Tiskové zprávy

Během covidového roku se nám podařilo dostat téma seniorů a seniorek více do povědomí veřejnosti

Přesně před rokem založila organizace ŽIVOT 90 koordinační centrum, které bylo ohromnou pomocí při zvládání pandemie koronaviru. Pro organizaci, která se zaměřuje na to, aby senioři a seniorky vedli i v pokročilém věku plnohodnotný život, to zároveň znamenalo změnu fungování a nutnost rychle a flexibilně reagovat na nově vzniklé okolnosti, které změnily fungování celé společnosti. Díky této rychlé reakci se ovšem problematika seniorů a seniorek během pandemie koronaviru rychle dostala do povědomí společnosti, a tak vznikla spousta krásných projektů, které pomohly s nejpalčivějšími problémy této ohrožené skupiny.

„Situace pandemie představuje velkou zátěž nejen pro staré lidi v České republice. Stres z nejistoty, překotná nejasná rozhodnutí, dlouhá doba výjimečné situace, ve které se jako společnost nacházíme, to jsou významné faktory, které ovlivňují kvalitu našich životů,” komentuje působení organizace ŽIVOT 90 její ředitel Jaroslav Lorman a dodává: “Pokud jsme se na začátku pandemie v březnu 2020 snažili chránit staré lidi, udržet je doma, nakupovat za ně, venčit pejsky, pak dnes se naše podpora posunula směrem i k psychické podpoře, k zajištění všech terénních služeb, jako je pečovatelská služba nebo tísňová péče, v řešení krizových situací, které u našich klientek a klientů zjišťujeme, až po podporu při registraci na očkování.”

Za účelem pomoci seniorům se uskutečnilo několik kulturních akcí, díky kterým se vybraly potřebné finanční prostředky na zajištění nutné péče i plnohodnotného života během pandemie. Kromě benefičních koncertů konaných ve spolupráci například s kapelou Čechomor nebo Pražskou filharmonií vznikaly také nejrůznější sbírky pro širokou veřejnost, kdy lidé mohli přispívat libovolné částky na pomoc seniorům.

Kromě toho organizace ŽIVOT 90 vytvořila i veřejnou výzvu týkající se izolace seniorů a seniorek, která v mnoha pobytových zařízeních je tak radikální, až nehumánní, a může způsobovat rapidní zhoršení psychického stavu, což v některých případech může vést až k depresi. Předmětem výzvy byl apel, aby společná ubytovací zařízení dbala nejen na bezpečnost a dodržování koronavirových opatření, ale i na psychické zdraví svých klientů a vytvořila prostor, kde se senioři a seniorky mohou bezpečně setkávat se svými blízkými.

Vánoční období s sebou přineslo nové výzvy. Aby se starší lidé mohli setkat se svou rodinou a strávit s nimi svátky, byla poskytnuta část financí z veřejných sbírek Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, díky čemuž se senioři a seniorky mohli častěji testovat a nemuseli trávit Vánoce sami v izolaci, ale naopak se svými blízkými v rodinném kruhu.

V roce 2020 navíc organizace ŽIVOT 90 oslavila jubilejní 30. výročí svého působení a během tohoto významného milníku došlo i ke změně vedení organizace. Novým ředitelem a statutárním zástupcem se stal Jaroslav Lorman, který na postu vystřídal svého otce a

zakladatele organizace Jana Lormana. Jaroslav Lorman se tak do čela vedení dostal během roku plného výzev, který mimo jiné zásadně proměnil fungování celé organizace.

Téma pandemie a koronaviru se všemi důsledky, které na společnost má, je stěžejní i v roce 2021. Aktivní a populární je například služba Přátelské návštěvy, v rámci níž si senioři a seniorky mohou popovídat nebo dopisovat s dobrovolníky různých věkových kategorií. Služba, která fungovala ještě před propuknutím pandemie, nyní dostala nový rozměr. Veškerý kontakt se totiž musel přenést do online podoby, a tak místo osobních setkání si dobrovolníci se seniory a seniorkami telefonují a dopisují. O službu je ale stále zájem a ŽIVOT 90 neustále nabírá dobrovolníky, kteří chtějí být v kontaktu se staršími lidmi.

V provozu je i linka Senior telefon, na niž mohou volat jak senioři a seniorky, tak ti, kteří se starají o své blízké. Zkušení operátoři a operátorky pomůžou s praktickými věcmi a nástrahami každodenního života, tak i s psychickou pomocí a podporou těm, kteří to v dané chvíli potřebují. Za rok 2020 bylo celkem 15 142 uskutečněných hovorů na Senior telefonu s průměrnou délkou trvání 8 minut. Z naprosté většiny, konkrétně v 83 % případů, na linku volali sami senioři a seniorky. Již roční trvání pandemie koronaviru zapříčinilo i odlišné typy dotazů. Zatímco na začátku volající prožívali šok z neznámého a požadovali informace o tom, jak se chránit a co pro ně nemoc znamená, nyní se zajímají o vládní nařízení, v nichž se často nedokáží orientovat, nebo o možnosti očkování. Starší lidé se navíc na Senior telefon obrací i v souvislosti s osamělostí nebo ve chvíli, kdy jsou zkroušení z neustálé izolace a omezení sociálního kontaktu.

Pandemie koronaviru měla vliv i na samotné fungování organizace ŽIVOT 90, která v důsledku nutnosti omezit kontakt musela přesunout naprostou většinu svých aktivit do online prostředí. Zaměstnanci se naučili pracovat z domova a do formy vzdáleného setkávání bylo přesunuto například i Centrum aktivního stáří. „Ačkoliv je skvělé, že díky technologiím je taková zásadní změna možná, senioři i seniorky si uvědomují, že se nejedná o plnohodnotnou náhradu osobního kontaktu, který jim v současné době chybí,” popisuje Jaroslav Lorman.

Na všem zlém je ale potřeba hledat něco dobrého, a v tomto případě je to fakt, že se díky různorodým aktivitám dostalo téma stáří do popředí. Stoupl zájem o dobrovolnickou činnost, lidé i soukromé subjekty mají snahu pomáhat potřebným, a celkově se o seniory a seniorky a podmínky důstojného stáří zajímá více lidí.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.