Aktuality

Konference stáří spojuje 2024

ŽIVOT 90

Jako každý rok i letos bychom Vás rádi pozvali k účasti na mezinárodní konferenci Stáří spojuje 2024, která se bude konat Praze ve dnech 3. a 4. června 2024.

Konference stáří spojuje 2024

Letos se jedná o dvanáctý ročník konference, která v roce 2013 navázala na XI. světovou konferenci International Federation on Ageing, jež jsme uspořádali v roce 2012 v Praze. Tématy dekády konferencí byly nejčastěji ageismus, elder abuse, long term care, zdravotně - sociální pomezí, osamělost, diskriminace.

Rádi bychom, aby letošní konference rezonovala s tématy, která jsou v aktuálním společenském diskurzu. Obnažená i skrývaná. Společenská hladina je velmi zčeřená a téma stáří, starých lidí, seniorů a seniorek je velmi silně vidět i slyšet. Ozývají se myšlenky jako: „ Starci mají být zbaveni volebního práva, měli by být podporování starobním důchodem maximálně 21 let, mají jim být odebrány řidičáky. Starobní důchodci jsou vítězové posledních let .atd.."

Akutní otázkou, neurologickým bodem současnosti tedy  je: „co s neužitečnými starci, kteří okrádají generaci Z". Rodí se palčivé otázky: Do jaké míry může člověk stresům ve stáří předcházet a anticipovat projevy stárnutí, které přijdou? Je fyzické či mentální cvičení, pěstování neformálních mezilidských vztahů, vytváření si finanční rezervy a vědomé utváření stabilně pozitivního postoje k životu ve stáří odpovědí? Jsou senioři v obecném povědomí považováni za skupinu, která se podílí na celospolečenských hodnotách? Nebo jsou ageisticky pojímáni jako neužiteční, polymorbidní a péči vyžadující jedinci?

 

 

Program konference a registraci najdete zde: https://www.giops.cz/konference-stari-spojuje-2024

 

Konferenci pořáda Gerontologický institut, dceřinná společnost ŽIVOTa 90.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.