Příběhy našich klientů

Příběh z naší poradny

Poradny ŽIVOTa 90 jsou určeny všem seniorům, kteří potřebují pomoci s řešením naléhavé nebo dlouhodobě nepříznivé sociální situace. Zároveň také podporujeme rodinu a osoby, které o seniory pečují a poskytujeme jim potřebné informace a pomoc.

Příběh z naší poradny

Rádi bychom s vámi sdíleli konkrétní případ toho, jak naše poradny pomáhají.

Mnozí z vás možná řešili situaci, kdy vaši rodiče či prarodiče již nezvládali péči o sebe a domácnost, zároveň nechtěli, aby o ně pečoval někdo cizí a vy jste se proto rozhodli vzít si rodiče k sobě. Ve stejné situaci se nacházela i klientka, která navštívila naši poradnu. Přestěhování neproběhlo úplně hladce. Tatínek klientky se v novém prostřední necítil příjemně, byl negativistický, nechtěl jíst a málo chodil. Maminka měla problém se zrakem, takže byla nervózní z toho, že nemá věci na svém místě. Zhoršil se i vztah mezi rodiči a neustále se hádali. Klientka proto přišla do poradny psychicky vyčerpaná a chtěla po nás, abychom jí poradili, co by se mohlo udělat pro to, aby společné soužití bylo méně náročné. Navíc hrozilo, že se situace ještě zhorší po jejím návratu do zaměstnání.

Co jsme jí poradili? Vzhledem k popisu zdravotní situace tatínka jsme usoudili, že by měl mít nárok na zvýšení příspěvku na péči a poskytli jsme informace, jak o zvýšení zažádat. Dále jsme klientce dali kontakty na fyzioterapii, kde by tatínkovi mohli pomoci s jeho pohybem. Z našich služeb jsme jí doporučili Tísňovou péči, která by klientce usnadnila návrat do zaměstnání a mohla by být v klidu, zatímco nebude doma, protože v případě krizové situace by si rodiče mohli zavolat pomoc pouhým stisknutím tlačítka.

Klientce jsme také doporučili, aby si s rodiči promluvila o možnosti využití Pobytové služby. Z našich zkušeností totiž krátkodobý pobyt u nás pomůže oběma stranám. Pečující má možnost odpočinout si po psychické stránce a má čas nabrat nové síly, které jsou mnohdy při péči o své blízké potřeba. Senioři mají mezitím u nás plnou péči našich pečovatelek a mohou navštěvovat kurzy, přednášky, nebo chodit do divadla. Seznámí se tu se svými vrstevníky a mnohokrát navážou nová přátelství, která udržují i po návratu domů.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.