Komunitní centrum

Angličtina


ANGLIČTINA - falešní začátečníci

Počet volných míst: 0/9
Lektor:
Ludmila Vladyková
Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 1260 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 10:45–12:15

Při výuce je používána učebnici Anglicky za 4 týdny, edice Mozaika. Semestr zahájíme 13. lekcí.

Termín první lekce: 13. 9. 2023

Termín poslední lekce: 20. 12. 2023

 

Na kurz se můžete přihlašovat od 21.8.23 prostřednictvím:

- webových stránek Komunitního centra        https://www.zivot90.cz/cs/komunita/kurzy/anglictina

- telefonicky na číslech 222 333 999; 222 333 555

- osobně na recepci ŽIVOTa 90.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - konverzace

Počet volných míst: 4/9
Lektor:
Hana Urbancová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 1080 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 09:00–10:30

Jsme skupina seniorek, které spolu tráví 1x týdně čas při anglické konverzaci. Při výuce nepoužíváme žádnou učebnici.

Na hodinách budeme procvičovat základní konverzační okruhy a rozšiřovat si tak slovní zásobu. Budeme hovořit o následujícím: cestování a turistika, popis osoby, bydlení, rodina a společenský život, jídlo a vaření. Okruh témat můžeme rozšířit dle zájmu skupinky.

Na začátku hodiny vždy zmíníme aktuální události a naše kulturní, sportovní nebo cestovatelské zážitky. Vše doplníme sledováním videí a dle potřeby budeme opakovat gramatické jevy.

Termín první lekce: 21. září 2023

Termín poslední lekce: 14. prosince 2023

 

Na kurz se můžete přihlašovat od 21.8.23 prostřednictvím:

- webových stránek Komunitního centra        https://www.zivot90.cz/cs/komunita/kurzy/anglictina

- telefonicky na číslech 222 333 999; 222 333 555

- osobně na recepci ŽIVOTa 90.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - konverzace

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Ivana Vokálová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1 170 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 09:00–10:30

Nabízíme Vám možnost účasti na kurzu angličtiny, který je zaměřen převážně konverzačně. Při výuce se proto obejdete bez učebnice. Lektor během výuky zařazuje diskuse v anglickém jazyce o nejrůznějších tématech (společenských, vědeckých apod.), někdy i tématech kontroverzních. Zároveň ovšem nezapomíná na opakování gramatiky a nácvik správné výslovnosti.

Kurz je vhodný pro velmi pokročilé účastníky, ale v případě potřeby jsou zařazovány materiály i pro středně pokročilou úroveň.

Termín první lekce: 13. září 2023

Termín poslední lekce: 13. prosince 2023

Dne 25. října se lekce nekoná!

 

Na kurz se můžete přihlašovat od 21.8.23 prostřednictvím:

- webových stránek Komunitního centra        https://www.zivot90.cz/cs/komunita/kurzy/anglictina

- telefonicky na číslech 222 333 999; 222 333 555

- osobně na recepci ŽIVOTa 90.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - mírně pokročilí

Počet volných míst: 0/9
Lektor:
Ludmila Vladyková
Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 1260 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 09:00–10:30

Je pro Vás důležité se umět domluvit ve většině běžných situacích, které se vyskytují během cestování nebo každodenního kontaktu? Chcete dokázat popsat své zkušenosti, zážitky, plány či jednoduchý příběh?
Je pro Vás výzvou napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znáte nebo která Vás osobně zajímají?

Pokud jste si odpověděli na tyto otázky ano, pak je tento kurz určen pro Vás! Při výuce nám pomáhá učebnice Anglicky za 4 týdny, edice Mozaika. Výuku tohoto semestru zahájíme 13. lekcí.

