Kurzy a akce

Angličtina


ANGLIČTINA - konverzace

Počet volných míst: 1/9
Lektor:
Marta Pilná
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1. 890 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 09:00–10:30

Jsme skupina seniorek, které spolu tráví 1 x týdně čas při anglické konverzaci. Při výuce nepoužíváme žádnou učebnici. Konverzace v angličtině probíhá na nejrůznější témata, např. kultura (tj. výstavy, divadla, koncerty, knihy), někdy zdraví a politika. Při každé lekci se také opakuje gramatika a praktická angličtina.

Termín první lekce: 5. 1. 2023

Termín poslední lekce: 8. 6. 2023

Uzavřená skupina. Přihlášení možné pouze po předchozí domluvě v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - konverzace

Počet volných míst: 2/10
Lektor:
Ivana Vokálová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (2. 070 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 09:00–10:30

Nabízíme Vám možnost účasti na kurzu angličtiny, který je zaměřen převážně konverzačně. Při výuce se proto obejdete bez učebnice. Lektor během výuky zařazuje diskuse v anglickém jazyce o nejrůznějších tématech (společenských, vědeckých apod.), někdy i tématech kontroverzních. Zároveň ovšem nezapomíná na opakování gramatiky a nácvik správné výslovnosti.

Kurz je vhodný pro velmi pokročilé účastníky, ale v případě potřeby jsou zařazovány materiály i pro středně pokročilou úroveň.

Termín první lekce: 11. 1. 2023

Termín poslední lekce: 14. 6. 2023

V případě zájmu se prosím hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - pro falešné začátečníky

Počet volných míst: 1/9
Lektor:
Ludmila Vladyková
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (2. 160 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 10:45–12:15

Při výuce je používána učebnici Anglicky za 4 týdny, edice Mozaika. Semestr zahájíme 13. lekcí.

Termín první lekce: 4. 1. 2023

Termín poslední lekce: 14. 6. 2023

Přihlášení možné v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail aktivizace@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 0/9
Lektor:
Ludmila Vladyková
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (2. 160 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 09:00–10:30

Je pro Vás důležité se umět domluvit ve většině běžných situacích, které se vyskytují během cestování nebo každodenního kontaktu? Chcete dokázat popsat své zkušenosti, zážitky, plány či jednoduchý příběh?
Je pro Vás výzvou napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znáte nebo která Vás osobně zajímají?

Pokud jste si odpověděli na tyto otázky ano, pak je tento kurz určen pro Vás! Při výuce nám pomáhá učebnice Anglicky za 4 týdny, edice Mozaika. Výuku tohoto semestru zahájíme 13. lekcí.

Termín první lekce: 4. 1. 2023

Termín poslední lekce: 14. 6. 2023

Přihlášení možné pouze po předchozí domluvě v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 3/10
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (2. 160 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 14:15–15:45

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro mírně pokročilé studenty (úroveň pre-intermediate - A2) se zájmem o další prohlubování jazykových kompetencí. Osvojíte si novou slovní zásobu a naučíte nové gramatické jevy, které si následně řádně procvičíte a upevníte, abyste je byli schopni používat při konverzaci.

Při výuce je používána učebnice: English File Intermediate third edition - začátek od 1. lekce.

Termín první lekce: 5. 1. 2023

Termín poslední lekce: 15. 6. 2023

Přihlášení možné v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 0/11
Lektor:
Marie Lendrová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1. 800 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 09:00–10:30

Při hodinách jsou procvičovány základní konverzační okruhy jako cestování, rodina, počasí, ubytování, zájmy, pocity a názory, popis obrázků, překládání a písničky. Cílem je umět se anglicky jednoduše domluvit v běžných situacích. Budete trénovat také základní gramatiku, pořádek slov ve větách, i správnou výslovnost a intonaci v anglickém mluveném projevu.

Při výuce je používána učebnice "Angličtina nejen pro samouky" od autorky dr. Ludmily Kollmannové, nakladatelství LEDA, 4. vydání (začátek kurzu od 17. lekce).

Termín první lekce: 9. 1. 2023

Termín poslední lekce: 12. 6. 2023

Lekce neproběhne v pondělí 10. 4., 1. 5. a 8. 5. z důvodu státních svátků.

Uzavřená skupina. Přihlášení možné pouze po předchozí domluvě v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé s konverzací

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Ivanka Bartošová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (2. 070 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 10:45–12:15

Konečně je tu kurz, kde můžete mluvit bez ostychu a strachu. Přidejte se do skupiny s oblíbenou lektorkou Ivankou Bartošovou a můžete rozvíjet své konverzační dovednosti v příjemné společnosti dalších studentů.

Při výuce je používána učebnice "Angličtina nejen pro samouky" od autorky dr. Ludmily Kollmannové, nakladatelství LEDA. Učebnice ovšem není zcela nutná, slouží spíše jako základ kurzu! Lektorka raději využívá práci se zadanými tématy.

Termín první lekce: 12. 1. 2023

Termín poslední lekce: 15. 6. 2023

V případě zájmu se prosím hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro pokročilé

Počet volných míst: 4/10
Lektor:
Ludmila Wilhelmová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (1. 710 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 10:45–12:15

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí anglického jazyka formou rozšiřování slovní zásoby, opakování gramatických pravidel a rozvoj konverzačních schopností pro běžné situace společenského styku s cizinci u nás i v zahraničí.

