Kurzy a akce

Počítačový kurz


PC prakticky (pro pokročilé)

Počet volných míst: 4/10
Lektor:
Rudolf Rak
Cena:
1 lekce / 120 Kč (1. 800 Kč za semestr)
Čas konání:
Pátek, 09:00–11:00

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí, jak používat počítač v běžném životě seniora. Účastníci kurzu si prohloubí znalosti zásad nakupování v e-shopech, zejména hodnocení jejich důvěryhodnosti, srovnávání jejich nabídek a ochranu osobních údajů. Pozornost bude věnována využívání služeb portálů veřejné správy včetně služeb Datové schránky a možností využívání bankovní identity.

Požadavky na účastníky kurzu:

Účastníci musí ovládat práci s myší a klávesnicí, vyhledávat na internetu informace. Tempo výuky se přizpůsobuje znalostem účastníků, velká část lekce je věnována procvičování a odpovědím na otázky klientů. V průběhu kurzu účastníci samostatně řeší zadávané úkoly.

Doporučuje se, aby účastníci kurzu používali v jeho průběhu vlastní notebook.

Termín první lekce: 20. 1. 2023

Termín poslední lekce: 2. 6. 2023

Všeobecné obchodní podmínky

1. patro, učebna č. 2

Začátečníci I

Počet volných míst: 0/8
Lektor:
Jaroslava Tesařová
Cena:
1 lekce (90 minut)/ 90 Kč (1. 440 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 12:45–14:15

Výuka je v malém počtu účastníků a je tedy dostatek prostoru na individuální přístup s ohledem na potřeby jednotlivců. V základním kurzu počítačové gramotnosti nejsou třeba žádné předchozí znalosti a zkušenosti s výpočetní technikou. V kurzu si postupně vysvětlíme jednotlivé funkce počítače a naučíme se základní ovládání počítače.

Termín první lekce: 6. 2. 2023

Termín poslední lekce: 12. 6. 2023

Lekce neproběhne v pondělí 10. 4., 1. 5. a 8. 5. z důvodu státních svátků.

Všeobecné obchodní podmínky

Přijímáme zájemce/náhradníky na tel.: 222 333 536/574 nebo aktivizace@zivot90.cz

1. patro, učebna č. 2

Začátečníci II

Počet volných míst: 0/6
Lektor:
Jaroslava Tesařová
Cena:
1 lekce (90 minut)/ 90 Kč (1. 440 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 14:30–16:00

Výuka je v malém počtu účastníků a je tedy dostatek prostoru na individuální přístup s ohledem na potřeby jednotlivců. V základním kurzu počítačové gramotnosti nejsou třeba žádné předchozí znalosti a zkušenosti s výpočetní technikou. V kurzu si postupně vysvětlíme jednotlivé funkce počítače a naučíme se základní ovládání počítače.

Termín první lekce: 6. 2. 2023

Termín poslední lekce: 12. 6. 2023

Všeobecné obchodní podmínky

Lekce neproběhne v pondělí 10. 4., 1. 5. a 8. 5. z důvodu státních svátků.

Přijímáme zájemce/náhradníky na tel.: 222 333 536/574 nebo aktivizace@zivot90.cz

1. patro, učebna č. 2

Začátečníci III

Počet volných míst: 4/10
Lektor:
Rudolf Rak
Cena:
1 lekce / 120 Kč (1. 440 Kč za semestr)
Čas konání:
Pátek, 14:00–16:00

Kurz je zaměřen na získání základních znalostí o počítači a jeho používání v běžném životě seniora. Účastníci kurzu se seznámí s jednotlivými částmi počítače, jejich používání, nastavením i běžnou údržbou. Jeden tematický blok bude zaměřen přímo na ovládání počítače. V tomto bloku budou účastníci kurzu seznámeni s operačním systémem Windows a jeho využíváním.

Rozhodující část témat bude věnována využívání internetových služeb, zejména vyhledávání na internetu a komunikaci s přáteli. Účastníci kurzu se seznámí se zásadami pro tvorbu bezpečných přihlašovacích údajů k internetovým službám a zásadami pro jejich bezpečné uchovávání. Naučí se a vyzkouší si způsoby použití správce hesel v internetovém prohlížeči.

Požadavky na účastníky kurzu:

Účastníci nemusí mít žádné znalosti o počítači a jeho používání. Tempo výuky se přizpůsobuje znalostem účastníků, velká část lekce je věnována procvičování a odpovědím na otázky klientů. Ve druhé polovině kurzu budou účastníci samostatně řešit zadávané úkoly.

Doporučuje se, aby účastníci kurzu používali v jeho průběhu vlastní notebook.

Termín první lekce: 10. 2. 2023

Termín poslední lekce: 2. 6. 2023

Hlásit se můžete na tel.: 222 333 536/574 nebo aktivizace@zivot90.cz.

1. patro, učebna Dvojka
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.