Aktuality

Pozvánka šestihodinový akreditovaný seminář

Institut

Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení

Pozvánka šestihodinový akreditovaný seminář

Účastníci se seznámí s teorií systému sociálního zabezpečení a základy posuzování zdravotního stavu pro tzv. nepojistné dávky, především systém sociální pomoci Seminář je zaměřen na aktuální informace o nových právních úpravách účinných z oblasti posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání dávek osobám se zdravotním postižením a posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.

Účastníci se rovněž seznámí s posudkovými kritérii posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči, a to s důrazem na majoritní skupinu příjemců této dávky – seniory.

Cílem je získání nezbytných znalostí a vědomostí o činnosti lékařské posudkové služby v sociálním zabezpečení a zejména podmínkách spolupráce posudkových lékařů a sociálních pracovníků.

Kurz se koná dne 18.10.2019

Místo: v sídle ŽIVOTa 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1 v přízemí budovy

Čas: od 09:30 do 14.45 h. (od 9.00h prezence)

Číslo akreditace: A2017/0772-SP/VP

Lektor: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. a MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D. MBA

Cena: 850,- /1 účastník

Přihlásit se můžete na tomto odkazu do 8.10.2019:

Na základě Vašeho přihlášení Vám do 5 dní přijde faktura s žádostí o její zaplacení.


V případě, že se přihlášený účastník nemůže kurzu zúčastnit, je možné vyslat náhradníka, platbu však není možné vrátit.


Těšíme se na společné setkání!

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.