Tiskové zprávy

Světový den připomenutí násilí na seniorech

Seminář je koncipován jako setkání odborníků na danou problematiku. Jeho absolvování je potvrzeno certifikátem. Termín konání: 15. června 2011. Registrace účastníků od 9.30 hod. Účastník neplatí žádný poplatek. Seminář je zahrnutý do dalšího profesního vzdělávání sociálních pracovníků. Na konci semináře Vám bude vydán certifikát o potvrzení účasti.


Program semináře:

Sdružení ŽIVOT 90 jako aktivní účastník prevence a pomoci boje proti násilí na seniorech

Přednáší Mgr. Jan Lorman (ředitel o.s. ŽIVOT 90

Jak Senior telefon pomáhá týraným seniorům a seniorům zasažených domácím násilím.
Přednáší Bc. Jana Kosařová (vedoucí krizové pomoci a poradenství o.s. ŽIVOT 90

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadující dlouhodobou péči a pomoc

Přednáší Mgr. Klára Cozlová (projektová koordinátorka a sociální pracovnice o.s. ŽIVOT 90)

Přestávk (coffe break)

Program pro pachatele domácího násilí, násilné osoby a osoby, které mají problém se zvládání své agrese ve vztazích.

Přednáší Mgr. Alexandra Lammelová (vedoucí SOS centra – krizové pomoci Diakonie)

Jak Intervenční centrum pomáhá seniorům v oblasti domácího násilí.

Přednáší PhDr. Marie Šusterová (vedoucí Intervenčního centra Praha)

Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 - 2014 ve vztahu k ochraně seniorů před domácím násilím.

Přednáší Mgr.Radan Šafařík (z úřadu vlády ČR- oddělení rovnost žen a mužů)

Konference IFA 2010 v Praze – sekce řešení násilí na seniorech – prevence a pomoc.

Mgr. Jan Lorman (ředitel o.s. ŽIVOT 90, director International Federation on Ageing CZ) Diskuse

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.