Komunitní centrum

Francouzština


FRANCOUZŠTINA pro mírně až středně pokročilé s konverzací

Lektor:
Markéta Langerová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 1. 980Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 09:00–10:30

Základ kurzu tvoří učebnice Francouzština nejen pro samouky (autoři Pravda, Pravdová, nakl. LEDA).

Lektorka využívá i textů z francouzských časopisů, knih a jiných učebnic. Témata jsou zařazována dle sezónnosti a dotýkají se např. francouzských státních svátků, výročí a aktuálních společenských témat.

Důraz je kladen na výslovnost, slovosled ve francouzské větě, správné využití předložek a členů, schopnost komunikace ve francouzském jazyce a konverzace dle francouzského - běžně a hovorově užitého jazyka. Studenti si obohatí slovní zásobu a procvičí skladbu francouzské věty.

Dle domluvy mohou být hodiny doplněny poslechem a překladem šansonů. Při výuce lektorka reaguje na aktuální přání a potřeby kurzistů. Studenti během lekcí texty nejen překládají, ale také samostatně vytváří a následně reprodukují. V neposlední řadě je v hodinách průběžně opakována gramatika.


Termín první lekce:  8. ledna 2024

Termín poslední lekce: 10. června 2024


V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, Růžovka

FRANCOUZŠTINA pro pokročilé s konverzací

Lektor:
Markéta Langerová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1. 980Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 10:45–12:15

Kurz je určen pro studenty s pokročilou znalostí francouzského jazyka a je zaměřen spíše konverzačně. Při výuce lektorka reaguje na aktuální poptávku ze strany kurzistů. Studenti tak mohou přinášet texty, které chtějí v hodině překládat. Zároveň také souvislé texty vytváří a následně reprodukují. Dle přání kurzistů mohou být hodiny obohaceny poslechem a překladem francouzských šansonů. Při kurzu studenti občas pracují s učebnicí "Francouzská mluvnice" (aut. Hendrich, Radina, Tláskal; nakl. FRAUS). Důraz je kladen na správný slovosled ve francouzské větě, obohacování slovní zásoby s cílem dokázat konverzovat na jakékoliv téma. Studenti se naučí rozlišovat francouzštinu knižní, hovorovou a starou.


Termín první lekce: 8. ledna 2024

Termín poslední lekce: 10. června 2024
 

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, Růžovka

FRANCOUZŠTINA pro pokročilé s konverzací

Lektor:
Daniela Fochová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1. 980Kč za semestr)
Čas konání:
Úterý, 10:45–12:15

Hodiny francouzského jazyka, které jsou určeny pro studenty s pokročilou znalostí se zájmem o další rozvoj jazykových kompetencí. V malé skupince seniorů budete mít prostor konverzovat ve francouzštině na nejrůznější témata dle výběru lektorky a Vašeho zájmu.

Během výuky je používána učebnice En Provence, začátek od 1. lekce.


Termín první lekce: 16. ledna 2024

Termín poslední lekce: 11. června 2024
 

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, Růžovka
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.