Komunitní centrum

Rudolf Rak

lektor počítačových kurzů

Aktivní kurzy:


Počítače (PC prakticky (pro pokročilé))

Cena:
1 lekce / 120 Kč (2. 400 Kč za semestr)
Čas konání:
Pátek, 09:00–11:00

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí, jak používat počítač v běžném životě seniora. Účastníci kurzu si prohloubí znalosti zásad nakupování v e-shopech, zejména hodnocení jejich důvěryhodnosti, srovnávání jejich nabídek a ochranu osobních údajů. Pozornost bude věnována využívání služeb portálů veřejné správy včetně služeb Datové schránky a možností využívání bankovní identity.

Požadavky na účastníky kurzu:

Účastníci musí ovládat práci s myší a klávesnicí, vyhledávat na internetu informace. Tempo výuky se přizpůsobuje znalostem účastníků, velká část lekce je věnována procvičování a odpovědím na otázky klientů. V průběhu kurzu účastníci samostatně řeší zadávané úkoly.

Doporučuje se, aby účastníci kurzu používali v jeho průběhu vlastní notebook.


Termín první lekce: 26. ledna 2024

Termín poslední lekce: 14. června 2024
 

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna č. 2

Tablety a chytré telefony (Tablety a chytré telefony )

Cena:
1 lekce / 120 Kč (2. 400 Kč za semestr)
Čas konání:
Pátek, 11:30–13:30

Kurz je zaměřen na zvládnutí základních funkcí mobilního telefonu, nebo tabletu v běžném životě seniora. Účastníci kurzu budou seznámeni s možnostmi nastavení základních funkcí mobilního telefonu a s používáním připojení k internetu pomocí Wi-Fi. Významná pozornost v průběhu kurzu bude věnována zásadám bezpečného chování při používání chytrého mobilního telefonu k internetovým službám, zejména ochraně osobních údajů.

Část kurzu bude zaměřena na základy používání fotoaparátu mobilního telefonu, objasnění některých možností jeho nastavení. Spolu s tím se účastníci kurzu naučí sdílet fotografie a přenášet je z mobilního telefonu do počítače.

Průběžně bude v jednotlivých lekcích zaměřena pozornost na volbu aplikací pro mobilní telefon, jejich instalaci a používání.

Požadavky na účastníky kurzu:

Účastníci by měli v kurzu používat svůj vlastní mobilní telefon, nebo tablet. Měli by také již umět telefon zapnout/vypnout, přijmout hovor a odeslat SMS zprávu. 


Termín první lekce: 26. ledna 2024

Termín poslední lekce: 14. června 2024
 

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna č. 2
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.