Termín první lekce: 13. září 2023

Termín poslední lekce: 20. prosince 2023

 

Na kurz se můžete přihlašovat od 21.8.23 prostřednictvím:

- webových stránek Komunitního centra        https://www.zivot90.cz/cs/komunita/kurzy/anglictina

- telefonicky na číslech 222 333 999; 222 333 555

- osobně na recepci ŽIVOTa 90.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - mírně pokročilí

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 1080 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 14:15–15:45

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro mírně pokročilé studenty (úroveň pre-intermediate - A2) se zájmem o další prohlubování jazykových kompetencí. Osvojíte si novou slovní zásobu a naučíte nové gramatické jevy, které si následně řádně procvičíte a upevníte, abyste je byli schopni používat při konverzaci.

Při výuce je používána učebnice: English File Intermediate third edition - začátek od 1. lekce.

Termín první lekce: 14. září 2023

Termín poslední lekce: 7. prosince 2023

 

Na kurz se můžete přihlašovat od 21.8.23 prostřednictvím:

- webových stránek Komunitního centra        https://www.zivot90.cz/cs/komunita/kurzy/anglictina

- telefonicky na číslech 222 333 999; 222 333 555

- osobně na recepci ŽIVOTa 90.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - pokročilí

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Marie Lendrová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 1350 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 09:00–10:30

Při hodinách jsou procvičovány základní konverzační okruhy jako cestování, rodina, počasí, ubytování, zájmy, pocity a názory, popis obrázků, překládání a písničky. Cílem je umět se anglicky jednoduše domluvit v běžných situacích. Budete trénovat také základní gramatiku, pořádek slov ve větách, i správnou výslovnost a intonaci v anglickém mluveném projevu.

Při výuce je používána učebnice "Time to talk 2" , nakladatelství POLYGLOT,  (začátek kurzu od 1. lekce).

Termín první lekce:  11. září 2023

Termín poslední lekce: 18. prosince 2023

Uzavřená skupina. Přihlášení možné pouze po předchozí domluvě.

 

Informace ohledně přihlášení:

telefonicky na číslech 222 333 999; 222 333 555

- osobně na recepci ŽIVOTa 90.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - pokročilí+konverzace

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Ivanka Bartošová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 1170 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 10:45–12:15

Používáme učebnici Angličtina nejen pro samouky.

Úroveň je pokročilí se zaměřením na konverzaci, výslovnost a gramatiku.

Termín první lekce: 14. září 2023

Termín poslední lekce: 14. prosince 2023

 

Na kurz se můžete přihlašovat od 21.8.23 prostřednictvím:

- webových stránek Komunitního centra        https://www.zivot90.cz/cs/komunita/kurzy/anglictina

- telefonicky na číslech 222 333 999; 222 333 555

- osobně na recepci ŽIVOTa 90.

Růžovka

ANGLIČTINA - pokročilí+konverzace

Počet volných míst: 2/10
Lektor:
Miroslava Opekarová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1.170 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 10:45–12:15

Cítíte pro angličtinu náklonost nebo dokonce nadšení? Chcete si své vědomosti zopakovat, udržovat a rovněž je zábavnou formou navyšovat? Máte již středně pokročilou až pokročilou znalost jazyka, jste schopni číst různé typy textu a anglicky se domluvit? Pak je tento kurz určen právě pro vás!

Nabízíme Vám kromě zvyšování dovednosti v používání gramatiky v rozsahu potřebném v běžném životě také efektivní obohacování slovní zásoby. Všechny probírané výrazy a spojení budete mít možnost poslouchat v nahrávkách namluvených rodilými mluvčími. Nové i stávající vědomosti si budete moci průběžně testovat pomocí nabízených kvízů. Dle potřeby je využívána Cvičebnice anglické gramatiky (Sarah Peters, Tomáš Gráf, nakladatelství Polyglot).

