Komunitní centrum

Angličtina


ANGLIČTINA konverzace

Lektor:
Hana Urbancová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1. 980 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 09:00–10:30

Jsme skupina, která spolu tráví 1x týdně čas při anglické konverzaci. Při výuce nepoužíváme žádnou učebnici.

Na hodinách budeme procvičovat základní konverzační okruhy a rozšiřovat si tak slovní zásobu. Budeme hovořit o následujícím: cestování a turistika, popis osoby, bydlení, rodina a společenský život, jídlo a vaření. Okruh témat můžeme rozšířit dle zájmu skupinky.

Na začátku hodiny vždy zmíníme aktuální události a naše kulturní, sportovní nebo cestovatelské zážitky. Vše doplníme sledováním videí a dle potřeby budeme opakovat gramatické jevy.


Termín první lekce: 11. ledna 2024

Termín poslední lekce: 13. června 2024
 

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA konverzace

Lektor:
Ivana Mertová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1. 890 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 09:00–10:30

Nabízíme Vám možnost účasti na kurzu angličtiny, který je zaměřen převážně konverzačně. Při výuce se proto obejdete bez učebnice. Lektor během výuky zařazuje diskuse v anglickém jazyce o nejrůznějších tématech (společenských, vědeckých apod.), někdy i tématech kontroverzních. Zároveň ovšem nezapomíná na opakování gramatiky a nácvik správné výslovnosti.

Kurz je vhodný pro velmi pokročilé účastníky, ale v případě potřeby jsou zařazovány materiály i pro středně pokročilou úroveň.


Termín první lekce: 10. ledna 2024

Termín poslední lekce: 12. června 2024


V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA pro falešné začátečníky

Lektor:
Ludmila Vladyková
Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 1. 890 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 10:45–12:15

Při výuce je používána učebnici Anglicky za 4 týdny, edice Mozaika. Semestr zahájíme 15. lekcí.
 

Termín první lekce: 10. ledna 2024

Termín poslední lekce: 12. června 2024


V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA pro falešné začátečníky

Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1. 890 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 14:15–15:45

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro falešné začátečníky, kteří již ovládají základy anglického jazyka a chtějí se v něm dále zdokonalovat.

Při výuce bude používána učebnice: New English File Elementary - začátek od 8. lekce.
 

Termín první lekce: 10. ledna 2024

Termín poslední lekce: 12. června 2024


V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA pro mírně pokročilé

Lektor:
Ludmila Vladyková
Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 1. 890 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 09:00–10:30

Je pro Vás důležité se umět domluvit ve většině běžných situacích, které se vyskytují během cestování nebo každodenního kontaktu? Chcete dokázat popsat své zkušenosti, zážitky, plány či jednoduchý příběh?
Je pro Vás výzvou napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znáte nebo která Vás osobně zajímají?

Pokud jste si odpověděli na tyto otázky ano, pak je tento kurz určen pro Vás! Při výuce nám pomáhá učebnice Anglicky za 4 týdny, edice Mozaika. Výuku tohoto semestru zahájíme 15. lekcí.


Termín první lekce: 10. ledna 2024

Termín poslední lekce: 12. června 2024


V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA pro mírně pokročilé

Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (2. 070 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 14:15–15:45

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro mírně pokročilé studenty (úroveň intermediate - B1) se zájmem o další prohlubování jazykových kompetencí. Osvojíte si novou slovní zásobu a naučíte nové gramatické jevy, které si následně řádně procvičíte a upevníte, abyste je byli schopni používat při konverzaci.

Při výuce je používána učebnice: English File Intermediate third edition - začátek od 4. lekce.


Termín první lekce: 11. ledna 2024

Termín poslední lekce: 13. června 2024


V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA pro pokročilé

Lektor:
Marie Lendrová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 1. 980 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 09:00–10:30

Při hodinách jsou procvičovány základní konverzační okruhy jako cestování, rodina, počasí, ubytování, zájmy, pocity a názory, popis obrázků, překládání a písničky. Cílem je umět se anglicky jednoduše domluvit v běžných situacích. Budete trénovat také základní gramatiku, pořádek slov ve větách, i správnou výslovnost a intonaci v anglickém mluveném projevu.

