Aktuality

Příspěvek na bydlení

ŽIVOT 90

Nepatříte také mezi ty, kteří by měli na příspěvek na bydlení nárok, ale neví o tom? Nebo jen nevíte, jak o něj zažádat? Vše se dozvíte v následujícím článku.

Příspěvek na bydlení

V souvislosti s rostoucími cenami energií se vláda rozhodla od ledna letošního roku změnit podmínky čerpání příspěvku na bydlení a také navýšit jeho výši nad úroveň zákonné valorizace. Přesto se v našich poradnách stále setkáváme s tím, že lidé o možnosti čerpání příspěvku na bydlení nevědí, myslí si, že na něj nemají nárok nebo si neví rady s jeho vyřízením. Připravili jsme proto pro vás následující shrnutí.  

 

Co je příspěvek na bydlení? 

Jedná se o dávku, kterou stát pomáhá rodinám a jednotlivcům s nedostatečnými příjmy pokrývat náklady na bydlení.   

 

Co se započítává do nákladů na bydlení? 

 • nájemné nebo srovnatelné náklady u vlastníků nebo u lidí žijících v družstevním bytě (srovnatelné náklady dle zákona naleznete ZDE
   
 • náklady na energie (elektřina, plyn) 
   
 • náklady spojené s užíváním bytu (dodávky tepla, dodávky vody, výtah, osvětlení společných prostor domu, úklid společných prostor domu, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva) 

 

Kdo může o příspěvek zažádat? 

 • nájemce nebo podnájemce  
 • vlastník bytu 
 • osoba, která byt obývá na základě věcného břemene 

 

Jak o příspěvek zažádat? 

Žádost se podává na příslušném Úřadu práce dle skutečného místa bydliště žadatele. Kromě vyplněného tiskopisu Žádost o příspěvek na bydlení je potřeba doložit ještě další dokumenty: 

 1. Doklad o výši čtvrtletního příjmu: v případě soužití více osob musí toto dodat všechny společně posuzované osoby (členové domácnosti).
 2. Doklad o výši nákladů na bydlení za příslušné kalendářní čtvrtletí.
 3. Nájemní, podnájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, smlouvu o zřízení služebnosti (věcné břemeno).
 4. Potvrzení úhrad nájemného, nákladů spojených s užíváním bytu a energií (výpis z účtu, ústřižky od složenek apod.).
 5. Poslední vyúčtování zálohově hrazených služeb včetně finančního vypořádání.

 

Žádosti se vždy posuzují individuálně a v odůvodněných případech vás může ÚP požádat o dodání ještě dalších doplňujících údajů a dokumentů. 

Žádost je možné doručit na ÚP osobně, poštou, e-mailem (nutný elektronický podpis), datovou schránkou nebo pomocí Identity občana. 

K orientačnímu výpočtu příspěvku na bydlení může sloužit tato kalkulačka. 

Senioři a seniorky, kteří si neví rady s vyplněním tiskopisů nebo si nejsou jistí, že mají na příspěvek na bydlení nárok, mohou využít naši bezplatnou sociální poradnu. Poradenství je možné využít telefonickou formou na tel: +420 778 888 022 (Po-Pá 9:00-15:00), osobní návštěvou našeho Poradenského centra na Praze 1 v ulici Karoliny Světlé 18 (po předchozím objednání na 222 333 555) nebo návštěvou terénní sociální pracovnice přímo u klienta na území hlavního města Prahy. 

Zdroj a více informací ZDE.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.