Kurzy a akce

Počítačový kurz


PC prakticky (pro pokročilé)

Počet volných míst: 4/10
Lektor:
Rudolf Rak
Cena:
1 lekce / 120 Kč (1. 200 Kč za semestr)
Čas konání:
Pátek, 09:00–11:00

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí, jak používat počítač v běžném životě seniora. Účastníci kurzu si prohloubí znalosti zásad nakupování v e-shopech, zejména hodnocení jejich důvěryhodnosti, srovnávání jejich nabídek a ochranu osobních údajů. Pozornost bude věnována využívání služeb portálů veřejné správy včetně služeb Datové schránky a možností využívání bankovní identity.

Do kurzu je začleněn blok, v němž budou účastníci kurzu seznámeni s oficiálními webovými službami, poskytovanými orgány EU. Prakticky si ověří dostupnost věrohodných informací o EU, jejích orgánech a způsobech činností. Seznámí se s dokumenty k aktuálním, ale i koncepčním otázkám, které EU řeší a vyzkouší si možnosti komunikace občana přímo s orgány EU prostřednictvím webových služeb.

Část témat bude zaměřena přímo na ovládání počítače. V tomto bloku budou účastníci kurzu seznámeni s možnostmi, jak se rozhodovat při pořízení nového počítače. V hlavní části kurzu budou seznámeni se způsobem aktivace nového počítače, jeho prvotním nastavením, způsoby přenesení dat a zejména uživatelských programů ze staršího do nového počítače. Pozornost bude věnována zásadám správy hesel (tvorby, používání, uchovávání a synchronizace mezi více počítači, nebo počítačem a mobilním telefonem).

Požadavky na účastníky kurzu:

Účastníci musí ovládat práci s myší a klávesnicí, vyhledávat na internetu informace. Tempo výuky se přizpůsobuje znalostem účastníků, velká část lekce je věnována procvičování a odpovědím na otázky klientů. V průběhu kurzu účastníci samostatně řeší zadávané úkoly.

Doporučuje se, aby účastníci kurzu používali v jeho průběhu vlastní notebook.

Termín první lekce: 30.9.2022

Termín poslední lekce: 16.12.2022

Všeobecné obchodní podmínky

1. patro, učebna č. 2

Začátečníci

Počet volných míst: 0/8
Lektor:
Jaroslava Tesařová
Cena:
1 lekce (90 minut)/ 90 Kč (1. 170 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 12:45–14:15

Výuka je v malém počtu účastníků a je tedy dostatek prostoru na individuální přístup s ohledem na potřeby jednotlivců. V základním kurzu počítačové gramotnosti nejsou třeba žádné předchozí znalosti a zkušenosti s výpočetní technikou. V kurzu si postupně vysvětlíme jednotlivé funkce počítače a naučíme se základní ovládání počítače.

Termín první lekce: 12. 9. 2022

Termín poslední lekce: 12. 12. 2022

Všeobecné obchodní podmínky

1. patro, učebna č. 2

Začátečníci II

Počet volných míst: 1/8
Lektor:
Jaroslava Tesařová
Cena:
1 lekce (90 minut)/ 90 Kč (630 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 14:30–16:00

Výuka je v malém počtu účastníků a je tedy dostatek prostoru na individuální přístup s ohledem na potřeby jednotlivců. V základním kurzu počítačové gramotnosti nejsou třeba žádné předchozí znalosti a zkušenosti s výpočetní technikou. V kurzu si postupně vysvětlíme jednotlivé funkce počítače a naučíme se základní ovládání počítače.

Termín první lekce: 31. 10. 2022

Termín poslední lekce: 12. 12. 2022

Všeobecné obchodní podmínky

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail aktivizace@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536/574.

1. patro, učebna č. 2
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.