech, kteří i v této složité době, kdy jsou hospodářské výsledky firem na prvním místě, najdou prostředky, které darují na podporu práce se seniory. Senioři jsou velká skupina, která ve společnosti hraje významnou roli. Po celý svůj pracovní život dávali státu prostředky k  jeho rozvoji, plnění jeho sociálního poslání a na to se mnohdy zapomíná.

Mgr. Jan Lorman, ředitel sdružení ŽIVOT 90.

Děkujeme ...

Toto slovo zaznělo během večera v Národním divadle mnohokrát. Upřímně a od srdce. Naše sdružení dostalo dary a rozdávalo ocenění. Ale vezměme to po pořádku. Nejcennější – zlatou plaketu převzali: Philipp Maly a Danica Siváková za společnost JT International a Ondřej Zapletal za Nadaci Vodafone. Stříbrnou plaketu obdržela Nadace České spořitelny, kterou převzala Vera Budway Strobach. Bronzovou plaketu potom společnosti: RWE Transgas, Rotary Club International, Deloitte Advisory a MERO ČR.

Jako každý rok, byli odměněni i naši dobrovolníci. Památeční plaketu si z  divadla odnesly Alena Příbramská, Milena Machová a Natálie Kšajtová – Faitlová. Zastoupily tak desítky dobrovolníků, kteří pravidelně pomáhají sdružení ŽIVOT 90. Bez jejich obětavé práce bychom se neobešli. „Dobrovolníci jsou studnicí nápadů, přinášejí novou energii, pohledy, zajímavá řešení a kontakty, vedou odborné kurzy v Akademii seniorů a  provázejí veškeré dění v Domě PORTUS“, zdůraznila MgA. Blanka Lormanová.


Držitelé plaket – ocenění za významnou podporu činnosti sdružení ŽIVOT 90

Cena Makropulos

Jsme rádi, že součástí naší slavnosti může být i předání ceny Ministerstva zdravotnictví - Ceny Makropulos, která je udělována k  ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a  zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci. Cenu Makropulos za rok 2011 osobně udělil ministr zdravotnictví Leoš Heger Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v  Prachaticích. Hospic je specializovaným zdravotnickým zařízením, které poskytuje péči pacientům v terminální fázi jejich onemocnění a jejich rodinám.
MUDr. Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR při vyhlašování Ceny Makropulos 2011.
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.