Aktuality

Konference Týrání a zneužívání seniorů a možnosti využití restorativních přístupů v jejich řešení

ŽIVOT 90

Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, Gerontologický institut, o. p. s. a Institut pro restorativní justici, z. s. v rámci společného projektu Restrabus vás srdečně zvou na odbornou konferenci a workshop

Konference Týrání a zneužívání seniorů a možnosti využití restorativních přístupů v jejich řešení

25. dubna 2023 v Praze, 09:00–15:30 se bude konat koference Týrání a zneužívání seniorů a možnosti využití
restorativních přístupů v jejich řešení,
na které vystoupí mezi hostkami Aneta Mundok Nitschová, vedoucí linky Senior telefon a poradenského centra v ŽIVOTě 90. Marcela Petrová Kafková, členka správní rady ŽIVOTa 90 a Jan Lorman, zakladatel ŽIVOTa 90 a ředitel Gerontologického institutu.

 

Program konference a registrace je zde: https://forms.gle/5fumDSvemhnKVCHp9

 

Týráním, zneužíváním, špatným zacházením a podrýváním důstojnosti trpí v ČR 29 % seniorů a seniorek. Podle hrubých odhadů stojí snahy o řešení tohoto fenoménu naši společnost přes 1,5 miliardy korun ročně. Přesto hlasy obětí zůstávají skryté. Přivítáme proto kanadskou expertku Arlene Groh, která přiblíží své letité zkušenosti s problematikou týrání a zneužívání seniorů řešenou prostřednictvím restorativních přístupů.

Arlene Groh je emeritní konzultantkou společnosti Healing Approaches to Elder Abuse and Mistreatment (Léčebné přístupy k týrání a zneužívání starších dospělých). Je nadšenou zastánkyní hodnot restorativní justice a stratégem partnerské spolupráce při identifikaci, řešení a prevenci týrání starších dospělých. Je držitelkou mnoha ocenění za svůj mimořádný přínos v seniorské oblasti a v prevenci týrání. Arlene byla průkopnicí a koordinátorkou projektu „Restorativní spravedlnost v přístupu k týrání starších osob“ a zakládající členkou týmu pro řešení tohoto problému v kanadském regionu Waterloo. Iniciovala zapojení Waterloo do programů prevence týrání starších dospělých a získání titulu Město přátelské každému věku (síť iniciovaná Světovou zdravotnickou organizací WHO). Arlene pokračuje v podpoře mezinárodního hnutí v oblasti restorativní justice jako možnosti účinné pomoci lidem jakkoliv zasažených týráním a zneužíváním seniorů a seniorek.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.