Při výuce je používána učebnice "Time to talk 2" , nakladatelství POLYGLOT,  (2.-5. lekce).


Termín první lekce:  8. ledna 2024

Termín poslední lekce: 10. června 2024


V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA pro pokročilé s konverzací

Lektor:
Ivanka Bartošová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 2. 070 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 10:45–12:15

Používáme učebnici Angličtina nejen pro samouky.

Kurz je určen pro pokročilé studenty se zaměřením na konverzaci, výslovnost a gramatiku.


Termín první lekce: 11. ledna 2024

Termín poslední lekce: 13. června 2024

 

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA pro pokročilé s konverzací

Lektor:
Miroslava Opekarová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (2. 070 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 10:45–12:15

Cítíte pro angličtinu náklonost nebo dokonce nadšení? Chcete si své vědomosti zopakovat, udržovat a rovněž je zábavnou formou navyšovat? Máte již středně pokročilou až pokročilou znalost jazyka, jste schopni číst různé typy textu a anglicky se domluvit? Pak je tento kurz určen právě pro vás!

Nabízíme Vám kromě zvyšování dovednosti v používání gramatiky v rozsahu potřebném v běžném životě také efektivní obohacování slovní zásoby. Všechny probírané výrazy a spojení budete mít možnost poslouchat v nahrávkách namluvených rodilými mluvčími. Nové i stávající vědomosti si budete moci průběžně testovat pomocí nabízených kvízů. Dle potřeby je využívána Cvičebnice anglické gramatiky (Sarah Peters, Tomáš Gráf, nakladatelství Polyglot).


Termín první lekce: 11. ledna 2024

Termín poslední lekce: 13. června 2024
 

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA pro středně pokročilé

Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (2. 070 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 12:30–14:00

Obecný kurz anglického jazyka pro středně pokročilé až pokročilé studenty (úroveň upper-intermediate B2-C1) vedený profesionální lektorkou. Při lekcích je věnována pozornost zejména samostatnému ústnímu projevu s důrazem na správnou výslovnost anglických slovíček. Nezapomeneme ani na procvičování gramatiky, poslech a čtení s porozuměním.

Při výuce je používána učebnice: New inside out upper-intermediate – začátek od 3. lekce.


Termín první lekce: 11. ledna 2024

Termín poslední lekce: 13. června 2024


V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA pro středně pokročilé

Lektor:
Marie Lendrová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1. 710 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 10:45–12:15

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí anglického jazyka formou rozšiřování slovní zásoby, opakování gramatických pravidel a rozvoj konverzačních schopností pro běžné situace společenského styku s cizinci u nás i v zahraničí.

Výuka zahrnuje poslech nahrávek anglických textů a konverzačních cvičení v podání rodilých mluvčích, jejich následné čtení / překlad / vlastní reprodukce / nacvičování porozumění mluveného textu.

Aktuálně k textům a rovněž dle potřeby bude opakována gramatika s odkazem na její výklad v učebnici Angličtina pro aktivní seniory od autorky Ivy Dostálové.

Předpokladem pro zápis do kurzu je zvládnutí učiva z učebnice Angličtina nejen pro seniory od autorky Ludmily Kollmannové.


Termín první lekce:  15. ledna 2024

Termín poslední lekce: 27. května 2024
 

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA pro začátečníky

Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1.440 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 12:30–14:00

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro úplné začátečníky nebo pro falešné začátečníky, kteří si nevěří a chtějí opakovat i úplné základy. 

Při výuce bude používána učebnice: New English File Elementary - začátek od 1. lekce.


Kurz zahájíme 14. února 2024.

Termín poslední lekce: 12. června 2024

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře (níže). Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 773 071 024 / 775 863 249 nebo na e-mailové adrese KC@zivot90.cz .

1. patro, učebna Dvojka
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.