Komunitní centrum

Rudolf Rak

Aktivní kurzy:


Počítačový kurz (PC prakticky (pro pokročilé))

Počet volných míst: 2/10
Cena:
1 lekce / 120 Kč (1. 800 Kč za semestr)
Čas konání:
Pátek, 09:00–11:00

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí, jak používat počítač v běžném životě seniora. Účastníci kurzu si prohloubí znalosti zásad nakupování v e-shopech, zejména hodnocení jejich důvěryhodnosti, srovnávání jejich nabídek a ochranu osobních údajů. Pozornost bude věnována využívání služeb portálů veřejné správy včetně služeb Datové schránky a možností využívání bankovní identity.

Požadavky na účastníky kurzu:

Účastníci musí ovládat práci s myší a klávesnicí, vyhledávat na internetu informace. Tempo výuky se přizpůsobuje znalostem účastníků, velká část lekce je věnována procvičování a odpovědím na otázky klientů. V průběhu kurzu účastníci samostatně řeší zadávané úkoly.

Doporučuje se, aby účastníci kurzu používali v jeho průběhu vlastní notebook.

Termín první lekce: 20. 1. 2023

Termín poslední lekce: 2. 6. 2023

Všeobecné obchodní podmínky

1. patro, učebna č. 2

Tablety a chytré telefony (Tablety a chytré telefony - pokročilí)

Počet volných míst: 2/10
Cena:
1 lekce / 120 Kč (1 800 Kč za semestr)
Čas konání:
Pátek, 11:30–13:30

Kurz je zaměřen na zdokonalení uživatelů v používání základních funkcí mobilního telefonu nebo tabletu v běžném životě seniora. Účastníci kurzu budou seznámeni s možnostmi nastavení základních funkcí mobilního telefonu, s používáním připojení k internetu pomocí Wi-Fi. Významná pozornost bude v průběhu kurzu bude věnována zásadám bezpečného chování při používání chytrého mobilního telefonu k internetovým službám, zejména ochraně osobních údajů.

Část kurzu bude zaměřena na základy používání fotoaparátu mobilního telefonu, objasnění některých možností jeho nastavení. Spolu s tím se účastníci kurzu naučí sdílet fotografie a přenášet je z mobilního telefonu do počítače.

Průběžně bude v jednotlivých lekcích zaměřena pozornost na volbu aplikací pro mobilní telefon, jejich instalaci a používání.

Požadavky na účastníky kurzu:

Účastníci musí ovládat základy používání chytrého mobilního telefonu, zejména nastavení základních funkcí zařízení.

Termín první lekce: 20. 1. 2023

Termín poslední lekce: 2. 6. 2023

Všeobecné obchodní podmínky

1. patro, učebna č. 2

Tablety a chytré telefony (Tablety a chytré telefony I. - začátečníci)

Počet volných míst: 2/10
Cena:
1 lekce / 80 Kč
Čas konání:
Pátek, 14:00–16:00

Kurz je zaměřen na zvládnutí základních funkcí mobilního telefonu, nebo tabletu v běžném životě seniora. Účastníci kurzu budou seznámeni s možnostmi nastavení základních funkcí mobilního telefonu a s používáním připojení k internetu pomocí Wi-Fi. Významná pozornost v průběhu kurzu bude věnována zásadám bezpečného chování při používání chytrého mobilního telefonu k internetovým službám, zejména ochraně osobních údajů.

Část kurzu bude zaměřena na základy používání fotoaparátu mobilního telefonu, objasnění některých možností jeho nastavení. Spolu s tím se účastníci kurzu naučí sdílet fotografie a přenášet je z mobilního telefonu do počítače.

Průběžně bude v jednotlivých lekcích zaměřena pozornost na volbu aplikací pro mobilní telefon, jejich instalaci a používání.

Požadavky na účastníky kurzu:

Účastníci by měli v kurzu používat svůj vlastní mobilní telefon, nebo tablet. Měli by také již umět telefon zapnout/vypnout, přijmout hovor a odeslat SMS zprávu. 

Termín první lekce: Bude upřesněno

Termín poslední lekce: Bude upřesněno

Tento kurz je momentálně z důvodu nedostatečné kapacity zrušen.

Všeobecné obchodní podmínky

1. patro, učebna č. 2

Počítačový kurz (Začátečníci III)

Počet volných míst: 5/10
Cena:
1 lekce / 120 Kč (1. 440 Kč za semestr)
Čas konání:
Pátek, 14:00–16:00

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí o počítači a jeho používání v běžném životě seniora. Účastníci kurzu se seznámí s jednotlivými částmi počítače, jejich používání, nastavením i běžnou údržbou. Jeden tematický blok bude zaměřen přímo na ovládání počítače. V tomto bloku budou účastníci kurzu seznámeni s operačním systémem Windows a jeho využíváním.

Rozhodující část témat bude věnována využívání internetových služeb, zejména vyhledávání na internetu a komunikaci s přáteli. Účastníci kurzu se seznámí se zásadami pro tvorbu bezpečných přihlašovacích údajů k internetovým službám a zásadami pro jejich bezpečné uchovávání. Naučí se a vyzkouší si způsoby použití správce hesel v internetovém prohlížeči.

Požadavky na účastníky kurzu:

Účastníci nemusí mít žádné znalosti o počítači a jeho používání. Tempo výuky se přizpůsobuje znalostem účastníků, velká část lekce je věnována procvičování a odpovědím na otázky klientů. Ve druhé polovině kurzu budou účastníci samostatně řešit zadávané úkoly.

Doporučuje se, aby účastníci kurzu používali v jeho průběhu vlastní notebook.

Termín první lekce: 10. 2. 2023

Termín poslední lekce: 2. 6. 2023

Hlásit se můžete na tel.: 222 333 536/574 nebo aktivizace@zivot90.cz.

1. patro, učebna Dvojka
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.