Komunitní centrum

Marie Lendrová

lektorka anglického jazyka

Aktivní kurzy:


Angličtina (ANGLIČTINA pro pokročilé)

Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 1. 980 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 09:00–10:30

Při hodinách jsou procvičovány základní konverzační okruhy jako cestování, rodina, počasí, ubytování, zájmy, pocity a názory, popis obrázků, překládání a písničky. Cílem je umět se anglicky jednoduše domluvit v běžných situacích. Budete trénovat také základní gramatiku, pořádek slov ve větách, i správnou výslovnost a intonaci v anglickém mluveném projevu.

Při výuce je používána učebnice "Time to talk 2" , nakladatelství POLYGLOT,  (2.-5. lekce).


Termín první lekce:  8. ledna 2024

Termín poslední lekce: 10. června 2024


V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna Dvojka

Angličtina (ANGLIČTINA pro středně pokročilé)

Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1. 710 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 10:45–12:15

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí anglického jazyka formou rozšiřování slovní zásoby, opakování gramatických pravidel a rozvoj konverzačních schopností pro běžné situace společenského styku s cizinci u nás i v zahraničí.

Výuka zahrnuje poslech nahrávek anglických textů a konverzačních cvičení v podání rodilých mluvčích, jejich následné čtení / překlad / vlastní reprodukce / nacvičování porozumění mluveného textu.

Aktuálně k textům a rovněž dle potřeby bude opakována gramatika s odkazem na její výklad v učebnici Angličtina pro aktivní seniory od autorky Ivy Dostálové.

Předpokladem pro zápis do kurzu je zvládnutí učiva z učebnice Angličtina nejen pro seniory od autorky Ludmily Kollmannové.


Termín první lekce:  15. ledna 2024

Termín poslední lekce: 27. května 2024
 

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna Dvojka
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.