Výuka zahrnuje poslech nahrávek anglických textů a konverzačních cvičení v podání rodilých mluvčích, jejich následné čtení/překlad/vlastní reprodukce/nacvičování porozumění mluveného textu.

Aktuálně k textům a rovněž dle potřeby bude opakována gramatika s odkazem na její výklad v učebnici Angličtina nejen pro samouky od autorky Ludmily Kollmannové.

Termín první lekce: 9. 1. 2023

Termín poslední lekce: 12. 6. 2023

Lekce neproběhne v pondělí 10. 4., 1. 5. a 8. 5. z důvodu státních svátků.

V případě zájmu se prosím hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - pro pokročilé s konverzací

Počet volných míst: 1/10
Lektor:
Miroslava Opekarová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (2. 160 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 10:45–12:15

Cítíte pro angličtinu náklonost nebo dokonce nadšení? Chcete si své vědomosti zopakovat, udržovat a rovněž je zábavnou formou navyšovat? Máte již středně pokročilou až pokročilou znalost jazyka, jste schopni číst různé typy textu a anglicky se domluvit? Pak je tento kurz určen právě pro vás!

Nabízíme Vám kromě zvyšování dovednosti v používání gramatiky v rozsahu potřebném v běžném životě také efektivní obohacování slovní zásoby. Všechny probírané výrazy a spojení budete mít možnost poslouchat v nahrávkách namluvených rodilými mluvčími. Nové i stávající vědomosti si budete moci průběžně testovat pomocí nabízených kvízů. Dle potřeby je využívána Cvičebnice anglické gramatiky (Sarah Peters, Tomáš Gráf, nakladatelství Polyglot).

Termín první lekce: 5. 1. 2023

Termín poslední lekce: 15. 6. 2023

V případě zájmu se prosím hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - pro středně pokročilé 1

Počet volných míst: 3/10
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (2. 160 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 12:30–14:00

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro středně pokročilé studenty, kteří mají chuť trávit jedno odpoledne v týdnu dalším studiem angličtiny. Je zaměřen na všestranný rozvoj jazykových kompetencí. Každá lekce bývá zahájena úvodní konverzací. Dále je věnována pozornost výkladu a procvičování gramatiky, poslechu nahrávek rodilých mluvčích a čtení s porozuměním.

Při výuce je používána učebnice: English File Upper-Intermediate third edition – začátek od 3. lekce.

Termín první lekce: 4. 1. 2023

Termín poslední lekce: 14. 6. 2023

Přihlášení možné v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna Dvojka

ANGLIČTINA - pro středně pokročilé 2

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (2. 160 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 12:30–14:00

Obecný kurz anglického jazyka pro středně pokročilé až pokročilé studenty (úroveň upper-intermediate B2-C1) vedený profesionální lektorkou. Při lekcích je věnována pozornost zejména samostatnému ústnímu projevu s důrazem na správnou výslovnost anglických slovíček. Nezapomeneme ani na procvičování gramatiky, poslech a čtení s porozuměním.

Při výuce je používána učebnice: New inside out upper-intermediate – začátek od 1. lekce.

Termín první lekce: 5. 1. 2023

Termín poslední lekce: 15. 6. 2023

V případě zájmu se prosím hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro začátečníky

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 90 Kč (2. 160 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 14:15–15:45

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro úplné začátečníky nebo pro falešné začátečníky, kteří si nevěří a chtějí opakovat i úplné základy. 

Při výuce bude používána učebnice: New English File Elementary - začátek od 3. lekce.

Termín první lekce: 4. 1. 2023

Termín poslední lekce: 14. 6. 2023

V případě zájmu se prosím hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA online - konverzace pro středně pokročilé

Počet volných míst: 0/6
Lektor:
Tereza Cimburková
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (950 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 10:15–11:45

Kurz pro středně pokročilé studenty se zájmem povídat si na aktuální i vzpomínková témata, procvičovat výslovnost a gramatiku, rozšiřovat slovní zásobu a předávat si vzájemně dobrou náladu i nápady! 

V tomto semestru se v gramatice můžete těšit na rozšiřování slovní zásoby pomocí frázových sloves, na idiomy, tvoření slov nebo jazykolamy. Konverzační témata budou směřovat k našim i světovým osobnostem, zajímavým místům na planetě Zemi a neopomineme samozřejmě ani kulturu a zvyky (nejen) v anglicky mluvících zemích.  

Termín první lekce: 4. 1. 2023

Termín poslední lekce: 31. 5. 2023

Lekce neproběhne ve středu 8.2., 22.2. a 15.3. 2023

Uzavřená skupina. Přihlášení možné pouze po předchozí domluvě v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online

ANGLIČTINA online - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 3/6
Lektor:
Hana Kratochvílová
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (900 Kč za období)
Čas konání:
Pondělí, 09:00–10:30

Online kurz angličtiny pro mírně pokročilé je určen pro všechny, kdo mají nejen motivaci se zlepšovat v angličtině, ale také velké nadšení se setkávat a sdílet radosti i starosti.

Zaměřujeme se na konverzaci i gramatiku a k tomu používáme učebnici Angličtina nejen pro samouky (L. Kollmanová, nakladetelství LEDA).

Termín první lekce: 23. 1. 2023

Termín poslední lekce: 12. 6. 2023

Lekce neproběhne v pondělí 10. 4., 1. 5. a 8. 5. z důvodu státních svátků.

V případě zájmu se prosím hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.