Aktuality

Pozvánka na seminář Domácí násilí a týrání páchané na seniorech

Institut

Dne 14. 12. 2018 Vás zveme na přednášku Domácí násilí a týrání páchané na seniorech. Úvod do problematiky. Kurs se zabývá dvěma významně negativními jevy, se kterými se mohou setkat sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

Pozvánka na seminář Domácí násilí a týrání páchané na seniorech

Dne 14. 12. 2018 Vás zveme na přednášku Domácí násilí a týrání páchané na seniorech. Úvod do problematiky. Kurs se zabývá dvěma významně negativními jevy, se kterými se mohou setkat sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří pečují o seniory: domácí násilí a syndrom týraného a zanedbávaného seniora. V průběhu kursu je pozornost věnována nejen projevům a příznakům, které mohou napomoci oběť těchto sociálně patologických jevů odhalit, ale také prevenci a možnostem pomoci obětem.

Kurz se koná dne 14. 12. 2018
Místo: v sídle ŽIVOTa 90, Karolíny Světlé 18, v přízemí budovy
Čas:  od 14.00 do 16.00 (od 13.30 prezence)
Lektor: MgA. Jan Lorman
Cena: zdarma

Přihlásit se můžete na tomto odkazu do 13. 12. 2018:
https://docs.google.com/forms/d/1kMJ4_E4fLwnOU_nleGWZ7k-y2s3BVfae-nd8im6Ac2I/edit

Těšíme se na společné setkání!

Mgr. Tereza Žílová
Tajemnice Gerontologického institutu
tel: 731 610 060
e-mail: info@giops.cz

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.