Termín první lekce: 14. září 2023

Termín poslední lekce: 14. prosince 2023

 

Na kurz se můžete přihlašovat od 21.8.23 prostřednictvím:

- webových stránek Komunitního centra        https://www.zivot90.cz/cs/komunita/kurzy/anglictina

- telefonicky na číslech 222 333 999; 222 333 555

- osobně na recepci ŽIVOTa 90.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - středně pokročilí

Počet volných míst: 1/10
Lektor:
Ludmila Wilhelmová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč ( 990 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 10:45–12:15

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí anglického jazyka formou rozšiřování slovní zásoby, opakování gramatických pravidel a rozvoj konverzačních schopností pro běžné situace společenského styku s cizinci u nás i v zahraničí.

Výuka zahrnuje poslech nahrávek anglických textů a konverzačních cvičení v podání rodilých mluvčích, jejich následné čtení / překlad / vlastní reprodukce / nacvičování porozumění mluveného textu.

Aktuálně k textům a rovněž dle potřeby bude opakována gramatika s odkazem na její výklad v učebnici Angličtina pro aktivní seniory od autorky Ivy Dostálové.

Termín první lekce:  2. října 2023

Termín poslední lekce: 18. prosince 2023

Lekce neproběhne v pondělí 23. října 2023!

 

Na kurz se můžete přihlašovat od 21.8.23 prostřednictvím:

- webových stránek Komunitního centra        https://www.zivot90.cz/cs/komunita/kurzy/anglictina

- telefonicky na číslech 222 333 999; 222 333 555

- osobně na recepci ŽIVOTa 90.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - středně pokročilí 1

Počet volných míst: 5/10
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1.080Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 12:30–14:00

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro středně pokročilé studenty, kteří mají chuť trávit jedno odpoledne v týdnu dalším studiem angličtiny. Je zaměřen na všestranný rozvoj jazykových kompetencí. Každá lekce bývá zahájena úvodní konverzací. Dále je věnována pozornost výkladu a procvičování gramatiky, poslechu nahrávek rodilých mluvčích a čtení s porozuměním.

Při výuce je používána učebnice: English File Upper-Intermediate third edition – začátek od 3. lekce.

Termín první lekce: 13. září 2023

Termín poslední lekce: 6. prosince 2023

Dne 25. října se lekce nekoná!

 

Na kurz se můžete přihlašovat od 21.8.23 prostřednictvím:

- webových stránek Komunitního centra        https://www.zivot90.cz/cs/komunita/kurzy/anglictina

- telefonicky na číslech 222 333 999; 222 333 555

- osobně na recepci ŽIVOTa 90.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - středně pokročilí 2

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1.080 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 12:30–14:00

Obecný kurz anglického jazyka pro středně pokročilé až pokročilé studenty (úroveň upper-intermediate B2-C1) vedený profesionální lektorkou. Při lekcích je věnována pozornost zejména samostatnému ústnímu projevu s důrazem na správnou výslovnost anglických slovíček. Nezapomeneme ani na procvičování gramatiky, poslech a čtení s porozuměním.

Při výuce je používána učebnice: New inside out upper-intermediate – začátek od 1. lekce.

Termín první lekce: 14. září 2023

Termín poslední lekce: 7. prosince 2023

 

Na kurz se můžete přihlašovat od 21.8.23 prostřednictvím:

- webových stránek Komunitního centra        https://www.zivot90.cz/cs/komunita/kurzy/anglictina

- telefonicky na číslech 222 333 999; 222 333 555

- osobně na recepci ŽIVOTa 90.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - začátečníci

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1.080 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 14:15–15:45

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro úplné začátečníky nebo pro falešné začátečníky, kteří si nevěří a chtějí opakovat i úplné základy. 

Při výuce bude používána učebnice: New English File Elementary - začátek od 3. lekce.

Termín první lekce: 13. září 2023

Termín poslední lekce: 6. prosince 2023

Dne 25. října se lekce nekoná!

 

Na kurz se můžete přihlašovat od 21.8.23 prostřednictvím:

- webových stránek Komunitního centra        https://www.zivot90.cz/cs/komunita/kurzy/anglictina

- telefonicky na číslech 222 333 999; 222 333 555

- osobně na recepci ŽIVOTa 90.

1. patro, Dvojka
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.